Magazine Logo

Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen

Herman Baartman

Ouderschapskennis

Het is duidelijk dat er samenhang en overlap is tussen de buffers 'solidaire gemeenschap' en 'goede taakverdeling'. In deze bijdrage komen beide buffers aan bod, maar ligt het accent op die van de taakverdeling. Daarbij staat niet de taakverdeling als zodanig centraal, maar het verband tussen de kwaliteit van de 'vïllage' en de kwaliteit van ouderschap. Wat dragen ouders en hun omgeving er samen aan bij, dat ouders hun kinderen soms zo schromelijk tekort doen? De auteur betoogt dat de overheid de plicht heeft om solidariteit te betonen met ouders en ouderschap. Een plicht die meer inhoudt dan het revitaliseren van de sociale omgeving, het sociale netwerk van ouders, voor zover de overheid daartoe al bij machte is. In het kielzog van de toenemende aandacht voor de village wordt er soms voor gepleit ouders meer aan te spreken op hun gedrag. Besproken wordt de verhouding tussen privacy, autonomie, schroom en solidariteit in zo'n situatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website