Magazine Logo

Rehabilitatie, rehabilitatie

Jos Dröes en Dorothé van Slooten

Participatie

Verslag van het vierde Rehabilitatie congres 'Zo werkt het! Meedoen in arbeid en onderwijs' | 15 december 2010 | Jaarbeurs Utrecht Het vierde rehabilitatiecongres 'Zo werkt het, meedoen in arbeid en onderwijs', georganiseerd door het kenniscentrum Phrenos, beloofde een bijzondere uitgave van dit tweejaarlijkse evenement te worden. Het plenaire programma, voorgezeten door Hans Spigt, tot voor kort wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht, in het verleden voorzitter van de VNG-commissie Werk en inkomen en thans vice-voorzitter van de RWI, bevatte onder meer een voordacht van drs. F.J. Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, voormalig voorzitter van het CNV en wethouder van de gemeente Groningen. Twee parallelsymposia - het plenaire programma naast de twee rondes met deelsessies - droegen de titels 'Herstel en burgerschap' en 'UWV en werk'. Kortom, zou eindelijk de diepe kloof tussen de wereld van de ggz en de wereld van werk, uitkering en re-integratie overbrugd worden? In de aangekondigde dertig deelsessies was 'weer naar school' of 'weer aan het werk' in elf sessies het onderwerp. In de titels en samenvattingen van acht sessies werd het begrip herstel genoemd. Verder viel het op dat er een aantal deelsessies gingen over verbinden van herstel en specifieke thema's, met name: forensische zorg, zorg voor jongeren met een beperking, depressie en angststoornissen, openheid geven over je diagnose en omgaan met psychische aandoeningen. Daarnaast waren er sessies over stigma, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website