Magazine Logo

Er zijn 11 resultaten voor:

Placeholder image

Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie - Congres Balanced Care in Geel

Op 12 en 13 mei kwamen 420 mensen uit twaalf landen samen in Geel (België) om zich te buigen over 'evenwichtige zorg' voor mensen met langdurige en meervoudige psychiatrische problemen. Het werden twee dagen van uitwisseling van ervaringen en inzichten, van synthese en beschouwing, van reflectie over de rol en de mogelijkheden van gezinsverpleging en van nadenken over rehabilitatie en de wijze waarop dit vorm kan krijgen. In Geel, wat wel de bakermat van vermaatschappelijking van sychiatrische zorg genoemd kan worden, hebben we niet alleen de eeuwenoude traditie van gezinsverpleging en vermaatschappelijking van psychiatrische zorg. We investeerden de jongste jaren ook aanzienlijk in een toekomstgerichte invulling van die zorg en een naadloze aansluiting bij de evidence lased-praktijken binnen gemeen-schapszorg (community care).1 Het succesvolle congres betekent een stimulans voor ons beleid, voor onze ambities op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en voor het verder werken aan maatschappelijke integratie en participatie van onze cliënten. In dit artikel vatten we de voornaamste conclusies van het congres samen.

1-7-2005 - Lieve Van de Walle
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recovery and Reform - Europese Conferentie over psychosociale rehabilitatie en community care

Van 2 tot en met 4 juni vond in Praag de Europese conferentie 'Recovery and Reform' plaats, georganiseerd door STORM Rehabilitatie in samenwerking met onder meer de Academy for Mental Health Reforms, het Tsjechische Centre for Mental Health Care Development en het European Network for Mental Health Service Evaluation. Doel van de conferentie, zo zei de informatiemap, was de uitwisseling van kennis en ervaringen over herstel en over de noodzakelijke hervormingen om meer herstelgeo-riënteerde zorg te kunnen bieden. Aan ambitie ontbrak het de organisatie niet. In tweeënhalve dag werden meer dan veertig presentaties gegeven en konden deelnemers bovendien een bezoek brengen aan Tsjechische ggz-instellingen. De herkomst van de sprekers liep uiteen van Engeland tot Tadzjikistan en van Litouwen tot de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Ons eigen kleine landje drukte een zware stempel op de conferentie: twaalf van de lezingen en workshops werden verzorgd door Nederlanders of mensen die in Nederland werkzaam zijn. Het totale aantal bezoekers viel wat tegen - niet meer dan tweehonderd deelnemers - ondanks de opzet van een baanbrekende samenkomst.

1-7-2005 - Annette Plooy
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam - Bemoeizorg en rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team

In Rotterdam leven veel mensen op straat die geen enkele hulp willen hebben. Een aantal teams verleent ongevraagd zorg aan deze mensen. Deze teams werken volgens het Assertive Community Treatmentmodel (ACT). Eén van deze teams is het Bemoeizorgteam, dat onderdeel is van het actieplan Persoonsgebonden Aanpak 700 (PGA 700) van de gemeente Rotterdam. De PGA 700 richt zich op extreem overlastgevende verslaafden met complexe problematiek (criminaliteit, psychiatrie, dakloosheid). Het Bemoeizorgteam wordt vormgegeven door de zorginstellingen GGZ Groep Europoort en Centrum voor Dienstverlening. Mogen wij zorg en aandacht tegen wil en dank opdringen? Wij zijn van mening dat dit onder bepaalde omstandigheden inderdaad gewenst, noodzakelijk en legitiem is, met respect voor de autonomie. Tegelijkertijd is de intentie te beginnen met rehabilitatie. Bemoeizorg en rehabilitatie kunnen complementair zijn. Het spreekwoord 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen' geldt in dit geval volgens ons niet. In dit artikel willen wij een beschrijving geven van de werkwijze van het ACT/PGA 700-team en laten zien dat deze gecombineerd kan worden met rehabilitatie.

1-7-2005 - Frits Bovenberg, Niels Mulder en Bert-Jan Roosenschoon
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het Engelse offensief tegen buitenslapen - Een verbintenis tussen activering en repressie

De Engelsen hebben de strijd aangebonden tegen dakloosheid. In 1998 namen landelijke politici het voortouw om samen met de daklozenorganisaties tweederde van de buitenslapers onderdak te brengen. Om die ambitieuze doelstelling te halen, werd een scala aan veranderingen in gang gezet. Zo werd enerzijds de zorg voor daklozen uitgebreid; er werden hen meer mogelijkheden geboden. Anderzijds werden er meer drangmaatregelen ingezet om ongewenst gedrag van daklozen te sanctioneren. In dit artikel laten we een licht schijnen op de resultaten van dit Engelse offensief, en met name op de mix tussen opties en sancties voor daklozen. En we gaan na welke lering we daaruit kunnen trekken voor de Nederlandse situatie.

1-7-2005 - Lia van Doorn en Evelien Tonkens
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

2 Redactioneel 3 Met zorg op vakantie of vakantie van de zorg? | Over het belang van vakantie voor mensen met psychische problemen | Jeannette Pols en Hans Kroon 12 Psychiatrische rehabilitatie in Nederland I Stand van zaken en perspectief | Jaap van Weeghel 22 Rehabilitatie tussen vraag en aanbod | Jos Dröes, Jean Pierre Wilken en Helma Blankman 28 Congresverslag I Recovery and Reform, Europese Conferentie over psychosociale rehabilitatie en community care | Annette Plooy 31 Congresverslag I Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie, Congres Balanced Care | Lieve Van de Walle 36 Het Engelse offensief tegen buitenslapen I Een verbintenis tussen activering en repressie | Lia van Doorn en Evelien Tonkens 44 Waarom werkt de rafelrand? I Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden | Marieke Wentink, Sandra ter Woerds, Trudi Nederland en Maarten Davelaar 53 De persoonsgebonden aanpak in Rotterdam rehabilitatie combineren in een Assertive Community Treatment-team | Frits Bovenberg, Niels Mulder en Bert-Jan Roosenschoon 62 Recensie I 'Welkom, zonnestraaltje van de journalistiek!' | Jeannette Pols

1-7-2005 -
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Met zorg op vakantie of vakantie van de zorg? - Over het belang van vakantie voor mensen met psychische problemen (1)

Het is weer mooi weer, tijd om er op uit te gaan. Vakantie! In de zomer is tegenwoordig iedereen vertrokken. Wanneer je zo'n uitje niet zelf kan organiseren, is er altijd wel een organisatie die je daarbij kan ondersteunen. Dat wil zeggen... als je verstandelijk of lichamelijk gehandicapt bent, of in een rolstoel zit wel. Maar hoe moet dat als je ggz-cliënt bent?

1-7-2005 - Jeannette Pols en Hans Kroon
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Psychiatrische rehabilitatie in Nederland - Stand van zaken en perspectief

In de zomer van 2004 las ik in de krant het bericht dat TNS/NIPO in een steekproef van duizend Nederlanders had gevraagd wat zij het mooiste woord in de Nederlandse taal vinden. De meeste stemmen kreeg het woord 'liefde', gevolgd door 'geluk', 'vrijheid' en 'vakantie'. Ook 'vertrouwen', 'gezellig' en 'vrede' scoorden hoog. Al deze woorden werden vanwege hun mooie betekenis genoemd. Andere respondenten kozen woorden die zij vanwege de klank mooi vonden. Tien woorden werden om die reden genoemd: amanuensis, draaideurcrimineel, exorbitant, exuberant, flappen-tap, grandioos, multidisciplinair, niettegenstaande, peremptoir, en... rehabilitatie. Een woord dat voor veel mensen een mooie klank heeft, moeten we niet zomaar afschaffen. Wel is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat 'rehabilitatie' bij een volgend onderzoek ook in het andere rijtje staat, tussen de woorden die vooral vanwege hun mooie betekenis worden gekozen.

1-7-2005 - Jaap van Weeghel
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Recensie

Recensie

1-7-2005 -
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Het is alweer volop zomer, tijd om op vakantie te gaan! Maar vakantie vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je hebt er geld voor nodig maar ook allerhande fysieke, praktische en psychische vaardigheden. Om mensen met problemen op dit laatste vlak aan vakantie te helpen heb je sinds 1992 Radar Reizen. Jeanette Pols onderzocht wat deelnemers aan deze reizen beleven en bekeek wat ervoor nodig is om vakantie voor deze doelgroep mogelijk te maken. En dan blijkt dat op vakantie gaan onbedoeld bij kan dragen aan het bereiken van belangrijke rehabilitatiedoelen. Ook in de daarop volgende twee artikelen gaat het over rehabilitatie. Ze geven gezamenlijk een goed inzicht in de stand van zaken in Nederland (Van Weeghel) en de verschillende uitwerkingen van rehabilitatie (Dröes, Wilken en Blankman). Voor wie ook telkens weer het spoor bijster raakt bij Liberman-modules, IRB en SRH is dit laatste artikel een must! In beide artikelen wordt gepleit voor het bereiken van meer groepen cliënten (verslaafden, daklozen) en het aansluiten bij het werk van maatschappelijke organisaties die deels dezelfde doelgroep bedienen. Hoe terecht dit pleidooi is, wordt duidelijk bij lezing van het artikel van Wentink e.a. over het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden. De term rehabilitatie komen we hier niet tegen - overigens net als het aanbod van de ggz op het gebied van dagbesteding. Toch vertoont de aanpak in deze projecten veel overeenkomst met rehabilitatie zoals de nadruk op de mogelijkheden van mensen, aansluiten bij hun leefsituatie en evenwicht tussen bescherming en activering. Ook het congresverslag van Annette Plooy laat zien hoezeer rehabilitatie vooral iets is van de (westerse) ggz.

1-7-2005 - Els Bransen
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehabilitatie tussen vraag en aanbod

Hoewel er vele vormen van rehabilitatie zijn, is het doel gelijkluidend: het bieden van ondersteuning aan mensen met ernstige psychosociale belemmeringen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel! proces. Dit artikel handelt over drie rehabilitatiemethodieken: de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en de Liberman-modules. We gaan in op de gemeenschappelijke elementen, maar ook op de verschillen. Daarnaast geven we een beeld van de implementatie in Nederland en schetsen we enkele recente ontwikkelingen.

1-7-2005 - Jos Dröes, Jean Pierre Wilken en Helma Blankman
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Waarom werkt de rafelrand? - Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden

Sinds het midden van de jaren negentig in de vorige eeuw is er een nieuw veld van werk- en activeringsprojecten ontstaan voor daklozen en verslaafden. Dit veld beweegt zich tussen vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid in, en onderscheidt zich door de sterke nadruk op het creëren van een 'echte' werksetting. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht, in opdracht van de Federatie Opvang, het aanbod van dergelijke projecten. Dit artikel is gebaseerd op het rapport Aan de slag in de Rafelrand. Werk en activering voor daklozen en verslaafden (Davelaar et al., 2005) dat naar aanleiding van dit onderzoek is verschenen. Dit onderzoek brengt bepalende indicatoren in beeld die kunnen bijdragen aan een succesvolle continuering, benoemt knelpunten en formuleert (beleids)voorwaarden voor verdere uitbouw van de projecten. We zullen in dit artikel nader ingaan op één cruciaal element: (het aansluiten bij) het perspectief van de deelnemers. Waarom nemen zij deel, wat levert het werken hen op en hoe kunnen werkprojecten en beleidsmakers hierop inspelen?

1-7-2005 - Marieke Wentink, Sandra ter Woerds, Trudi Nederland en Maarten Davelaar
Editie 2 - 2005
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website