Magazine Logo

Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden

Kristien Nys

Ouderschapskennis

Opvoedondersteuning kent vele vormen en veel verschillende praktijken. De constante in de omschrijvingen van opvoedondersteuning is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van kinderen. Soms wordt daarbij ook expliciet gesteld dat opvoedondersteuning zich tot 'alle' ouders richt. Dit betekent dat er een veelzijdig en wijdverspreid aanbod is. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Voor ouders blijkt het informele netwerk (partner, familie, andere ouders, vrienden) nog altijd de belangrijkste ondersteuningsbron. Dit stelt ons inziens grenzen aan de professionalisering van de ondersteuning bij het opvoeden. Daarnaast moet erkend worden dat sommige ouders, onder wie die uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, veel minder aanspraak kunnen maken op een ondersteunend sociaal netwerk. Bovendien blijkt juist deze groep ouders vanuit professioneel oogpunt moeilijker te bereiken. In dit artikel wordt een kader geschetst om opvoedondersteunend te werken met groepen ouders uit kwetsbare gezinnen. Hiertoe werd aangesloten bij het groepswerk van vzw (vereniging zonder winstoogmerk) De Keerkring, Centrum voor Opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas in België. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website