Magazine Logo

Manifestatie van talent en verlangen - De kunst van het kwartiermaken

Doortje Kal

Participatie

Op 12 en 13 april jongstleden kwamen honderden mensen met en zonder psychiatrische achtergrond naar het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg voor de Manifestatie Kwartiermaken. Het programma omvatte zestien kunstwerkplaatsen, vier symposia en een politiek debat. Cabaretière Jetty Mathurin trad op, Keefman van Jan Arends werd opgevoerd en het muziektheatergezelschap De Kift liet luid van zich horen. Dit themanummer van Passage is in zijn geheel gewijd aan deze manifestatie. 111 li In deze inleiding maak ik duidelijk wat kwartiermaken is, geef ik een impressie van de manifestatie als geheel en een introductie op de bijdragen in dit nummer. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website