Magazine Logo

Empowerment en maatzorg - Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening

Tine Van Regenmortel

Participatie

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond leven in armoede, wat hun deelname aan de maatschappij frustreert. Personen die in armoede leven, staan in sterke afhankelijkheidsrelaties tegenover anderen en de maatschappij. Geboden hulp houdt voor armen vaak een morele veroordeling in. Men voelt zich weinig 'beminnenswaardig'. Dat wekt schuldgevoelens en gevoelens van machteloosheid op. Dit krachtig psychologisch mechanisme maakt ook dat armen soms niet ingaan op kansen die hen geboden worden. Denken in termen van empowerment kan hieraan een positieve draai geven. Dat vereist echter een cultuuromslag bij de betrokken instanties. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website