Magazine Logo

Cliënt, familie en hulpverlener - Over het belang van samenwerking

Henk Fox, Jeu Haenen, Angeliek Meijer, Gerry Raaijmakers en Pink van Veen

Participatie

Sinds enkele jaren is er in de psychiatrie meer aandacht voor de rol van familieleden van cliënten. Familieleden kunnen niet alleen een belangrijke steun zijn voor cliënten en hulpverleners in de behandeling, er is ook toenemend oor voor het feit dat familieleden zelf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. Wij beschouwen familiebetrokkenheid, na empowerment van de cliënt, als een volgende stap in de richting van een gelijkwaardige samenwerking in de triade Cliënt - Familie - Hulpverlener. Samenwerking in de triade is geen gemeengoed in de zorg. In de praktijk blijkt het werken in triades onbekend en onbemind. Er leven vooroordelen over de cliënt (geen ziekte-inzicht), over de familieleden (oorzaak van de problemen) en over de hulpverlener (gebonden aan regels rond privacy). De vooroordelen staan gelijkwaardiger met elkaar omgaan in de weg. In dit artikel willen wij laten zien dat het werken in een triade meerwaarde op kan leveren. We doen dat aan de hand van het verhaal van Rob1, zijn moeder en de hulpverleners. Daarvoor is een belangrijk moment gekozen dat Rob en zijn moeder blijft bezighouden: de crisissituatie in 1998 toen Rob werd opgenomen. In plaats van de eerste stap om tot een samenwerking te komen werd het een reeks van gemiste kansen. De adviezen op het einde van het artikel geven aan hoe aanwezige kansen in een dergelijke situatie beter benut kunnen worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website