Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

Feed - De RIBW als kameleon?

Buitengewoon werk

1-6-2007 -
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De balans opmaken: verlies en winst

Op 12 mei 2006, de dag van de verpleging, organiseerde de Raad voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (RVV) van de Amsterdamse ggz-instelling Mentrum een themamiddag over rehabilitatie. In mijn bijdrage aan die middag probeerde ik één vraag te beantwoorden: wat betekende rehabilitatie voor mij toen, als kersverse cliënt, in november 1972?

1-6-2007 - Wouter van de Graaf
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand?

De titel van dit artikel komt voort uit de twee vragen die mij als psychiater eigenlijk altijd hebben beziggehouden: hoe wordt een psychisch ziek mens beter en wat voor rol speelt de hulpverlening daar nu precies bij? Anders gezegd: hoe komt een herstelproces bij iemand op gang en wat is de invloed van interventies door een behandelaar daarop?

1-6-2007 - Willem van Tilburg
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Icon | Douglas Harley Bennett

Douglas Harley Bennett stierf tien jaar geleden op 30 augustus. Hij werd 79 jaar. Hij had veel vrienden en contacten in de hele wereld: de Verenigde Staten, Australië, Japan en in Europa vooral Duitsland, Nederland en België. Hij was zijn vrienden zeer trouw; een onuitputtelijke inspiratiebron en vooral een steunpilaar in het dagelijks leven. Zijn vrienden houden, ook nu nog, onderling veel contact: hij wordt niet vergeten.

1-6-2007 - Detlef Petry en Wouter van de Graaf
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Sonja van Rooijen 4 Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand? | Willem van Tilburg 18 Herstel De balans opmaken: verlies en winst | Wouter van de Graaf 23 Uitgezworven Zwervers in Rotterdam. Een thuis voor oudere dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek | Astrid van Osenbruggen, Marja Berends en Anyke Kramer 33 Bild | Diepwatercollectief 34 Uit het buitenland 38 Stigma en stigmabestrijding. Lezing uitgesproken op het Kwartiermakerscongres | Annette Plooy 48 Dröes Wat niet is 49 Voorlichting, Informatie en Advies op basis van ervaringsdeskundigheid | Wouter van de Graaf, Tonja van Hoek, Jean Knooren en Babette Schriks 53 Icon Douglas Harley Bennett | Detlef Petry en Wouter van de Graaf 56 Re-habs 61 Inits Regionale cliëntenorganisatie De Hoofdzaak | Jane Pril 63 HIJZELAAR Roerloos 64 Praxis Dwang | RokusLoopik 67 Toen Kwartiermaken in de WMO | Madeleine Prinsen 69 Feed De ribw als kameleon? | Michiel Bahler en Marije Klein Entink

1-6-2007 -
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Dwang

Dwang Rokus Loopik, werkzaam bij Roads

1-6-2007 - Rokus Loopik
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Vorig jaar december vond het congres Herstelwerkzaamheden plaats in Utrecht. De eerste spreker was prof. Willem van Tilburg. Onder de prikkelende titel 'Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand' scholen twee vragen. In zijn woorden: Hoe komt een herstelproces bij iemand op gang en wat is de invloed van interventies door een behandelaar daarop? Een boeiend betoog volgde en nu, bijna driekwart jaar later, volgt de bewerking daarvan in dit nummer. Het openingsartikel van Van Tilburg is zeer lezenswaardig, ongeacht of u het congres heeft bijgewoond of niet. Als eerste relativeert de auteur de rol van de hulpverlener, althans voor zover het gaat om de inzet van specifieke interventies. Onderzoek naar de werkzame elementen bij psychotherapie wijst uit dat de opgetreden verbetering slechts voor vijftien procent te herleiden valt op specifieke therapeutische technieken. De onderlinge relatie tussen de cliënt en de therapeut is van veel grotere betekenis voor het welslagen van de behandeling, wat aangeeft dat een onenightstand vermoedelijk tekortschiet. Overigens blijkt meer dan de helft van de behandelsuccessen weinig te maken te hebben met de therapeut, maar des te meer met de cliënt zelf.

1-6-2007 - Sonja van Rooijen
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Cliëntinitiatieven - Regionale cliëntenorganisatie De Hoofdzaak

Op 15 februari 2007 zijn het Basisberaad Westfriesland en Cliëntenbelangenbureau De Hoofdzaak gefuseerd tot de regionale cliëntenorganisatie De Hoofdzaak. We opereren vanuit drie locaties: Hoorn, Alkmaar en Den Helder. Een regionale cliëntenorganisatie (RCO) is een hele mond vol, maar voor wat eigenlijk? Wat doet nou zo'n organisatie en wat is de winst voor cliënten?

1-6-2007 -
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

RE-HABS

Re-habs

1-6-2007 -
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Stigma en stigmabestrijding

Lezing uitgesproken op het Kwartiermakerscongres (22 mei 2007) Toen ik een jaar of tien, elf oud was, ging ik wel eens met mijn vader mee naar Wolfheze, een plaatsje vlakbij Arnhem en vlakbij de stad waar wij woonden. Mijn vader was dominee, en hij preekte zo nu en dan in het kleine kerkje in Wolfheze, waar ze geen eigen dominee konden betalen. Ik ging dan met hem mee. Waarom weet ik eigenlijk niet. In Wolfheze was het regionale psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. Het was meer dan honderd jaar oud, met een hoofdgebouw waarin nog gebrandschilderde, maar ook getraliede ramen te zien waren. Als we naar het kerkje reden, reden we over het inrichtingsterrein. Zo'n klassiek terrein met oude paviljoens, veel bomen en gras en een veldje met geiten en herten. En daar zag ik ze lopen: de anderen.

1-6-2007 - Annette Plooy
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen

Kwartiermaken in de WMO - Participatie in het Kwadraat | 22 mei 2007 | Den Haag Op 22 mei jongstleden vond in het Theater aan het Spui en het Filmhuis Den Haag het congres Kwartiermaken in de WMO - Participatie in het Kwadraat plaats. Als altijd onder de bezielende leiding van Doortje Kal. De diversiteit aan mensen die het congres bezochten was opvallend. Van de ongeveer 550 mensen die er waren was meer dan de helft cliënt.

1-6-2007 -
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland

Een overzicht van internationale publicaties over rehabilitatie en herstel, geselecteerd uit de rubriek op www.kenniscentrumrehabilitatie.nl, samengesteld door Toine Ketelaar en Jaap van Weeghel.

1-6-2007 - Toine Ketelaar en Jaap van Weeghel
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een thuis voor oudere dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek

Aan de Mathenesserlaan te Rotterdam is een woonvoorziening geopend voor oudere dak- en thuislozen met psychiatrische, somatische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Wat voor waarde heeft de voorziening voor deze zogenoemde 'Uitgezworven Zwervers'? Wij lichten deze bijzondere woonvorm in dit artikel toe en bespreken de resultaten van een tussentijdse evaluatie.

1-6-2007 - Astrid van Osenbruggen, Marja Berends en Anyke Kramer
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Voorlichting, Informatie en Advies op basis van ervaringsdeskundigheid

Eind juni 2006 werd de cursus Voorlichting, Informatie en Advies (VIA) afgesloten, een kopmodule van het Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid (TOED), waaraan tijdschrift Passage al eerder aandacht besteedde1. In dit artikel schetsen we hoe deze vervolgcursus is opgebouwd, welke uitgangspunten daarbij een rol spelen, en wellicht nog belangrijker: wat er van die uitgangspunten en opzet terechtkomt.

1-6-2007 - Wouter van de Graaf, Tonja van Hoek, Jean Knooren en Babette Schriks
Editie 3 - 2007
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website