Magazine Logo

Parti(j)cipatie van jongeren in de ggz

Márian Vink

Participatie

De ggz-instellingen in Amsterdam die naast volwassenen ook jongeren behandelen, hebben een cliëntenraad. In de cliëntenraden zijn geen jongeren vertegenwoordigd en worden over het algemeen hun belangen ook niet behartigd. Hoe staat het met de participatie van jongeren in de hoofdstedelijke ggz en wat zijn op dit gebied hun wensen? Sinds 1996 is er de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Die wet regelt dat cliënten die bij instellingen in behandeling zijn, inspraak hebben in het beleid van de instelling. In de WMCZ staat dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief wordt geacht voor cliënten van de instelling en redelijkerwijs in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen. Voor volwassenen is de collectieve zeggenschap in de Amsterdamse ggz-instellingen over het algemeen goed geregeld. In alle ggz-instellingen functioneren cliëntenraden, die weer zijn aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website