Magazine Logo

Kritische blikken vanuit het netwerk omzetten in begrip: over het organiseren van steun voor ouders

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Zodra je een kind krijgt, kijkt de hele maatschappij over je schouder mee of je het goed doet', aldus Annie Mattheeuws1 'het geboortekaartje valt in de bus bij familie en vrienden, de voortuinooievaar zorgt dat de buurt het weet en al die mensen ervaren meteen al twijfel of vertrouwen. Doopfeest en kraamvisite dienen om die te bevestigen. Er wordt nog niets uitgesproken; wel wordt er - zogenaamd ongemerkt - over je schouder meegekeken. Klinkt dit al te wantrouwig? Of vormt men zich inderdaad graag een oordeel over andermans ouderschap? Dat kan heel functioneel zijn als het samengaat met hand- en spandiensten om de betreffende ouder te steunen, maar vreemd genoeg combineert men het zien van problemen van ouders soms met wegkijken van hun nood. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website