Magazine Logo

Er zijn 16 resultaten voor:

Placeholder image

Bild

Marjo Oosterholt, Besneeuwd hek door raam. (foto) ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD Bild

1-12-2011 - Besneeuwd hek door raam
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Contact na cursusherstel

De relatie tussen broers en zussen behoort in het algemeen tot de meest duurzame in het leven. Het is dan ook zinvol deze relaties met zorg te onderhouden. Maar als broer of zus een psychiatrische aandoening heeft, kan dit een goede relatie in de weg staan. Om hierop in te spelen ontwikkelden Ypsilon, Kwintes en de RINO groep de cursus Contactherstel. Ypsilon, de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose, is initiator van het project. Dit artikel beschrijft de eerste ervaringen met deze cursus en het effect op het onderlinge contact en de kwaliteit van leven (Nijboer, 2011).

1-12-2011 - Chris Nijboer, Aukjen Niewijk en Jean Pierre Wilken
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

De afgelopen jaren is in Nederland (en in andere Westerse landen) een toenemende belangstelling waar te nemen met betrekking tot de vraag hoe de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek naar een hoger niveau getild kan worden (zie bijvoorbeeld GGZ Nederland, 2009; Kroon et al., 2008; Plooy, 2008; Van Rooijen, 2008; Wiersma et al., 2008; De Vries et al., 2010). Er is echter geen eenduidige visie op de wijze waarop deze verbetering van zorg bereikt kan worden. Drie verschillende invalshoeken op de zorg en twee daarbij betrokken partijen - professionele hulpverleners en cliënten - worden geanalyseerd met behulp van het begrippensysteem van de Amerikaanse filosoof Pepper.

1-12-2011 - uke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Einde van A C T

Impressies uan het 'First European congress on Assertiue Outreach: Crossing Borders', gehouden op 5, 6 en 7 oktober 2011 in De Doelen te Rotterdam Op dit eerste Europese ACT-congres, dat samenviel met het jaarlijkse Nederlandse ACT-congres, waren ongeveer 600 deelnemers aanwezig. Bijna twee derde daarvan was Nederlander. Het congres werd opgeluisterd met een officiële opening door H.K.H. Prinses Mar-griet.In de plenaire presentaties kwamen twee hoofdthema's naar voren: is Assertive Community Treatment (ACT) evidence based of niet? En: de nieuwe uitdaging is te zorgen dat aan het ACT-model, dat vooral een organisatorisch concept is, meer gedifferentieerde zor-ginhoud wordt toegevoegd.

1-12-2011 - Bert-Jan Roosenschoon, Dorothé van Slooten en Hans Kroon
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gedicht te Sprang Capelle

Gedicht te Sprang Capelle Gedicht te Sprang Capelle In ’t weiland staat een ezel tussen de pony’s. Een linkse hobby, zoveel lijkt wel zeker. Perfect geïntegreerd, maar toch. Het ezeltje staat hardleers in onverwilderd land. Dat valt op. Hoe loopt dit af? Wat denk je? Vlucht naar Egypte? Waarvan kende je díe ook al weer? DROES

1-12-2011 - Jos Dröes
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In de samenleving

Rehabilitatie is ondergebracht in het deel Behandeling, wat toch wel enigszins opmerkelijk is. Zelfhulp of andere cliënt-gestuurde herstelactiviteiten komen niet aan bod.

1-12-2011 - Linda Kreuger en Martine Ganzevles
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoud 2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 4 VAN BETEKENIS Top vijf in barre tijden | Wim 7 Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek | Auke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders 20 BILD | Besneeuwd hek door raam 21 HERSTEL Wat moet daar nou nog van worden? Marian Klein Bramel 25 TOEN Einde van ACT | Bert-Jan Roosenschoon, Dorothévan Slooten en Hans Kroon 29 DRÖES Gedicht te Sprang Capelle 30 In de samenleving | Linda Kreuger en Martine Ganzevles 41 Verandering van Spijs | Jannie Boomsma en Lies Korevaar 53 Contact na cursusherstel | Chris Nijboer, Aukjen Niewijk en Jean Pierre Wilken 64 FEEDS Robert Whitaker. Anatomy of an Epidemie Dirk Corstens W. Cahn e.a. Handboek Schizofrenie. Annette Plooy 72 RE-HABS Bericht van de uitgever Ingaande 2012 worden er belangrijke verbeteringen aangebracht voor u als abonnee. U kunt inloggen met uw eigen abonneecode en voortaan ook het complete tijdschrift online gaan lezen. En uiteraard hebben we voor u ook een digitaal archief aangelegd, zodat u met een handige zoekfunctie eerder verschenen artikelen kunt opsporen en online lezen. De normale gedrukte versie van het tijdschrift ontvangt u ook in de brievenbus. Om tegemoet te komen aan vragen van instellingen, zal voortaan drie exemplaren van het gedrukte tijdschrift worden geleverd. Het is zodoende eenvoudiger om verschillende mensen in uw organisatie daarmee te bedienen. De abonnementsprijzen voor met name organisaties zijn verhoogd om de toezending van drie exemplaren en de online toegang tot het archief te compenseren. Voor de nieuwe abonnementstarieven zie colofon.

1-12-2011 -
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

Medewerkers GGZ F-ACT teams verenigen zich Vanaf 21 juni 2011 is de oprichting van de vereniging ACT en FACT Nederland een feit!

1-12-2011 -
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Hoe kan de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen worden verbeterd? Drie verschillende invalshoeken op de zorgbehandeling, rehabilitatie en herstel - worden geanalyseerd met behulp van de zogenoemde basismetaforen van de Amerikaanse filosoof Pepper (Auke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders). Hoe verhouden behandeling, rehabilitatie en herstel zich tot elkaar: vullen ze elkaar aan of zijn ze onverenigbaar? Dit artikel legt onderliggende visies bloot en geeft inzicht in kwesties van (in)congruentie van zorgvraag en zorgaanbod. Het uiteenrafelen van de drie zienswijzen beoogt bij te dragen aan 'een goede verstandhouding of zelfs partnerschap' van cliënten en hulpverleners.

1-12-2011 - Rozemarijn Esselink
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Robert Whitaker. Anatomy of an Epidemic

Magie bullets, psychiatrie drugs, and the asto-nishing rise of mental illness in Ameriea. Robert Whitaker is een Amerikaans wetenschapsjournalist die ooit directeur publicaties van Harvard Medical School was en later een publicatiebe-drijf dat clinical trials begeleidde mee opzette. Vervolgens is hij zich in de psychiatrische praktijk gaan verdiepen en erover gaan publiceren. Hij heeft eerder (2004) het boek Mad in America gepubliceerd. Uitgangspunt van dit boek is de vraag: 'Hoe komt het toch dat het aantal mensen met psychiatrische problemen die een uitkering nodig hebben in de VS procentueel zo is toegenomen sinds de psychofarmaca, vanaf 1957, op zo'n grote schaal worden voorgeschreven en gebruikt'. Je zou juist verwachten, is zijn redenering, dat deze 'effectieve' medicatie het voorkomen van maatschappelijke beperkingen door psychiatrische stoornissen zou doen verminderen. Die vermeende effectiviteit zien we echter niet terug in een verbeterd maatschappelijk functioneren van diegenen die deze middelen krijgen voorgeschreven. Zijn uiteindelijke conclusie is dat psychofarmaca bij de gebruikers ervan op langere termijn juist maatschappelijk onvermogen veroorzaken. De schrijver ondersteunt zijn betoog met een keur aan wetenschappelijke artikelen van bekende onderzoekers. Vier miljoen Amerikanen onder de 65 jaar hebben een uitkering omdat ze een psychiatrische stoornis hebben. Per dag komen er 850 volwassen en 250 kinderen bij die vanwege een 'psychiatrische ziekte' niet kunnen werken. Dit is de 'epidemie' waarover in de titel van het boek wordt gesproken. Een op de acht Amerikanen gebruiken een psychopil.

1-12-2011 - Dirk Corstens
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis - Top vijf in barre tijden

In barre tijden zijn er toch wel hulpverleners die de hand naar je uitsteken. Ook al ben je als hopeloos geval bestempeld. In mijn geval waren er vijf reddende engelen. Mijn sterren. 'Het hof', zoals de psychiatrische inrichting te Raalte in de volksmond heette, is ook in mijn ogen terecht gesloten en afgebroken. Toch heb ik binnen en in de omgeving van deze destijds totaal ontredderde inrichting geweldige hulpverleners gezien die dachten goed te doen en bovenal daadwerkelijk goed deden.

1-12-2011 - Wim
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Verandering van Spijs

Een cursus 'gezonde voeding' met en voor mensen met een psychische beperking Het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen startte in 2007 het onderzoeks- en innovatieprogramma Wellness. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de eerste projecten: een behoefte-inventarisatie onder cliënten en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van een cursus over gezonde voeding.

1-12-2011 - Jannie Boomsma en Lies Korevaar
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

W. Cahn e.a. Handboek Schizofrenie

F (functie)-ACT staat voor Assertive Community Treatment. ACT en FACT zijn ontwikkeld als goede modellen voor het bieden van zorg en behandeling aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Dit betreffen diverse groepen, waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en licht verstandelijk gehandicapten.

1-12-2011 - Annette Plooy
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wat moet daar nou nog van worden?

Ik kom uit een klein dorp in de Achterhoek en ben opgevoed met het idee dat je niet twijfelt aan het oordeel van mensen die in de hiërarchie boven je staan en aan het oordeel van mensen die meer gestudeerd hebben dan jij. Mijn vader, zelf van boerenafkomst, was loyaal aan mensen die meer gestudeerd hadden dan hij. Hij sprak deze mensen ook met u aan, iets wat hij bij kennissen of vrienden niet deed. Hij zag deze mensen als zijn meerderen. Een aantal keren was mijn vader ernstig ziek. In 1999 kreeg hij de vete-ranenziekte en, waarschijnlijk door een verminderde weerstand, een aantal jaren daarna kanker. De huisarts van ons dorp reageerde in beide gevallen niet alert en stelde pas veel te laat de juiste diagnose. Mijn vader nam dit de huisarts niet kwalijk; een deskundige ervan beschuldigen dat hij fouten had gemaakt, dat deed je niet. Hij had vertrouwen in de huisarts en was loyaal aan hem. Zijn vertrouwen en loyaliteit zijn hem fataal geworden. Mijn vader stierf op 8 maart 2004. Hij stierf veel te vroeg.

1-12-2011 - Marian Klein Bramel
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Cliënt of patiënt?

Een aantal jaren geleden werd de term 'patiënten' in de psychiatrie - en ook elders in de zorg - veranderd in 'cliënten'. Dit paste helemaal in de tendens van vercommercialisering van de zorg. In het kader van de vraaggestuurde zorg kwam de wens van de cliënt centraal te staan. Een instelling moest de cliënt iets te bieden hebben en hij kreeg de mogelijkheid om van instelling te veranderen, wanneer haar of zijn achterban niet tevreden was met de geboden zorg. Instellingen werden concurrenten van elkaar.

1-12-2011 - Annemarie Kroet
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Icon - Carol T. Mowbray

De Amerikaanse psychologe Carol Thiessen Mowbray (1948-2005) heeft een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke onderbouwing van psychosociale rehabilitatie voor mensen met psychiatrische belemmeringen. Zij was met name een gedreven pleitbezorger van Begeleid Leren-programma's en zij maakte zich sterk voor een breed scala van innovatieve projecten die bijdroegen aan de empowerment van cliënten.

1-12-2011 - Marianne Bassant
Editie 4 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website