Magazine Logo

Er zijn 11 resultaten voor:

Placeholder image

Cliënt, familie en hulpverlener - Over het belang van samenwerking

Sinds enkele jaren is er in de psychiatrie meer aandacht voor de rol van familieleden van cliënten. Familieleden kunnen niet alleen een belangrijke steun zijn voor cliënten en hulpverleners in de behandeling, er is ook toenemend oor voor het feit dat familieleden zelf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. Wij beschouwen familiebetrokkenheid, na empowerment van de cliënt, als een volgende stap in de richting van een gelijkwaardige samenwerking in de triade Cliënt - Familie - Hulpverlener. Samenwerking in de triade is geen gemeengoed in de zorg. In de praktijk blijkt het werken in triades onbekend en onbemind. Er leven vooroordelen over de cliënt (geen ziekte-inzicht), over de familieleden (oorzaak van de problemen) en over de hulpverlener (gebonden aan regels rond privacy). De vooroordelen staan gelijkwaardiger met elkaar omgaan in de weg. In dit artikel willen wij laten zien dat het werken in een triade meerwaarde op kan leveren. We doen dat aan de hand van het verhaal van Rob1, zijn moeder en de hulpverleners. Daarvoor is een belangrijk moment gekozen dat Rob en zijn moeder blijft bezighouden: de crisissituatie in 1998 toen Rob werd opgenomen. In plaats van de eerste stap om tot een samenwerking te komen werd het een reeks van gemiste kansen. De adviezen op het einde van het artikel geven aan hoe aanwezige kansen in een dergelijke situatie beter benut kunnen worden.

1-12-2008 - Henk Fox, Jeu Haenen, Angeliek Meijer, Gerry Raaijmakers en Pink van Veen
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Controle herwinnen over het eigen leven - Een conceptuele verkenning van het begrip 'empowerment' van mensen met psychische handicaps

In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkenning van het concept 'empowerment' met betrekking tot mensen met langdurige en ernstige psychische kwetsbaarheden. Met behulp van de methode van Concept Mapping is onderzocht wat deze mensen verstaan onder het begrip 'empowerment'. Het op basis van 96 uitspraken geconstrueerde concept van 'empowerment' bestaat uit acht domeinen en vier dimensies. De domeinen zijn in volgorde van belangrijkheid geplaatst. De resultaten laten zien dat 'empowerment' te maken heeft met de dimensies lijfsbehoud, levenskunst, verbondenheid en goede hulp. Opvallend is de nadruk die wordt gelegd op het 'gewone leven'.

1-12-2008 - Wilma Boevink, Hans Kroon en Femke Giesen
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Mijn tweeledige carrière in de psychiatrie

De maatschappij verwacht van een jonge twintiger dat die een carrière opbouwt door werk of studie. Zo begon ook ik met een studie voor verpleegkundige. Deze studie heb ik nooit afgerond; mijn leven nam een andere wending. Voor mij begon op mijn 21e de langste carrière, die van psychiatrisch patiënt. Jarenlang ben ik grotendeels opgenomen geweest in de ggz en ik noemde dat zelf gekscherend: mijn carrière in de psychiatrie. Een andere loopbaan had ik op deze leeftijd nog niet op kunnen bouwen! Inmiddels heeft een omwenteling plaatsgevonden: ik werk als begeleidster in een opnamekliniek in een psychiatrisch ziekenhuis. .

1-12-2008 - Iris van Soest
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het verbond als therapeutische grondslag

'Ik was geen mens. Ik was een waanidee dat door de eeuwen dwaalde, niet zichtbaar, onsterfelijk. Ik was de fee Margarine, eindeloos eenzaam op deze van mensen ontdane planeet. Voor een schuld die niet van mij was, moest ik boete doen - alleen op die manier kon het zonnestelsel voor haar ondergang behoed worden... Wat voor een nut had het in mijn eenzaamheid dat ik de onzichtbare samenhangen in de wereld doorzag, dat ik de oplossing van het wereldraadsel voor ogen had? (...) Ik telefoneerde. Ik sprak menig antwoordapparaat vol. Ik wilde weten of mijn spaarzame vrienden misschien nog in leven waren, of zij nog niet waren meegesleurd door de ondergang van de wereld.'

1-12-2008 - Mario Domen en Han Deibert
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Icon - Charles Rapp

Nederland maakte kennis met Charlie (zoals hij graag genoemd wil worden) op het vierde landelijke ACT-congres in Leiden in september 2007, waar hij hoofdspreker was. Tijdens dit congres vertelde hij over het Strengths-casemanagement zoals hij dat samen met zijn collega Rick Goscha ontwikkeld en beschreven heeft. In de week voorafgaand aan het ACT-congres trok hij al, samen met zijn vrouw Linda Carlson, één van de bekendste IPS-trainsters in de Verenigde Staten, door Nederland om workshop na workshop te geven. Onvermoeibaar en iedere keer weer enthousiast vertelde hij over het Strengths-model, de kijk op mogelijkheden in plaats van problemen, de resultaten van enkele onderzoeken naar het model en de koppeling met recovery of herstel.

1-12-2008 - Michiel Bahler
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

2 Redactioneel | Annette Plooy en Marianne Bassant 4 Het verbond als therapeutische grondslag | Mario Domen en Han Deibert 13 Bild | Diepwatercollectief 14 Inits | Van opname tot Comfort House! | Agnes van Everdingen 16 Controle herwinnen over het eigen leven. Een conceptuele verkenning van het begrip 'empowerment' van mensen met psychische handicaps | Wilma Boevink, Hans Kroon en Femke Giesen 27 Herstel Mijn tweeledige carrière in de psychiatrie | Iris van Soest 33 RE-HABS 35 Cliënt, familie en hulpverlener. Over het belang van samenwerking | Henk Fox, Jeu Haenen, Angeliek Meijer, Gerry Raaijmakers en Pink van Veen 44 Icon Charles Rapp | Michiel Bahler 47 Wonen in de wijk. Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen | Moniek Bogaards, Lilian Lucassen en Bert-Jan Roosenschoon 58 Toen ACT en FACT: twee landelijke congressen onder de loep | Dorothé van Slooten 63 The Boston Peer Party: een Brabants gezelschap op reis | Roos Sohier en Hanneke Schuurmans

1-12-2008 -
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Annette Plooy en Marianne Bassant Herstel kan niet zonder empowerment. De herstelbeweging in Nederland roept dit al jaren en weet zich hierin gesterkt door de studies over herstelprocessen die in de afgelopen jaren zijn verschenen. Je ontworstelen aan de rol van psychiatrisch patiënt en vanuit je psychische beperkingen vorm geven aan een betekenisvol bestaan is alleen mogelijk als je de controle herwint over je eigen leven. Maar wat betekent 'empowerment'? En vooral: wat betekent het begrip voor mensen met psychische beperkingen zelf? Wilma Boevink, Hans Kroon en Femke Giesen beschrijven in dit nummer de resultaten van een onderzoek onder mensen met langdurende psychische kwetsbaarheden, waarin met behulp van de methode van Concept Mapping in kaart is gebracht uit welke domeinen en dimensies 'empowerment' volgens deze mensen bestaat. Voor wie verwacht dat controle herwinnen over je leven vooral te maken heeft met ziektemanagement zullen de resultaten verrassend zijn. Empowerment staat niet voorop bij Wonen in de Wijk. Bij dit project van Bavo Europoort, waarin een groep cliënten die niet in een ribw terecht kunnen begeleiding krijgen bij zelfstandig wonen, gaat het volgens Moniek Bogaards, Lilian Lucassen en Bert-Jan Roosenschoon voorlopig nog vooral om stabilisatie, niet om ontwikkeling. Dankzij een combinatie van psychiatrische zorg, woonbegeleiding en thuiszorg krijgen cliënten die anders langdurig op een klinische voorziening aangewezen zouden zijn, de mogelijkheid om buiten de muren van de instelling te wonen. Voor vele deelnemers aan het project is dit op zich al een ware verademing. De verbintenis met de instelling blijft echter sterk aanwezig - ook fysiek: de woningen liggen rondom klinische voorzieningen - , en wat betreft integratie in de wijk en de ontwikkeling van een echt maatschappelijk steunsysteem valt nog veel winst te behalen. In 'Het verbond als therapeutische grondslag' laten Mario Domen en Han Deibert ons kennis maken met een alternatieve manier om mensen die een psychose doormaken op te vangen. De Zwitserse psychiater Luc Ciompi (her)ontdekte het Soteria-model, toetste het aan zijn eigen ruime ervaring en werkte de methode verder uit. Crisisopvang in 'zachte kamers', waarbij de houding van de begeleiders wordt omschreven door het begrip 'being with' (verbondenheid). Begeleiders die zowel professionals als vrijwilligers, vrienden of familie van de betrokkene kunnen zijn. Dat er meer mensen zijn die vinden dat er wat moet veranderen in de crisisopvang in ggz-instellingen blijkt ook elders in dit nummer. Agnes van Everdingen beschrijft in de rubriek Inits haar ervaringen bij een crisisopname. Hierbij vallen geen termen als 'een zachte kamer' of 'being with'. De zogenaamde Comfort Room op de afdeling waarnaar zij werd verwezen om tot rust Ook in de bijdrage van Henk Fox en zijn medeauteurs worden we als lezer zeer direct geconfronteerd met een crisissituatie. Hier wordt de samenwerking - of het gebrek daaraan - in de triade cliënt-familie-hulpverlener onder de loep genomen. De crisisopname van Rob wordt beschreven vanuit de beleving van zijn moeder, vanuit Robs eigen beleving en vanuit de rapportage van de hulpverleners. Door deze rapportage naast het indringende, persoonlijke verhaal van de moeder te plaatsen wordt het beeld van een afstandelijke hulpverlening versterkt. Het verhaal van de beleving van individuele hulpverleners ontbreekt. Het gaat de auteurs dan ook nadrukkelijk om aandacht voor de rol en betekenis van familieleden bij de behandeling en het belang van samenwerking met de familie. In deze casus beschrijft de moeder hoe zij bij de crisisopname van haar zoon een trauma opliep. Over bejegening en protocollen en hoe het anders kan. En dan 'The Boston Peer Party: een Brabants gezelschap op reis'. De associatie met gezellig theedrinken en heerlijke appelbollen is snel gelegd, maar daarover komen we in het verslag over hun studiereis niets te weten. Zij brengen wel verslag uit van het driedaagse internationale congres 'From Innovations tot Practice: the promise and challenge of achieving recovery for all', georganiseerd door The Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation. Verder brachten zij een bezoek aan dit Center for Psychiatric Rehabilitation en aan Alternatives in Withinsville. Niet alleen de werkbezoeken en het congres waren zeer inspirerend, maar ook het reisgezelschap. De intentie is dan ook 'de reis op eigen bodem voort te zetten'. In de rubriek Toen doet Dorothé van Slooten verslag van de twee (F)ACT-congressen die zij dit najaar heeft bezocht. Aanvullend of overkill? En wat neem je ervan mee naar huis? Met de 'Icon' over Charlie Rapp voegt Michiel Bahler een nieuw icoon toe aan onze eregalerij. Oplettende lezers zullen in dit nummer ook een paar mooie voorbeelden ontdekken van verhullend taalgebruik, zoals een Comfort Room die door de gebruikster als een 'kamergrote vuilnisbak' wordt ervaren. Of het algemene gebruik van het woord 'separeer' in het artikel van Henk Fox e.a., terwijl Rob de locatie als gebruiker op grond van zijn eigen ervaringen gewoon 'isoleer' blijft noemen. Een interessant fenomeen dat ook van belang is bij alle mooie innovaties in de zorg. Waar staan die woorden en begrippen voor en in wiens taal worden ze gepresenteerd? Enige argwaan op dit punt duidt niet op een stoornis, maar op gezond verstand. Iris van Soest heeft dankzij haar tweeledige carrière in de psychiatrie beide talen leren spreken. In haar herstelverhaal maakt zij duidelijk hoe zij daarmee omgaat en welke rol oude littekens daarbij spelen. En dan zijn we weer terug waarmee we dit Redactioneel begonnen: empowerment. En het belang van leren en werken voor herstel. Duidelijker kan het bijna niet.

1-12-2008 - Annette Plooy en Marianne Bassant
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

The Boston Peer Party: een Brabants gezelschap op reis

Zestien Brabanders ondernamen in april 2008 een inspirerende studiereis naar Boston. Doel van de reis was het driedaagse internationale congres 'From Innovations to Practice: the promise and challenge of achieving recovery for all', georganiseerd door het Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation. Daarnaast stond een tweetal werkbezoeken op het programma: een aan het Center for Psychiatric Rehabilitation en een aan Alternatives in Whitinsville, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening. In dit artikel doen we verslag van de ervaringen opgedaan tijdens deze 'Boston Peer Party'.

1-12-2008 - Roos Sohier en Hanneke Schuurmans
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

ACT en FACT: twee landelijke congressen onder de loep

6e (F)ACT-congres 'Bemoeizorg' | 18 september | Amsterdam Symposium 'almaar ambulanter III' | 29 oktober | Utrecht Sinds de eerste Assertive Community Treatment-teams (kortweg ACT-teams genoemd) begin 2002 in Nederland van start gingen, is dit model van intensieve ambulante hulpverlening aan mensen met complexe psychiatrische en maatschappelijke problemen niet meer weg te denken uit de ggz. Sterker nog, ACT heeft sinds 2004 een minstens zo populair (puur Nederlands) zusje: FACT. In een FACT-team kan de Functie ACT zo nodig snel en naadloos aan cliënten aangeboden worden. Op dit moment kent Nederland ongeveer dertig ACT-teams, zestig FACT-teams en zijn er ongeveer twintig teams in staat van ontwikkeling. Bij zoveel belangstelling is het wellicht niet verwonderlijk dat er in het najaar twee congressen rond (F)ACT plaatsvonden. Op 18 september konden teams in Amsterdam terecht voor het zesde (F)ACT-congres, terwijl belangstellenden op 29 oktober naar Utrecht konden voor het symposium 'Almaar Ambulanter III'. Dit artikel is een poging om ervaringen van beide bijeenkomsten naast elkaar te leggen en stil te staan bij de vraag of twee verschillende congressen over (F)ACT zinvol is. Zijn de bijeenkomsten aanvullend of is er misschien sprake van een lichte vorm van overkill?

1-12-2008 -
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Cliëntinitiatieven - Van opname tot Comfort House!

Afgelopen januari moest ik plotseling, op eigen verzoek, opgenomen worden op een gesloten opnameafdeling van een grote ggz-instelling. Door een poging tot overgaan op één van de nieuwste antipsychotica was ik niet meer alert op signalen die een psychose aankondigden. Mijn signaleringslijst lag stoffig in een hoek. Ik had dat plan al jaren niet meer nodig gehad, dus zat het niet in mijn systeem er acht op te slaan.

1-12-2008 -
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wonen in de wijk - Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen

In Rotterdam is in 2003 'Wonen in de wijk' van start gegaan. Bavo Europoort heeft deze vorm van intensief begeleid wonen opgezet voor mensen met ernstige psychiatrische problemen die langdurig van klinische zorg afhankelijk zijn. De auteurs doen verslag van de resultaten van hun onderzoek naar vier jaar 'Wonen in de Wijk'. Inleiding De verschuiving van behandeling en begeleiding binnen psychiatrische ziekenhuizen naar behandeling en begeleiding midden in de maatschappij, waar mogelijk, noemen we 'vermaatschappelijking' van de zorg (Koning e.a., 2001). Vermaatschappelijking is in de jaren tachtig begonnen met de extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf deze tijd ontstonden onder andere verschillende varianten van individueel begeleid wonen buiten de muren van het psychiatrisch ziekenhuis (Van de Beek & Olij, 2004). Om zich in de samenleving te kunnen handhaven hebben langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten echter steun nodig. Er zijn vele zorgvormen ontwikkeld om mensen te helpen buiten een klinische setting in de maatschappij te participeren.

1-12-2008 - Moniek Bogaards, Lilian Lucassen en Bert-Jan Roosenschoon
Editie 4 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website