Magazine Logo

Wonen in de wijk - Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen

Moniek Bogaards, Lilian Lucassen en Bert-Jan Roosenschoon

Participatie

In Rotterdam is in 2003 'Wonen in de wijk' van start gegaan. Bavo Europoort heeft deze vorm van intensief begeleid wonen opgezet voor mensen met ernstige psychiatrische problemen die langdurig van klinische zorg afhankelijk zijn. De auteurs doen verslag van de resultaten van hun onderzoek naar vier jaar 'Wonen in de Wijk'. Inleiding De verschuiving van behandeling en begeleiding binnen psychiatrische ziekenhuizen naar behandeling en begeleiding midden in de maatschappij, waar mogelijk, noemen we 'vermaatschappelijking' van de zorg (Koning e.a., 2001). Vermaatschappelijking is in de jaren tachtig begonnen met de extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf deze tijd ontstonden onder andere verschillende varianten van individueel begeleid wonen buiten de muren van het psychiatrisch ziekenhuis (Van de Beek & Olij, 2004). Om zich in de samenleving te kunnen handhaven hebben langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten echter steun nodig. Er zijn vele zorgvormen ontwikkeld om mensen te helpen buiten een klinische setting in de maatschappij te participeren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website