Magazine Logo

Literatuur - Nota bene

Ouderschapskennis

Dijkstra, S. (2010). Partnergeweld en kindermishandeling. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (208 pp.) Dijkstra, S., Dartel, N. van, Verhoeven, W. & Veldkamp, T. (2010). Verborgen schatten: wat professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (208 pp.) Jongh, E. de (2010). Kwetsbaarheid overbrugd; een verkennend praktijkonderzoek naar de zorgbehoeften van cliënten met een licht verstandelijke beperking en hun kinderen in de vrouwenopvang. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (121 pp.) Verhoeven, W. & Dijkstra, S. (2010). Kinderen en kinderwerk in de vrouwenopvang. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (135 pp.) Deze boeken weerspiegelen drie jaar lectoraat van dr. Sietske Dijkstra en van haar vastberaden focus op vrouwenopvang en huiselijk geweld: op de blinde vlekken in onderzoeksliteratuur en regeringsbeleid en op denk- en handelingsverlegenheid bij overvraagde professionals. Samen vormen ze een mooi opgebouwde serie. Het eerste boek bevat artikelen en recensies (deels verschenen in dit tijdschrift), interviews en voordrachten: Dijkstra's pogingen om greep te krijgen op een complex onderwerp. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website