Magazine Logo

Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie

Bernadette Willemse, Marja Depla & Ernst Bohlmeijer

Participatie

Zingeving is een relatief nieuw domein waarop de principes van rehabilitatie worden toegepast. Bij oudere mensen kan men bij dit domein denken aan de opgave om de balans van hun leven op te maken. Om ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening bij deze opgave te ondersteunen is aansluiting gezocht bij de cursus Op zoek naar zin. Op zoek naar zin is een cursus rondom het levensverhaal. De oorspronkelijke cursus is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar met lichte of matige depressieve klachten (Franssen en Bohlmeijer, 2003). De cursus is in 2006 door het Trimbosinstituut aangepast voor ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening. In dit artikel doen we verslag van een pilotstudie van de cursus waarin is onderzocht of de cursus voor deze doelgroep geschikt is en of het positieve effecten met zich meebrengt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website