Magazine Logo

Er zijn 12 resultaten voor:

Placeholder image

De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie

De invoering van de rehabilitatiebenadering is een complexe innovatie. De bestaande organisatie- of afdelingscultuur is daarbij een factor van betekenis. Wat zijn de kenmerken en waarden van rehabilitatie en hoe verhouden die zich tot de bestaande en gewenste organisatiecultuur? In een theoretische analyse zijn de auteurs op zoek gegaan naar een (voorlopig) antwoord op deze vraag. Daarbij maken zij gebruik van hun eerder opgedane ervaringen met het meten van de organisatiecultuur in Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zeeland.

1-12-2009 - André Merks, Mitchell Tiber en Caroline van Tilburg
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De invloed van stigma op herstel. Lezing uitgesproken op het congres Beter in Beeld

Ik begin met een woord dat rijmt op stigma. Mijn leven kent een schisma. Het schisma valt in 1985, toen ik 25 was. Voor mijn 25e jaar behoorde ik tot de gewone bevolking. De mainstream van de samenleving. Ik volgde een gewone opleiding, woonde in gewone huizen en had een normale toekomst voor me. Ooit een normaal mens ontmoet? Jazeker, er is zoiets als normaliteit. Alle menselijke verschillen en eigenaardigheden vallen toch binnen een bepaalde bandbreedte, die bepaalt of je er nog bij hoort. Ik bevond me binnen die bandbreedte. Weliswaar was ik behoorlijk getroebleerd, en een loner - tegen wil en dank - maar zo zijn er meer op die leeftijd, en meestal komt dat wel weer goed.

1-12-2009 - Annette Plooy
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De rol van ergotherapeuten in een F A C T-team. Specialist met generalistische kwaliteiten

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer ACT- en FACT-teams opgezet. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het bieden van 'zorg in de samenleving' aan cliënten met langdurige psychiatrische problemen, waarbij het functioneren in het dagelijkse leven (ernstig) belemmerd wordt. Ergotherapeuten maken op een aantal plaatsen deel uit van deze multidisciplinaire teams. Dit is een goede ontwikkeling, omdat inzet van ergotherapie is gericht op het faciliteren van betekenisvol alledaags handelen en participatie binnen de voor een cliënt relevante context.(World Federation of Occupational Therapists, 2004).

1-12-2009 - Marion Ammeraal, Marjon van Campen en Jaap van Weeghel
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

Bij Centrum Eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen, en bij Rintveld, behorend bij Altrecht, zijn al enige tijd enkele ervaringswerkers actief. Zij bewegen zich op het snijvlak van ervaringsdeskundigheid1 en hulpverlening. Uit onderzoek (Van Slooten & van Bekkum, 2005; Karbouniaris & Brettschneider, 2008-2009) weten we inmiddels dat ervaringsdeskundigen steeds dichterbij het primaire proces van de hulpverlening doordringen. Maar wat is precies hun rol in een dergelijk gespecialiseerd centrum voor mensen met eetstoornissen? Hoe verhouden zij zich tot de reeds bestaande hulpverlening? Hoe maken zij hun intrede in derdelijnsvoorzieningen en welke werkwijzen hanteren zij? Nederland telt zo'n zestien gespecialiseerde ggz-centra in de derde lijn voor mensen met anorexia, boulimia en atypische eetstoornissen. Centrum Eetstoornissen Ursula en Rintveld bieden ruimte aan respectievelijk (gemiddeld) 1000 en 400 cliënten op jaarbasis. Beide centra verwierven eind 2008 een TOPggz-certificering, waarmee zij zich als specialistisch centrum profileerden en onderscheidden in de derdelijnszorg. Begin 2008 gingen zij de uitdaging aan om ervaringswerkers in deeltijdverband aan te trekken. Zij hopen hiermee tegemoet te komen aan behoeften van cliënten die niet - of onvoldoende - worden beantwoord. Want ondanks het aanbod aan gespecialiseerde zorg voor mensen met eetstoornissen is bekend dat een fors aantal mensen nog steeds geen hulp ontvangt en dat de geboden hulp lang niet altijd (voldoende) soelaas biedt. Ook wordt de geleverde zorg vrij fragmentarisch en symptoomgericht georganiseerd.

1-12-2009 - Simona Karbouniaris en Annelies van de Watering
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

December

December Er zit een kleine koolmees In de berijpte boom. 't Is nevelig, doodstil, Er is geen mens op straat. De strenge koolmees heeft Het rijk alleen. Hij zingt Zijn zachte winterlied twiet twiet, Al het berijpte zwijgt, zo blijft het stil. De oude koolmees is alleen Als een profeet. Nu vliegt hij heen. Het lijkt voorgoed zo stil het blijft. Niets zwijgt van zijn afwezigheid. DRÖES

1-12-2009 - Jos Dröes
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Psychose als decor voor het verdwenen ik in strijd met de innerlijke vijand

Hoe het begon In de jaren negentig bewoonde ik een flatje nabij het centrum van Maastricht. De dag bestond voornamelijk uit het bijhouden van mijn huishouding, een parttime administratief baantje in huis en ambulante therapie. Om vreselijke jeugdervaringen te kunnen verwerken zocht ik opnieuw hulp: bij de huisarts, een ziekenhuispsycholoog, een vrouwengroepje en de Riagg. Over de zorg die verschillende mensen aan mij gegeven hebben ben ik erg tevreden. Maar ondanks hun inzet, waar ik met dankbaarheid aan terugdenk, viel ik na enkele jaren van de ene crisis in de andere.

1-12-2009 - Jeanny Severijns
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Marianne Bassant 4 Van betekenis | Marian Klein Bramel 5 De invloed van stigma op herstel. Lezing uitgesproken op het congres Beter in Beeld | Annette Plooy 13 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maatschappelijke opvang in Tilburg J. Buitendijk, H. Garretsen, J. Wolf, Ch. van Nieuwenhuizen 22 Herstel Psychose als decor voor het verdwenen ik in strijd met de innerlijke vijand Jeanny Severijns 27 De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling | Simona Karbouniaris en Annelies van de Watering 34 DRÖES | December 35 De rol van ergotherapeuten in een FACT-team. Specialist met generalistische kwaliteiten | Marion Ammeraal, Marjon van Campen en Jaap van Weeghel 47 RE-HABS 49 De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie | André Merks, Mitchell Tiber en Caroline van Tilburg 59 Toen Herstellen doe je zelf | Jean Pierre Wilken

1-12-2009 -
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B

agenda 7 januari Iedereen die zich op enigerlei wijze betrokken voelt bij de psychiatrie is voortaan ook elke maand van harte welkom in Buurthuis Ons Huis aan de Papaverhoek 1 (Amsterdam-Noord) voor het Psychi-atriecafé. Organisatie: Dini Glas, Corrie Kerssies-Kick, Elsa van der Kooy Informatie: Elsa van der Kooy, (06) 29402039, elsa.vander.kooy@mentrum.nl

1-12-2009 -
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

In dit nummer openen we met de lezing die Annette Plooy heeft uitgesproken op het congres 'Beter in Beeld' op 17 oktober j.l. in Amsterdam. Vanuit haar persoonlijke ervaring en beleving met de gevolgen van een psychiatrische diagnose en het stigma dat daarmee gepaard gaat, laat zij ons zien hoe stigmatisering herstelprocessen verstoort. Niet alleen wordt daardoor het maatschappelijk herstel en de sociale verbondenheid belemmerd, maar ook het psychologische herstelproces. Annette beschrijft het gevecht met de driekoppige draak van stigma als een machtig monster. Wie concludeert dat zo'n gevecht een verloren zaak is, rekent buiten de kracht van cliënten zelf en hun persoonlijke en collectieve empowerment. Zij bepleit de financiering van herstelprogramma's, die breed worden ingezet om de emancipatie van cliënten te ondersteunen. Daarmee kan de driekoppige draak te lijf worden gegaan en het anti-stigmawerk een stabiele basis krijgen.

1-12-2009 - Marianne Bassant
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maat-schappelijke opvang in Tilburg

Bij de Stichting maatschappelijke opvang Midden-Brabant 'Traverse' is de afgelopen vijf jaar werk gemaakt van de implementatie van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) als basismethodiek voor de hele organisatie. Niet eerder werd in de maatschappelijke opvang op deze schaal een rehabilitatiemethode ingevoerd.

1-12-2009 - J. Buitendijk, H. Garretsen, J. Wolf, Ch. van Nieuwenhuizen
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen - Herstellen doe je zelf

Symposium Herstellen doe je Zelf | 15 september 2009 | Tilburg | Georganiseerd door Tranzo / Universiteit van Tilburg en het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid Onder grote belangstelling werden op 15 september de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid heeft uitgevoerd naar de effecten van de cursus 'Herstellen doe je Zelf' (HdjZ). 'Herstellen doe je Zelf' is een cursus die ruim 10 jaar geleden werd ontwikkeld door het Regionaal Servicecentrum GGZ in Tilburg samen met Hanneke Henkens van de GGz Eindhoven. Als zodanig is het een van de eerste zelfhulpprogramma's in Nederland die gebaseerd zijn op de herstelgedachte.

1-12-2009 - Jean Pierre Wilken
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Onder in dit glas ligt een grote gele knikker. Deze knikker staat symbool voor mijn psychische kwetsbaarheden. De kleine blauwe knikkers staan symbool voor allerlei elementen van het leven zoals vriendschappen en relaties, wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Wanneer je de grote gele knikker naar boven haalt zullen alle andere knikkers rollen en krijgen ze allemaal een nieuwe plek.

1-12-2009 - Marian Klein Bramel
Editie 4 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website