Magazine Logo

Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs

Wiel Veugelers

Waardenwerk

Burgerschap heeft niet alleen betrekking op Nederland, maar ook op Europa en de wereld als geheel. In een exploratieve studie hebben Veugelers, Derriks & De Kat in 2008 docenten geïnterviewd over hun visie op en praktijk van wereldburgerschapsvorming. Zij hebben drie vormen van hedendaags wereldburgerschap onderscheiden: open wereldburgerschap (kennis van andere culturen en open houding). moreel wereldburgerschap (verschillen positief waarderen, mogelijkheden bevorderen en verantwoordelijkheid nemen), sociaal-politiek wereldburgerschap (werken aan gelijkheid in sociale en politieke verhoudingen). De docenten kiezen om pedagogische redenen veelal voor een moreel wereldburgerschap. Een open wereldburgerschap gaat wat hen betreft voorbij aan de morele dimensie van wereldburgerschap. Docenten willen niet te veel aandacht besteden aan politieke verhoudingen omdat politieke verhoudingen gevoelig liggen in het voortgezet onderwijs. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website