Magazine Logo

R E- H A B S

Participatie

nieuws Nieuwe opleiding "Ervaringsdeskundige in de Zorg" (Associate Degree) Ervaringsdeskundigen vervullen een rol op velerlei terrein binnen de ggz en de verslavingszorg. De noodzaak om in de nabije toekomst meer ervaringsdeskundigen in dienst te nemen en herstelprocessen centraal te stellen wordt door meer en meer instellingen en organisaties voor ggz en verslavingszorg erkend. Aan de Hanzehogeschool Groningen start daarom met ingang van 1 september 2011 een nieuwe 2-jarige hbo-oplei-ding (deeltijd, gecombineerd met 8 tot 20 uur werk) tot Ervaringsdeskundige in de Zorg. De opleiding richt zich op het opleiden van ervaringswerkers. Centraal staat het denken in termen van herstel en empowerment. De werksituatie is onderdeel van het studieprogramma. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet men beschikken over een vwo of havo-diploma of een mbo-diploma (niveau 4). Personen van 21 jaar en ouder, die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen, kunnen deelnemen aan een HSAO 21+ toelating assessment. Informatie: www.hanze.nl Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website