Magazine Logo

Steun van ouders aan volwassen kinderen: een sociologisch perspectief

Freek Bucx

Ouderschapskennis

Nadat kinderen het ouderlijk huis verlaten en een eigen huishouden voeren, kunnen zij blijven rekenen op de steun van hun ouders. Ouders willen graag dat het goed gaat met hun jongvolwassen kinderen en richten hun steun vooral op die kinderen die het nodig hebben. Wanneer hun kinderen zelf ouder worden, springen ouders veelal bij en helpen bij de zorg voor de kleinkinderen. Er zijn aanwijzingen dat jongvolwassenen tegenwoordig meer behoefte hebben aan ouderlijke steun dan een aantal decennia geleden. Mogelijk spelen hierin recente sociaaleconomische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Deze zorgen ervoor dat het voor jonge mensen lastig is om in economisch en maatschappelijk opzicht een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bovendien zijn er meer tweeverdieners en éénoudergezinnen dan vroeger waardoor de behoefte aan kinderzorg en -opvang door grootouders groter is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website