Magazine Logo

Er zijn 12 resultaten voor:

Placeholder image

Berichten uit de Bijlmer (2): Jennifer

Ruim twee jaar werk ik nu als projectleider van een inloophuis annex activiteitencentrum annex cliëntgerund Sociaal Café-restaurant in hartje Bijlmer. Op een steenworp afstand van waar zich ooit een vliegtuig in een flat boorde, en waar opgeschoten jongens met gangsterambities elkaar overhoopschoten midden tussen de spelende kinderen in de plaatselijke zandbak. En toch vind ik het er heerlijk. Als je eenmaal gewend bent aan het overal rondslingerende vuil en rekening houdt met het risico op vallende luiers en rauwe eieren, als je leert door de bemoste en vervuilde glazen wanden van de parkeergarages heen te kijken en het armoedig ogende winkelcentrum op zijn multiculturele waarde weet te schatten, dan zie je een klein maatschappijtje met veel kracht, warmte en menselijkheid. En vooral: vol met verhalen.

1-10-2012 - Nynke van Zwol
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed: De filosoof achter de cliënt1-10-2012 - Hansje Galesloot
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed: Experiencing psychosis

Onder redactie van Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire en John Read (2011). Experiencing Psychosis, personal and professional perspectives. Uitgegeven voor ISPS bij Routledge Taylor and Francis Group, Hove, England, 226 pag, € 39,65.

1-10-2012 - Jos Dröes
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed: Herstelondersteunende zorg

Jos Dröes en Cees Witsenburg (red.) Herstelondersteunende zorg. Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen. Uitgeverij SWP, 256 pag., € 25,90

1-10-2012 - Alie Weerman
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

De cursus 'Herstellen doe je zelf werd in 1996 ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals, en is bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Onderzocht werden de uitvoerbaarheid van de cursus en de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers. In de jaren tachtig doet een nieuwe visie op herstel, die gebaseerd is op het perspectief van de cliënt, opgeld in de psychiatrie (Jacobson & Greenly, 2001). Herstel wordt hier gedefinieerd als het ervaren van een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven, ondanks de beperkingen van je ziekte'. Het gaat dus niet om genezing of een eindstadium van het genezingsproces. Het betreft een aanhoudend proces van verandering, waarbij allerlei subjectieve factoren een rol spelen, zoals persoonlijke groei, hoop en autonomie (Meehan e.a., 2008). Bij deze definitie van herstel spelen verschillende concepten een belangrijke rol: empowerment, hoop en optimisme, tevredenheid met het leven, het herwinnen van zelfrespect, verbondenheid met anderen, sociale relaties en sociale steun (Jacobson & Greenly, 2001; Corrigan e.a., 2004a; Lloyd e.a., 2010; Resnick e.a., 2005; Topor e.a., 2009; Hendryx e.a., 2008; Schön e.a., 2009).

1-10-2012 - Dr. J.A.W.M. van Gestel-Timmermans, dr. E.P.M. Brouwers & prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het verloop van herstelprocessen

Dit artikel geeft een samenvatting van een studie naar het kwalitatieve onderzoek dat de afgelopen 20 jaar is gedaan naar de herstelervaringen van mensen met psychiatrische problematiek (Wilken, 2010). Een belangrijk doel van de studie was om te kijken naar gemeenschappelijke factoren en fenomenen in herstelprocessen. In dit artikel worden een aantal bevindingen gepresenteerd zoals die uit de analyse naar voren kwamen. Vanaf het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, een stroom publicaties op gang van persoonlijke verhalen over herstel. Deze werden gepubliceerd in tijdschriften, boeken, nieuwsbrieven en op het internet. Mensen begonnen te schrijven over hun eigen herstelproces (bijv. Anonymous, 1986; Deegan, 1988; Granger, 1994; Leete, 1989; Lovejoy, 1984; Walker, 1986). Deze verhalen illustreerden de vele en gevarieerde manieren waarop herstel plaatsvindt. Vanaf de jaren negentig begonnen wetenschappers en professionals in toenemende mate geïnteresseerd te raken in fenomenen van herstel, en verschenen publicaties waarin het concept 'herstel' ingekleurd werd (e.g. Anthony, 1993; Fisher, 1994; Fisher & Ahern, 1999; Hatfield & Lefley, 1993; Hogan, 1994; McGorry, 1992; Ragins, 1994).

1-10-2012 - Jean Pierre Wilken
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 BILD | Edward Christiaan 3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 4 REACTIES De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt toekomst aan rehabilitatie | Rick Kwekkeboom Rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid vullen elkaar aan | Lenneke Elfers 6 Rehabilitatie, quo vadis? | Jos Dröes 17 VAN BETEKENIS | Gisele Vranckx 18 Het verloop van herstelprocessen | Jean Pierre Wilken 32 Herstellen doe je zelf: evaluatie van een cliëntgestuurde cursus | J.A.W.M. van Gestel-Timmermans, E.P.M. Brouwers & Ch. van Nieuwenhuizen 42 Berichten uit de Bijlmer (2): Jennifer | Nynke van Zwol 45 FEED Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire en John Read (red.). Experiencing psychosis | Jos Dröes Ingrid Bogert, Guido Bogert en Jan Sitvast. De filosoof achter de cliënt | Hansje Galesloot Jos Dröes en Cees Witsenburg (red.). Herstelondersteunende zorg | Alie Weerman 55 TOEN De ervaringsdeskundige als professional in uw organisatie | Jos Dröes Van hieruit samen verder. Afscheidssymposium van Cees Slooff | Jos Dröes Naar een nieuwe zorg voor mensen met een psychose | Jos Dröes 70 REHABS

1-10-2012 -
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naar een nieuwe zorg voor mensen met een psychose

Zesde studiedag ISPS Nederland-Vlaanderen op 15 juni 2012 op de locatie Vrederust van GGZ Westelijk Noord Brabant De Nederlands-Vlaamse tak van de International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses organiseerde haar zesde landelijke studiedag met een aansprekend programma. Het was dan ook vrij verwonderlijk dat er in Halsteren uiteindelijk maar een beperkt aantal deelnemers (ongeveer 80) verschenen. Dat mocht voor de aanwezigen overigens de pret niet drukken. Het werd al bij al een geanimeerde bijeenkomst.

1-10-2012 - Jos Dröes
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Reacties

Reacties op 'Rehabilitatie, quo vadis?' in de vorige aflevering van dit tijdschrift. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt toekomst aan rehabilitatie De rehabilitatiebeweging kent, zo komt wel naar voren uit de beschouwingen van de diverse auteurs, een lange en voor sommigen dierbare geschiedenis binnen de (intramurale) psychiatrie. Het voor mij opvallende aan een aantal van de brieven was dat zij rehabilitatie nog steeds zien als een zienswijze, een bejegening of zelfs ondersteuningsaanbod binnen deze psychiatrie. Het toekomstperspectief van 'rehabilitatie' lijkt daarom voor hen bepaald te worden door de ontwikkelingen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Er zijn maar relatief weinig auteurs die er op wijzen dat het gedachtegoed van rehabilitatie ook buiten deze sector wortel heeft geschoten. Inmiddels doen zich, zoals Van Weeghel en Korevaar en ook Wilken laten zien, in de wereld van de verstandelijk gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg et cetera vergelijkbare paradigma-verschuivingen voor. Wilken betoogt elders dat de uitgangspunten van de rehabilitatiebenadering dezelfde zijn als die van de supportbenadering in de verstandelijk gehandicaptenzorg en dat zij sterk overeenkomen met de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Wmo (Wilken 2012). Ook in de Wmo worden immers de zelfredzaamheid en participatie van mensen alsmede een zo goed mogelijke integratie centraal gesteld.

1-10-2012 - Lenneke Elfers
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Rehabilitatie. We vervolgen het debat over de toekomst van het woord en de werksoort uit de vorige aflevering. Rick Kwekkeboom en Lenneke Elfers onderstrepen nog eens dat het in de kern gaat om wat werkt voor cliënten. Jos Dröes maakt de balans op en benoemt de thema's waaraan de redactie met voorrang aandacht wil besteden. Te weten: toepassingen van rehabilitatie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning; voorbeelden van ondersteuning van herstel door rehabilitatie; en de verwevenheid van rehabilitatie met behandeling. Ook de relaties tussen herstel, herstelondersteunende zorg en rehabilitatie staan op de agenda. Kopij en reacties zijn welkom! Herstel. Jean Pierre Wilken beschrijft gemeenschappelijke factoren en fenomenen in herstelprocessen zoals deze naar voren komen uit kwalitatief onderzoek naar herstelervaringen van mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Wilken selecteerde 28 studies die de ervaringskennis van meer dan 950 personen uit verschillende landen omvatten. Herstel wordt beschreven als een dynamisch en niet-lineair proces. Daarin heeft de persoon zelf de rol van makelaar of bemiddelaar bij het zorgen voor de eigen balans en ontwikkeling. Lotgenotencontact en cliëntgestuurde interventies zijn een belangrijk middel om herstel te bevorderen. Zoals de cursus 'Herstellen doe je zelf', die in 1996 werd ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals. J. van Gestel-Timmermans, E. Brouwers en Ch. van Nieuwenhuizen onderzochten de uitvoerbaarheid van deze cursus en de effecten ervan op het herstel van de deelnemers. De cursus blijkt onder meer bij te dragen aan de motivatie van deelnemers om actief aan hun herstel te gaan werken. Ervaringskennis is aan de orde in de rubrieken Feed en Toen. In het boek 'Experiencing psychosis' wordt een poging ondernomen om ervaringskennis en wetenschappelijke kennis met elkaar te verbinden. Voor de herstelbeweging vormt het eigen verhaal de kern van herstel. Alie Weerman weerspreekt dit in haar bespreking van 'Herstelondersteunende zorg'. In de conferentieverslagen aandacht voor psychosezorg, waarin volgens Cees Slooff in de toekomst maatschappelijke rehabilitatie centraal zal komen te staan. Een bijzondere plaats daarin wordt ingenomen door Soteria, dat volgens Ciompi werkt als een antipsychoticum maar dan zonder de negatieve bijwerkingen daarvan.

1-10-2012 - Rozemarijn Esselink
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehabilitatie, quo vadis?

De vragen van de redactie over de toekomst van het woord en de werksoort rehabilitatie waren niet aan dovemansoren gericht. We kregen maar liefst 15 uitgebreide antwoorden, sommige ervan doorwrocht als een artikel, andere meer impressionistisch getoonzet. Alle antwoorden zijn inmiddels integraal gepubliceerd in de vorige aflevering van dit tijdschrift. In deze beschouwing gaan we op de antwoorden in. We zullen proberen aan te stippen waarover de auteurs het eens zijn en waarover ze van mening verschillen. We doen dat aan de hand van de vragen uit onze brief, maar ook aan de hand van bepaalde onderwerpen die niet in onze brief voorkwamen maar die wel door meerdere auteurs zijn genoemd. We trekken aan het einde van deze beschouwing enkele conclusies en we nemen in sommige controverses stelling. Een zeer belangrijke stelling heeft betrekking op de relatie van rehabilitatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarover schreef Rick Kwekkeboom namens de redactie een aparte reactie (zie pag. 4).

1-10-2012 - Jos Dröes
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van hieruit samen verder

'Van hieruit samen verder', afscheidssymposium van Cees Slooff bij GGZ Drenthe in Assen Op 31 mei 2012 nam de psychiater Cees Slooff wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van zijn werk als psychiater bij het Psychosecircuit van GGZ Drenthe. Ter gelegenheid hiervan was een symposium georganiseerd waarin sprekers terugblikten op de laatste decennia en vooruitblikten naar wat er op het gebied van de psychose-zorg te verwachten is. Het programma werd omlijst met muziek, video's en afscheidsspeeches. De dag had daardoor een informeel, gezellig karakter. Als eerste spreker boog Durk Wiersma, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen, zich over de ontwikkelingen in de behandeling van mensen met psychosen. Hij schetste de opkomst van het wetenschappelijk onderzoek, de intrede van de rehabilitatie en eindigde met gegevens uit de Mesifos studie. Daaruit blijkt dat op langere termijn vaker functionele remissie en herstel plaatsvindt bij diegenen die met de onderhoudsmedicatie zijn gestopt dan bij diegenen die onder-houdsmedicatie zijn blijven gebruiken. Naar het zich laat aanzien worden de voordelen van onderhoudsmedicatie op de korte termijn (2 jaar; minder vaak recidief met medicatie) dus ingehaald door nadelen op de lange termijn (7 jaar; met medicatie minder vaak functionele remissie en herstel). Volgens Wiersma is dit de eerste internationale studie waaruit blijkt dat het gebruik van antipsycho-tica wellicht een negatief effect heeft op de prognose.

1-10-2012 - Jos Dröes
Editie 3 - 2012
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website