Magazine Logo

Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk – casus Sanne

Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal

Ouderschapskennis

De auteurs beschrijven een casus die model staat voor meerdere zaken waaraan zij beide in hun semiresidentiële praktijk als ouderbegeleider bijdragen leverden. In deze casus gaat het om de beperkt cognitief begaafde ouders van de driejarige Sanne die met algehele ontwikkelingsachterstanden bij een orthopedagogisch centrum wordt aangemeld. Er is een sterk steunend informeel netwerk in de vorm van beschikbare grootouders. Hun gezondheid neemt helaas zodanig af dat hun bijdragen aan de buffer taakverdeling moet verminderen en opvoederschap en ouderschap onder ernstige stress komen te staan. De rollen, visie en positie van diverse hulpverleners worden beschreven ten aanzien van bufferversterking van het ouderschap, met taakverdeling, ook door de hulpverlening zelf, als uitgangspunt. Het zorgvuldig delen van opvoedzaken en ouderschapstaken, waarbij ouders de regie behouden, leidt bij hen tot ouderschapsgroei, ondanks hun sterk belaste verleden. Ook opvoedsteun op afstand aan moeder leidt tot succeservaringen met haar kind en tot passende besluitvorming door ouders. In alinea's getiteld 'Bufferdenken' (Van der Pas, 2009) verantwoorden de auteurs het handelen van de ouderbegeleider in de casus met koppelingen naar het theoretisch werkmodel. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website