Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

Angst voor de dood

Gedrieën fietsen we door de stad op weg naar een film als onderdeel van het dagje uit omdat ik jarig ben. We zijn net een druk kruispunt gepasseerd als Tjeerd naast me komt fietsen en zegt: 'Mama, nou ik Web van inkt uit heb, ben ik niet meer bang voor de dood.' Hè ... onze Tjeerd - bang voor de dood?! Ik wil eigenlijk afstappen, maar trap verbluft verder. Zeven jaar oud en bang voor de dood? Moest ik dat weten? Ja, mijn moeder is vorig jaar overleden, maar... Of is er iets anders geweest met 'de dood'? En ben ik geen goede moeder - dat ik niet weet dat mijn kind bang is voor de dood.? En wat nu: er op doorgaan, of juist niet? De opmerking klonk als een mededeling; niet als de opening voor een gesprek. Ik kijk naar mijn fietsende zoon en zie geen aanleiding om nu op zijn opmerking in te gaan.

1-1-2012 - Parel van Panama
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Alleenstaande moeders en armoede

Cultureel antropologe Annelou Ypeij onderzocht gender en armoede in Peru. Maar hoe is de situatie in Nederland, vroeg zij zich af? Van 1997 tot 2000 deed zij onderzoek, gebruikmakend van diepte-interviews, naar armoede onder alleenstaande moeders in Amsterdam en publiceerde de resultaten in haar boek Single Motherhood and Poverty, The case of the Netherlands. Ze laat zien dat alleenstaand moederschap en armoede een andere invulling en betekenis krijgen binnen twee verschillende culturele gezinssystemen: het matrifocale en het nucleaire gezinssysteem. In het kader van het thema solidaire samenleving spraken wij met haar over de verwevenheid tussen cultuur, samenleving en het leven van alleenstaande moeders in armoede en de mogelijkheid om de positie van deze vrouwen te verbeteren.

1-1-2012 - Hannele Miley en Margreth Hoek
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De complexiteit van solidariteit

Een solidaire gemeenschap is belangrijk voor ouders en voor het opgroeien van hun kinderen. Maar wat is een solidaire gemeenschap? Solidair met wie en op welke manier? De redactie heeft een verkennende discussie gehouden en wil de inzichten daarvan graag delen.

1-1-2012 - Margreth Hoek en Hanneke Miley
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 3 Van de redactie 4 Pijn | Bert Krapels 6 Ouders online ondersteunen: hoe doe je dat? | Niels Zwikker 14 Inleiding op het thema | Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal 17 De complexiteit van solidariteit | Margreth Hoek en Hanneke Miley 22 Is de dokter solidair met ouders van een ziek kind? |Jacquelien Noordhoek 28 Solidariteit met langdurig zieke ouders Margreth Hoek 36 Ouders en schuldgevoelens: een hefboom tot verandering? | Sabine Vermeire 50 Mijn Triple P allergie | Margreth Hoek 55 Alleenstaande moeders en armoede | Hanneke Miley en Margreth Hoek 63 Kindermishandeling en het AMK; een bijzonder probleem en een apart instituut | Herman Baartman 73 Angst voor de dood | Parel van Panama 75 Opvoeden door beginners |Rita Blaak 76 In huis en hart | Gé Haans 78 Nota Bene

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Is de dokter solidair met ouders van een ziek kind?

Een ouder, die drie kinderen heeft met de ziekte Cystic Fibrosis: 'Wij hebben een keer meegewerkt aan een televisieopname. Toen zei die arts achteraf: "ik heb nu voor het eerst gezien hoe jullie kinderen op een rijtje zaten te sprayen, op vakantie. Nou weet ik er zoveel van en ik probeer me er vaak een voorstelling van te maken, maar toen ik het zag, drong het pas tot me door... dat als ik als dokter zeg: jullie moeten sprayen, wat dat dan betekent!...voor jullie als ouders!" Dat was voor hem een extra stimulans om op het moment dat hij iets wilde voorschrijven, ons bijvoorbeeld te vragen: trekken jullie dat?...'

1-1-2012 - Jacquelien Noordhoek
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Thema - It takes a village - Een verkenning van solidariteit met ouders

Inleiding op het thema 'It takes a village to raise a child.' Hillary Clinton maakte dit Afrikaanse gezegde midden jaren negentig wereldberoemd. Zij plaatste een samenleving - waar het hele dorp verantwoording draagt voor het zo goed mogelijk grootbrengen van kinderen - naast een westerse, meer individuele benadering waarin alleen ouders verantwoordelijk worden gemaakt. Dit gezegde wordt vaak geciteerd. Blijkbaar spreekt zij tot de verbeelding. Maar wat is precies 'het dorp'? En wat doen de mensen die in het dorp samenleven?

1-1-2012 - Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

kolom

Kolom - Pijn

1-1-2012 - Bert Krapels
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mijn Triple P allergie

Het opvoedprogramma Triple P richt zijn mediacampagne op 'alle ouders die geïnteresseerd zijn in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen'. Opvoeden is een belangrijke taak, en dan is het goed om veel informatie en steun te krijgen - maar komt die boodschap over? Hieronder analyseert Margreth Hoek, moeder van een zoon op de basisschool, de woede die een postercampagne van PPP bij haar oproept. Zij kent heel wat mensen die voorstander zijn van de PPP-methode en twijfelt niet aan hun goede intenties. Al puzzelend over haar eigen reactie op de poster ontdekte zij echter dat er een kloof gaapt tussen de motto's van Triple P, zoals 'Blijf positief en 'Positief opvoeden', en de werkelijkheid van wat ouders ervaren bij het grootbrengen van een kind. Volgens die motto's is het namelijk erg wanneer je je ergert aan een grote mond, en ben je een boze ouder wanneer je boosheid voelt bij zeuren en dreinen. Het is alsof Triple P alle vaders en moeders wil laten geloven in een opvoedsprookje.

1-1-2012 - Margreth Hoek
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

nota bene

nota bene

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders en schuldgevoelens: een hefboom tot verandering?

Voor de volle 100% voldoen aan alle maatschappelijke opdrachten en taken die bij ouderschap horen is niet haalbaar. Toch steken bij elke ouder vroeg of laat wel eens schuldgevoelens de kop op als er iets fout loopt met de kinderen. Dit schuldgevoel ebt meestal snel weer weg, maar soms kan het ouders in de greep hebben en klemzetten. Dan bepaalt het hun hele doen en laten en laat hen niet meer los. Ouders vervreemden van hun omgeving. Ze raken geïsoleerd en de verbondenheid met vele betrokkenen en een solidaire gemeenschap is zoek. In dit artikel exploreert auteur de mogelijkheden om als ouderbegeleider schuldgevoelens serieus te nemen, deze in een nieuw perspectief te plaatsen en de 'waarden-volle' aspecten ervan naar de voorgrond te brengen. Doel is dat ouders terug verder kunnen en opnieuw verbondenheid ervaren met een solidaire gemeenschap.

1-1-2012 - Sabine Vermeire
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouders online ondersteunen: hoe doe je dat?

Stuurt u wel eens een mail naar een ouder met adviezen of aandachtspunten? Dan maakt u in principe ook deel uit van de steeds groter wordende groep van professionals die online hulp biedt. Hoewel de eerste initiatieven al meer dan een decennia oud zijn is de laatste paar jaar het aantal online initiatieven explosief toegenomen. Gelijktijdig zijn er nog steeds grote groepen professionals die hier nog weinig mee te maken hebben. Met name waar het gaat om het ondersteunen van ouders is online nog veel te winst te behalen.

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

recensies

recensies

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Solidariteit met langdurig zieke ouders

Langdurige ziekte maakt kwetsbaar en dit vraagt solidariteit. Solidariteit betekent in Nederland dat zieke mensen onder meer recht hebben op inkomen en zorg. Maar hoe solidair zijn we met het ouderschap van deze ouders? Langdurige lichamelijke ziekte beïnvloedt het ouderschap, maar hoe precies? De kenniskring Langdurig Zieke Ouder' ging op zoek naar antwoorden en vroeg twee ouders om te reflecteren op hun ouderschap. Zij ervaren existentiële vragen en opvoeddilemma's die herkenbaar zijn voor ouders die te maken hebben met ziekte en zorg. Huisartsen, CJG's en scholen zouden hierover met ouders kunnen praten. Ouders hebben behoefte aan informatie en zo nu en dan willen ze een opvoeddilemma doorspreken.

1-1-2012 - Margreth Hoek
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Lezing Studiedag '12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling', 4 oktober 2011

Ongeveer twaalf en een half jaar geleden werden de Advies- en meldpunten Kindermishandeling (AMK) in het leven geroepen, de opvolgers van de Bureaus Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (de BVA's). De AMK's waren er uiteraard niet van de ene op de andere dag, maar 29 mei 1998 kan als peildatum voor de start ervan genomen worden. Toen maakten de Staatssecretarissen van Justitie en van VWS het regeringsstandpunt bekend inzake de nieuw op te zetten AMK's. Grondslag voor dat standpunt werd gevormd door de behoefte aan 'een nieuwe structuur: herkenbaarder, laagdrempelig en goed toegankelijk' en de behoefte aan 'goede voorwaarden voor een effectieve preventie en bestrijding van kindermishandeling'. Een koperen jubileum dus. Er is binnenkort ook een robijnen jubileum te vieren. De eerste BVA's gingen van start op 1 januari 1972. Dus we hebben al veertig jaar een apart instituut voor het melden van kindermishandeling. En nemen we het een beetje ruim, dan is er ook een gouden jubileum te vieren. In 2012 is het vijftig jaar geleden dat het klassieke artikel van Henry Kempe verscheen over het battered child syndrome, zoals hij en zijn collega's het noemden, klassiek omdat dit het begin markeert van de moderne aandacht voor kindermishandeling.

1-1-2012 - Herman Baartman
Editie 1 - 2012
Ouderschapskennis
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website