Magazine Logo

Er zijn 9 resultaten voor:

Placeholder image

Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek

Hulpverlening dient vraaggericht te zijn (Rijckmans, 2005). Vanuit dit standpunt ligt het betrekken van cliënten bij verschillende aspecten van de zorg voor de hand. Dit gebeurt op vier manieren. Cliënten kunnen actief worden ingezet bij het plannen, ontwikkelen, registreren en uitvoeren van de zorg. We kunnen cliënten kunnen betrekken bij het adviseren en trainen van professionals en managers. Een derde manier is het behartigen van belangen van cliënten in zorg. Een laatste wijze is cliënten actief betrekken bij het evalueren en onderzoeken van de geboden zorg (Lecomte, 1999).

1-9-2008 - Giel Verhaegh, Inge Bongers, Hans Kroon, Henk Garretsen
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De herstelbeweging in Nieuw-Zeeland - Wat kunnen we ervan leren?

In dit artikel gaat het vooral over wat we geleerd hebben van onze studiereis naar Nieuw-Zeeland. Welke dingen zijn ons bijgebleven, waarover zijn we enthousiast geworden en welke dingen zouden we ook graag in Nederland ontwikkelen? Voor een feitelijke weergave van de bezochte projecten en instanties, en voor de verklaring van termen verwijzen we naar het artikel van Cees Witsenburg in dit nummer. Het is de bedoeling dat in dit najaar bij de Stichting Rehabilitatie '92 een bundel over de studiereis wordt uitgegeven waarin onze ervaringen uitvoeriger aan de orde komen.

1-9-2008 - Kees van Aart, Marianne van Bakel, Marijke Brugman, Jos Dröes, Jacqueline Thüss, Cees Witsenburg
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Vanuit verschillende perspectieven samen verder

In herinnering aan Joop van den Bogaard die op 6 mei jl. onverwachts is komen te overlijden. Dankzij de cliëntenbeweging is de belangstelling voor de herstelbenadering enorm gegroeid. Ondanks het feit dat het begrip 'herstel' inmiddels ook wordt omarmd door beleidsmakers, managers, hulpverleners en wetenschappers verschillen de opvattingen over herstel en herstelgerichte zorg. In dit artikel besteden we aan deze verschillende opvattingen aandacht en houden wij een pleidooi voor het elkaar wederzijds ruimte geven en respect te tonen voor de opdracht of taak van elk van de betrokkenen.

1-9-2008 - Mozhgan Moradi, Evelien Brouwers, Joop van den Bogaard, Chijs van Nieuwenhuizen
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstelgeoriënteerde geestelijke gezondheidszorg - Verslag van een studiereis naar Nieuw-Zeeland

In 1993 verscheen in het Psychosocial Rehabilitation Journal een artikel van William A. Anthony waarin hij 'herstel' voorstelde als richtinggevende visie voor de geestelijke gezondheidszorg in de jaren negentig. Hij omschrijft herstel als een 'zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen'. Volgens hem heeft herstel te maken met 'het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit'.

1-9-2008 - Cees Witsenburg
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het huis aan zee: een crisisopvang de luxe - Ervaringsdeskundigen in Nieuw-Zeeland geven het goede voorbeeld!

Het indrukwekkendste werkbezoek tijdens mijn studiereis door Nieuw-Zeeland beleefde ik even buiten Wellington. We bezochten een op een duin gebouwd huis, Key We Way genaamd, dat dient als crisisopvang. Het huis heeft een open keuken, een groot balkon, aan alle kanten ramen en een prachtig uitzicht op zee. Op een bank met lichte kussens lag een slapende poes. Hier kunnen mensen in crisis een aantal dagen of weken verblijven. Het personeel bestaat alleen uit ervaringsdeskundigen. Om in aanmerking te komen voor de functie van opvangmedewerker in dat huis moet je zelf een flinke crisis gehad hebben.

1-9-2008 - Lenneke Elfers
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Implementatie van ACT in Nederland - Discussie over het model en een stand van zaken qua modelgetrouwheid

Assertive Community Treatment (ACT) is een populair zorgconcept voor cliënten met ernstige en chronisch psychiatrische stoornissen en problemen op meerdere levensgebieden. In de Verenigde Staten is de effectiviteit van ACT aangetoond. Of ACT overeenkomstig het Amerikaanse model is geïmplementeerd, kan worden gemeten met een schaal: de DACTS. In Nederland staat de noodzaak van modelgetrouwe implementatie van ACT ter discussie. In dit artikel gaan we op deze discussie in en geven we de situatie in Nederland qua modelgetrouwheid aan de hand van onderzoeksresultaten aan.

1-9-2008 - Bert-Jan Roosenschoon, Maaike van Vugt, Bianca van Dijk, Hans Kroon
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Individual Placement en Support (IPS): hoe doe je dat?

IPS begint te leven in Nederland. Dat bleek onder meer tijdens de goedbezochte workshop in Utrecht op 14 maart 2008 van Debbie Becker, één van de grondleggers van het IPS-model in de Verenigde Staten. Overal in het land, van Friesland tot Limburg, van Groningen tot Zeeland heeft men plannen of is men al bezig om IPS in te voeren. Veel ggz-instellingen hebben deze evidencebased interventie op hun agenda geplaatst en ondernemen allerlei activiteiten om IPS te implementeren.

1-9-2008 - Riet Lochy, Jaap van Weeghel, Judith Hasker
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Marianne Bassant 4 Herstelgeoriënteerde geestelijke gezondheidszorg. Verslag van een studiereis naar Nieuw-Zeeland | Cees Witsenburg 13 Bild | Diepwatercollectief 14 De herstelbeweging in Nieuw-Zeeland. Wat kunnen we er van leren? | Kees van Aart, Marianne van Bakel, Marijke Brugman, Jos Dröes, Jacqueline Thüss, Cees Witsenburg 24 Dröes Strand 25 Het huis aan zee: een crisisopvang de luxe. Ervaringsdeskundigen in Nieuw-Zeeland geven het goede voorbeeld! | Lenneke Elfers 29 Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek | Giel Verhaegh, Inge Bongers, Hans Kroon, Henk Garretsen 37 Herstel Vanuit verschillende perspectieven samen verder | Mozhgan Moradi, Evelien Brouwers, Joop van den Bogaard, Chijs van Nieuwenhuizen 46 Individual Placement en Support (IPS) : hoe doe je dat? | Riet Lochy, Jaap van Weeghel, Judith Hasker 57 RE-HABS 59 Implementatie van ACT in Nederland. Discussie over het model en een stand van zaken qua modelgetrouwheid | Bert-Jan Roosenschoon, Maaike van Vugt, Bianca van Dijk, Hans Kroon 70 FEED Handboek | Hella van der Beek

1-9-2008 -
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Wie zijn blikveld wil verbreden doet er goed aan eens een andere positie in te nemen. Nieuwe perspectieven verkennen door ze van een andere kant te bekijken. De auteurs van de eerste drie bijdragen aan dit nummer waren bereid daarvoor zelfs naar de andere kant van de wereld af te reizen. Tijdens hun studiereis naar Nieuw-Zeeland hebben ze onderzocht 'hoe het op papier coherente herstelbeleid daar nu echt doorwerkt op de werkvloer'. Daarnaast waren ze geïnteresseerd in de inzet van ervaringsdeskundigen op allerlei niveaus van de Nieuw-Zeelandse ggz. Cees Witsenburg doet verslag van de studiereis en een aantal van zijn reisgenoten spitst vervolgens hun bijdrage toe op de vraag: 'Wat kunnen we ervan leren?' De derde bijdrage is van Lenneke Elfers. Geïnspireerd door een bezoek aan een 'crisisopvang de luxe' bepleit zij een warmere en gerieflijker omgeving in crisisvoorzieningen in Nederland. De onderwerpen 'herstel' en 'ervaringsdeskundigheid' komen in dit nummer ook nog vanuit een andere invalshoek aan de orde. Eén van de manieren om cliënten te betrekken bij een vraaggerichte zorg is hen deel te laten nemen aan het evalueren en onderzoeken van de geboden hulp. Giel Ver-haegh en zijn medeauteurs hebben een kleinschalige verkenning beschreven van de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers. In de rubriek Herstel dit keer geen persoonlijk herstelverhaal, maar een artikel van Mozhgan Moradi en een aantal van haar collega's. Eén van de medeauteurs was Joop van den Bogaard die in mei onverwachts is komen te overlijden. In zijn herinnering wordt een lans gebroken voor samenwerking tussen de verschillende partijen in het krachtenveld van praktijk, beleid en wetenschap bij het werken aan een her-stelgerichte zorg. Zij onderscheiden het perspectief van de cliënt en het medisch-wetenschappelijke perspectief. Wetenschappelijk onderzoek naar herstel dient recht te doen aan beide perspectieven. De centrale vraag daarbij is: 'Hoe meet je herstel en welke betrouwbare meetinstrumenten kun je daarbij inzetten?' Alleen door respect te tonen voor de subjectieve, individuele herstelervaring kan er pas echt vooruitgang worden geboekt, zo stellen zij. Ten slotte twee artikelen over programma's die in de Verenigde Staten al gemeten zijn en die inclusief meetinstrumenten in Nederland zijn ingevoerd: ACT en IPS. Zij kennen in Nederland een groeiende populariteit. Maar waar ligt in Nederland de sleutel tot succes en tevredenheid voor de cliënten die van deze programma's gebruikmaken? Bert-Jan Roosenschoon e.a. gaan in op de discussie over het ACT-model en het belang van volledige implementatie. Hoe is de stand van zaken in Nederland als het gaat om een modelgetrouwe invoer en hoe gaan de onderzochte ACT-teams daarmee om? De DACTS als beschikbaar meetinstrument geeft wel houvast, maar geen antwoord op alle vragen die in dit Trimbos-onderzoek naar voren komen, zoveel is duidelijk. De auteurs besluiten het artikel met de volgens hen belangrijkste vraag voor verder onderzoek: 'Welke elementen van ACT zijn (meer) effectief bij welke cliënten?' Wordt vervolgd. IPS: hoe doe je dat? De titel van dit artikel geeft al aan dat hier de praktijk van de IPS-implementatie aan de orde komt. Want IPS begint te leven in Nederland, zo opent Riet Lochy haar artikel. De vele ggz-instellingen die IPS op hun agenda hebben geplaatst vragen om praktische handreikingen voor een succesvolle implementatie. Daartoe heeft het Kenniscentrum Rehabilitatie in samenwerking met het lectoraat van de Hanze Hogeschool het Leertraject IPS ontwikkelt. En een Meetlat IPS om de competenties van de IPS-trajectbegeleider te meten! Ze stelt ons gerust. Er wordt niet mee gestraft, maar bevestigd en uitgedaagd met erkenning van de al aanwezige competenties van ervaren professionals. Aan de slag dus, volgens het IPS-principe: 'al werkende leren en ontwikkelen'. In FEED dit keer aandacht voor het Handboek Rehabilitatie van Lies Korevaar en Jos Dröes. In haar recensie noemt Hella van der Beek dit leerboek een mijlpaal in de rehabilitatiebeweging in Nederland. Een boek met diepgang dat volgens haar breed bruikbaar is in allerlei opleidingen en praktijkvelden. De enkele kritische kanttekeningen die zij maakt doen niets af aan haar opvatting dat zij het niet alleen verplichte literatuur vindt voor opleidingen in zorg en welzijn, maar ook voor elk hulpverleningsteam in de langdurige zorg voor mensen met beperkingen. De Praxis van deze periode heeft als thema 'Wie bepaalt?' en raakt direct aan de principes van IPS. En aan de principes van herstel! Door de vakantieperiode heeft de Praxis als casus weinig aandacht gehad. Daarom schuiven we hem door naar het decembernummer. Ga naar Praxis of Forum op www.rehabilitatie.nl en geef uw kijk op deze kwestie. Of open een discussie die recht doet aan de weerbarstige praktijk!

1-9-2008 - Marianne Bassant
Editie 3 - 2008
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website