Magazine Logo

R E- H A B S

Participatie

nieuws Samenwerken TV geeft inzicht in arbeidsmogelijkheden De overheid verwacht dat het aantal werknemers met een Wajong-uitkering de komende jaren fors zal stijgen. De meesten willen gaan werken en sinds kort zijn ze dit ook wettelijk verplicht. Veel werkgevers denken dat een werknemer met een psychiatrische, verstandelijke of lichamelijke beperking voor hen geen opties is. Dat vooroordeel wil de website Samenwerken TV veranderen door middel van video's van praktijkvoorbeelden. Op de recent gelanceerde website verhalen werkgevers, werknemers en begeleiders over de weg die zij hebben bewandeld om te komen tot succesvolle samenwerking. Initiatiefnemers van Samenwerken TV zijn de filmmakers Mascha en Manfred Pokkenk die eerder o.a. de documentaire een klasse apart documentaire in drie akten maakten. Om verder uit te groeien tot een volwaardige video-databank zijn zij op zoek naar mensen die gefilmd willen worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website