Magazine Logo

Zelfregie versterken – Werken aan werk met de Makkekaart

Agnes van Wijnen

Participatie

Werk heeft voor mensen die met beperkingen leven een grotere meerwaarde dan voor anderen. Slechts een klein percentage van de mensen die nu, of na herstel, willen werken heeft echter een baan. In dit artikel wordt betoogd dat succesvol herstel en reïntegratie vraagt om een aanpak die uitgaat van de eigen regie van de direct belanghebbende en kijkt hoe bijgedragen kan worden aan de versterking daarvan. Het vraagt om methodieken die gebruik maken van de kennis, ervaring en kwaliteiten van de klant en deze vergroten. Geïntroduceerd wordt de Makkekaart, een instrument dat met ervaringskennis ontwikkeld is en bijdraagt aan zelfinzicht, versterking van disability(zelf)management en zelfregie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website