Magazine Logo

Er zijn 16 resultaten voor:

Placeholder image

Ben ik (goed) in beeld? - Over media en psychiatrie; lessen uit de beeldvorming rondom etnische minderheden

Als media-onderzoeker bij Mira Media - een organisatie die streeft naar diversiteit bij de omroepen en dus als professionele televisiekijker durf ik te zeggen dat mensen met een psychiatrische achtergrond niet goed in beeld zijn. Ze zijn eigenlijk vooral niet in beeld, behalve in enkele informatieve documentaires. En voorzover de media in reguliere programma's en artikelen ons wel beelden aanreiken, zijn ze vooral negatief: de criminele tbs-er, de pedoseksuele verkrachter en de narcistische echtgenoot die zijn vrouw mishandelt. In berichten over de rafelrand figureren de psychotische junk en de overlastgevende thuisloze. Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn de buurman waar niet redelijk mee te praten valt, het nichtje dat zichzelf in de armen snijdt... kortom, het zijn mensen die geassocieerd worden met criminaliteit, drugs en overlast.

1-10-2005 - Garjan Sterk
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De inclusieve samenleving - Het gewenste einddoel van de Taskforce Handicap en Samenleving

Ik vind het voorbeeld uit Geel erg mooi, maar ik ga er niet wonen. Ik wil meer. Ik neem geen genoegen met een 'zorgeiland'. In de inclusieve samenleving is sprake van gelijkwaardige participatieiBT de samenleving. Volwaardig participeren betekent dat je niet denkt in termen van 'hoe kunnen de mensen een beetje meedoen'. Nee, de vraag is wat ze bij kunnen dragen aan deze samenleving.

1-10-2005 - Marlieke de Jonge
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De kracht van kunst - Herstel van het beschadigd zelfbeeld

Culturele ontplooiing is een grondwettelijk recht. Cultuurparticipatie maakt mensen volwaardig lid van de samenleving. Ontsluiting van de culturele en artistieke wereld voor maatschappelijk kwetsbare mensen biedt een belangrijk alternatief integratiekader, complementair aan de meer klassieke kaders van opleiding en werk. In onderstaande wordt het cultuur-artistieke veld als hefboom voor maatschappelijke integratie onderzocht.

1-10-2005 - Barbara Demeyer
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

EPILOOG - De kwaliteit van het kwartiermaken

Met het begrip 'kwartiermaken' heb ik een verleden. Ruim vijftien jaar geleden bedachten Jacques Zeelen en ik een dubbele opdracht voor de (arbeids)rehabilitatie (Van Weeghel en Zeelen, 1990). Enerzijds zou (arbeids)rehabilitatie zich dienen te richten op individuele cliënten, die de voor een werksituatie vereiste motivatie en vaardigheden moeten opdoen. Dat vereist de ontwikkeling van individugerichte methodieken. Anderzijds gaat het evenzeer om interventies in de toekomstige werkomgeving die het individu in staat moet stellen om naar vermogen en met plezier aan het werk te gaan. En dat vereist geschikte milieustrategieën. Daarmee kwamen de twee kernfuncties binnen de (arbeids)rehabilitatie in beeld: die van de 'gids' en de 'kwartiermaker'. De cliënt kan een deskundige gids nodig hebben om zijn beperkingen en mogelijkheden in werksituaties te helpen verkennen. Zo'n gids doet aan werkbegeleiding, coaching en training. Voor het scheppen van maatschappelijke handelingsruimte waarin de cliënt aan het werk kan gaan, moet hij op effectieve kwartiermakers kunnen rekenen.

1-10-2005 - Jaap van Weeghel
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Empowerment en maatzorg - Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond leven in armoede, wat hun deelname aan de maatschappij frustreert. Personen die in armoede leven, staan in sterke afhankelijkheidsrelaties tegenover anderen en de maatschappij. Geboden hulp houdt voor armen vaak een morele veroordeling in. Men voelt zich weinig 'beminnenswaardig'. Dat wekt schuldgevoelens en gevoelens van machteloosheid op. Dit krachtig psychologisch mechanisme maakt ook dat armen soms niet ingaan op kansen die hen geboden worden. Denken in termen van empowerment kan hieraan een positieve draai geven. Dat vereist echter een cultuuromslag bij de betrokken instanties.

1-10-2005 - Tine Van Regenmortel
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Erbij horen - Enkele aantekeningen over de verhouding tussen psychiatrie en multiculturalisme(1)

Je thuis voelen, erbij willen horen, is een wezenlijk aspect van menselijk welzijn. Het besef van erbij horen wordt bereikt door de erkenning door anderen. Ieder wil erkend worden als volwaardige gesprekspartner, of als burger met een gelijke morele status als andere burgers in de samenleving. Deze fundamentele afhankelijkheid - het 'dialogische zelf' - veroorzaakt kwetsbaarheid voor miskenning. Deze kwetsbaarheid geldt met name voor mensen die 'anders' zijn, zoals psychiatrische patiën- ten en allochtonen. De acceptatie van relatief onschuldige diversiteit vereist een zekere soepelheid van de samenleving, zodat mensen zichzelf kunnen zijn zonder dat ze dat moeten bekopen met sociale uitsluiting en marginalisering.

1-10-2005 - Bart van Leeuwen
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Geel, een unicum in de psychiatrie - Al eeuwenlang in de gemeenschap geïntegreerde gezinsverpleging

Geel bestaat 700 jaar. Hoe kan dat? Hoe doen de Gelenaars dat? Zij zijn maar eenvoudige mensen die niet hebben gestudeerd in de psychologie of psychiatrie. Hoe kunnen de Gelenaars zo prachtig samenleven met hun 'gasten', zoals zij ze noemen; patiënten die door de biomedische instituties aan de kant zijn gezet als mensen waar men niets meer voor kan doen? De Vlaamse minister van Volksgezondheid wil dat Geel een model wordt voor andere initiatieven in het land. De afgelopen drie jaar zijn mensen uit wel 24 landen op bezoek geweest. Geel kwam op tv in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit is een positief verhaal - nu eens niet een verhaal over uitsluiting. Het is een verhaal over insluiting, over inclusie.

1-10-2005 - Eugeen Roosens
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

THEMA Manifestatie Kwartiermaken 3 Manifestatie van talent en verlangen De kunst van het kwartiermaken Doortje Kal 7 Over wildebeesten en olifanten Paul Fentener van Vlissingen 9 Ooit was ik kampioen Agnes Nanning 10 Kom in actie tegen stigma's! Niels van Spaandonk 12 Ben ik (goed) in beeld? Over media en psychiatrie; lessen uit de beeldvorming rondom etnische minderheden Garjan Sterk 16 Geel, een unicum in de psychiatrie Al eeuwenlang in de gemeenschap geïntegreerde gezinsverpleging Eugeen Roosens 20 Erbij horen Enkele aantekeningen over de verhouding tussen psychiatrie en multiculturalisme Bart van Leeuwen 26 De inclusieve samenleving Het gewenste einddoel van de Taskforce Handicap en Samenleving Marlieke de Jonge 28 Empowerment en maatzorg Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening Tine Van Regenmortel 30 Hoe maakt een bedrijf als KPN contact met 'moeilijk integreerbare groepen'? Tom van der Gaag 36 Sociale uitsluiting - erbij stil staan en goed kijken Gerda Jehoel-Gijsbers 39 Kunst, psychiatrie en het creëren van ruimte Wouter Klisters 40 Vanuit Marlies - Ervaringen van een choreografe Krisztina de Chatel 44 De kracht van kunst Herstel van het beschadigd zelfbeeld Barbara Demeyer 46 Het Diep Water Collectief Cor Pieters 49 Wie neemt het voortouw? Verslag van een politiek debat Doortje Kal 55 De kwaliteit van kwartiermaken Epiloog Jaap van Weeghel 57 Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen Marrie Venderink, Peter van der Ende, Wendy van der Veldt & Mariëlle Dullemond

1-10-2005 -
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kom in actie tegen stigma's!

Het woord 'stigma' komt uit het Grieks en betekent schandvlek, stempel of merkteken. Stigma is te zien als een afwijkend kenmerk van een persoon of groep, dat negatieve reacties bij anderen oproept. Natuurlijk kunnen we de psychiaters, die onze ziel blauw knijpen als afwijkers beschouwen, of de altijd vriendelijk lachende vrouwen en mannen die het vervolgens nodig achten om onze achtersten lek te prikken. Maar het is duidelijk dat degenen die het meest lijden onder stigmatisering toch echt de psychiatrische patiënten zijn. Al moet je zelfs bij de leden van onze vereniging Anoiksis daar een tweedeling in maken, namelijk mensen die zijn ingesteld op medicijnen die goed werken tegen de psychose, en mensen die in een psychose verkeren. Laten we eerst naar de eerste groep kijken. De patiënt uit deze groep vinden we over het algemeen niet al te actief in de samenleving, omdat hij (of zij) simpelweg niet vindt dat daar een heel actieve rol voor hem is weggelegd, en waarschijnlijk heeft hij daar ook de energie niet voor. Ook zal hij over het algemeen minder emoties tonen. Als we heel oppervlakkig kijken zal ons waarschijnlijk ook opvallen dat er wat kilootjes te veel aan zitten. Bij de patiënt uit de tweede groep vallen waarschijnlijk al meteen verschillende dingen op zoals een onsamenhangend verhaal over dat hij toch echt de nieuwe paus is.

1-10-2005 - Niels van Spaandonk
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kunst, psychiatrie en het creëren van ruimte

Het initiatief van het kwartiermaken spreekt mij erg aan. Doortje Kals boek heb ik met veel interesse Jk gelezen en ik ben groot voorstander van het creëren van ruimte of kwartieren. In onze tijden van biomedische terreur is ruimte maken niet zo vanzelfsprekend. In het biomedische jargon is de enige erkende ruimte, de binnenruimte van het lichaam. De zoekruimte om problemen op te lossen ligt geheel aan de lichamelijke binnenkant. Daarmee worden mensen in hun lichaam opgesloten, en worden de oorzaak en oplossing van het lijden binnen hun lichaam gezocht. In wezen is de biomedische psychiatrie ook niet geïnteresseerd in de maatschappelijke ruimte buiten het lichaam en hoe deze zou kunnen verbeteren en veranderen. Daarom is het mooi dat gezocht wordt naar manieren om deze ruimtes toch te creëren.

1-10-2005 - Wouter Kusters
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Manifestatie van talent en verlangen - De kunst van het kwartiermaken

Op 12 en 13 april jongstleden kwamen honderden mensen met en zonder psychiatrische achtergrond naar het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg voor de Manifestatie Kwartiermaken. Het programma omvatte zestien kunstwerkplaatsen, vier symposia en een politiek debat. Cabaretière Jetty Mathurin trad op, Keefman van Jan Arends werd opgevoerd en het muziektheatergezelschap De Kift liet luid van zich horen. Dit themanummer van Passage is in zijn geheel gewijd aan deze manifestatie. 111 li In deze inleiding maak ik duidelijk wat kwartiermaken is, geef ik een impressie van de manifestatie als geheel en een introductie op de bijdragen in dit nummer.

1-10-2005 - Doortje Kal
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen

Psychiatrische rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking bij het vervullen van sociale rollen. Eén van de sociale rollen, waarvan het behoud of het herstel tijdens en na een psychiatrische episode wenselijk is, is het ouderschap. In het herstelproces kan het contact met eigen kind(eren) een cruciale rol vervullen. In Nederland is er tot nu toe niet of nauwelijks structureel aandacht besteed aan deze rol (Van Weeghel, 2004). In de Verenigde Staten heeft men sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ervaring opgedaan met het bieden van ondersteuning aan ouders met psychiatrische beperkingen. In dit introductieartikel geven we een overzicht van de betekenis van de ouderrol voor het herstelproces van deze ouders en van de ondersteuningsvormen die voor deze groep zijn ontwikkeld. Het overzicht is gebaseerd op literatuurstudie van vooral Amerikaanse literatuur. We sluiten af met een impressie van de stand van zaken in Nederland op dit terrein en met een schets van specifieke rehabilitatiemodulen voor de ouders.

1-10-2005 - Marrie Venderink, Peter van der Ende, Wendy van der Veldt & Mariëlle Dullemond
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ooit was ik kampioen

Op een maandag in 1983, om precies te zijn op 21 maart, werd ik in de Jaap Edenhal in Amsterdam kampioen van Nederland op alle facetten van het kappersvak. In het bijzijn van mijn kinderen en familie en zo'n negenduizend vakgenoten werd het Wilhelmus voor mij gespeeld. Een heel emotioneel moment omdat daar zes jaar hard werken aan voorafging. Het hield ook in dat ik geselecteerd werd voor de Europese kampioenschappen in Zweden en de Wereldkampioenschappen in Amerika. Die selectie was natuurlijk geweldig, alleen... de invulling werd anders. Mijn selectie werd een opname in het ziekenhuis, op de psychiatrische afdeling met de diagnose manisch depressief en psychose. Dat werd weer hard werken, maar nu aan mijzelf. Wat mij zeer raakte waren de vooroordelen. Die hebben mijn genezing flink in de weg gestaan. Ik raakte veel mensen kwijt. In een later stadium nam ik zelf afstand van mensen, om mezelf te beschermen.Vooroordelen zijn heel hardnekkig en elke verdediging schiet te kort.

1-10-2005 - Agnes Nanning
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over wildebeesten en olifanten - 'Opening speech' Manifestatie Kwartiermaken

Ik ben blij dat u hier gekomen bent om met elkaar na te denken over iets wat iedereen in de wereld heeft, namelijk een handicap -of die nu zichtbaar of onzichtbaar is. Wie weet hoe vaak mensen lijden onder slapeloosheid of hoeveel mensen pleinvrees hebben? Wie weet hoe vaak mensen wanhopig of angstig zijn, fobieën hebben, hun handen moeten wassen nadat ze een deur hebben aangeraakt? We gaan allemaal stotterend, struikelend en vaak vallend door het leven. We hebben alleen niet geleerd om het als normaal te zien dat de ander anders is. Je kunt misschien zeggen dat we vanuit ons 'biologische zijn' een verstotingmechanisme kennen. Als in een kudde wildebeesten één wildebeest een poot breekt, wordt hij uit de kudde weggedrukt omdat hij het gevaar voor de kudde verhoogt. Of zijn we toch als de olifanten? Ik heb met ingehouden adem gezien hoe een kudde olifantenmoeders bezig was om een kalfje dat duidelijk gebrekkig kon lopen te helpen. De hele tijd werd alle energie van de groep besteed om dat kalfje mee te nemen in de gang naar een ander gebied om voedsel te kunnen krijgen. Ik weet niet of wij het wildebeest zijn of de olifant. Ik constateer dat bij de mens beide verschijnselen voorkomen. Ik ben zelf maanden incontinent geweest na een kankerbehandeling en heb toen ook zelf ervaren dat er een drempel is om over je handicap te praten. Want je bent met iemand in gesprek en plotseling zit je broek vol stront. Je geneert je voor jezelf en je geneert je ook omdat je niet weet wat de reactie zal zijn van de persoon met wie je spreekt. Tot het moment waarop je het zegt. Ik denk dat we dat allemaal meer moeten doen. We kunnen erop wijzen dat Van Gogh met al zijn problemen een geniaal mens was, net als Rembrandt en Churchill die beiden een alcoholprobleem hadden. Misschien moeten we onze problemen wat zichtbaarder maken. Niet om medelijden op te wekken, maar om het voor de mensen om ons heen mogelijk te maken om wat beter te reageren, beter op te vangen, er beter rekening mee te houden.

1-10-2005 - Paul Fentener van Vlissingen
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Sociale uitsluiting - erbij stil staan en goed kijken

Vanwege de titel van de manifestatie, 'De kunst van het kwartiermaken', wil ik graag met een beetje kunst beginnen. Op de binnenplaats van het Ministerie van VWS zit in de grond onder een rooster een kunstwerk verborgen. Het is van Anthony Gormley. Het kunstwerk bestaat uit een mensfiguur. Iedere dag lopen honderden mensen erover en erlangs zonder iets te zien. Alleen de mensen die er op geattendeerd zijn, er even bij stil staan en goed kijken, zien hem. Het beeld vormt een prachtige kunstzinnige verbeelding van sociale uitsluiting.

1-10-2005 - Gerda Jehoel-Gijsbers
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wie neemt het voortouw? - Verslag van een politiek debat

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beoogt door nabije zorg en ondersteuning de sociale integratie van mensen met handicaps beter mogelijk te maken. De lokale overheid krijgt de regie over de WMO. Die moet voor een nieuwe balans tussen de eigen verantwoordelijkheid van de (kwetsbare) burger, zijn omgeving en de informele en formele netwerken zorgen. Als allerlei diensten vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten, is het belangrijk dat gemeenten een goed idee hebben hoe mensen met bijvoorbeeld een psychische handicap zelf hun maatschappelijke participatie zien. De landelijke Manifestatie Kwartiermaken wilde daartoe bijdragen en nodigde ambtenaren en politici van gemeenten dringend uit aan de manifestatie deel te nemen en de ontmoeting aan te gaan met medeburgers met een psychiatrische achtergrond. Deze inzet was kennelijk te hoog, het gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten te weinig vruchtbaar, te weinig aandacht ook van de pers. Misschien is het ook gebrek aan werkelijke interesse, weerstand tegen de WMO, vraagtekens bij een politiek debat waarin de doelgroep zelf een grote plaats heeft. Desalniettemin bleek het debat alleszins een verslag waard, want de bezetting op het Podium was goed en het publiek liet ook van zich horen. Een politiek debat onder leiding van Johan Doesburg van het Nederlands Debat Instituut en met ondersteuning van Theater Draad.

1-10-2005 - Doortje Kal
Editie 3 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website