Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

Bild

Anna Lont, Inpakken (foto) Bild ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD

1-12-2010 - Anna Lont
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed - Opnieuw beginnen, metamorfosen in het bestaan

Marli Huijer en Reinjan Mulder Uitgeverij Nieuw Amsterdam www.nieuwamsterdam.nl ISBN 978 90 468 0570 1 'Het geheugen is een verhaal, tevens veelkoppig monster' 'We gaan er nieuw leven intrappen', jubelt de Engelse style goeroe Susannah, helft van het Britse duo Trinny & Susannah, als ze in Leeuwarden een uitgeblust ogende vrouw op straat aantreft. Het duo is daar op zoek naar slecht geklede mensen. Slecht gekleed gaan is voor die twee gelijk aan: ongelukkig zijn of een stagnerend leven. Daar weten ze, voortvarend, bot en humoristisch als ze zijn, met medewerking van visagist en kapper, wel raad mee. Een nieuwe look betekent een nieuw leven. Verbazingwekkend is de steeds weer oh zo hoopvolle blik in de ogen van bijvoorbeeld een ingezakte griesmeelpudding (die kwalificatie gebruiken ze echt) die zich getransformeerd terugziet als modern ogende, sexy vrouw.

1-12-2010 - Petra Jorissen
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Nooit meer alcohol

Vroeger heb ik altijd samengewoond met mijn moeder. Alcohol speelde een grote rol in mijn leven. Mijn moeder vond het niet prettig dat ik dronk maar daar stoorde ik mij niet aan. Ik verstopte op allerlei plekken in huis alcohol. Ik verzon ook allerlei smoesjes om ergens te gaan drinken. Ik vertelde mijn moeder dat ik een vergadering op het werk had, wat niet waar was, zodat ik naar het café kon gaan om te gaan drinken. Het leverde nog geen problemen op en ik had een goede baan bij een varkensslachterij in Twello. Daar heb ik 27 jaar gewerkt.

1-12-2010 - Gijs van der Wielen
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 4 VAN BETEKENIS Kira van Essen 6 Verlangen naar volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? | Jaap van Weeghel 22 HERSTEL Nooit meer alcohol Gijs van der Wielen 24 Maatschappelijke steunsystemen: van probleem naar perspectief | Jos Dröes DRÖES | Probleem van perspectief 33 DRÖES ? Probleem van perspectief 35 Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie Bernadette Willemse, Marja Depla & Ernst Bohlmeijer 45 FEED Opnieuw beginnen, metamorfosen in het bestaan | Petra Jorissen 48 Parti(j)cipatie van jongeren in de ggz | Mdrian Vink 55 Bild | Anna Lont 56 TOEN Perverse prikkels kluisteren cliënten aan bed Steven Makkink 58 Tussen kwetsbaarheid en ambitie | Nona (J. Hiemstra) 60 Zelfregie versterken - Werken aan werk met de Makkekaart Agnes van Wijnen 70 RE-HABS

1-12-2010 -
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maatschappelijke steunsystemen: van probleem naar perspectief

Deze bijdrage is een bewerking van een lezing voor het Geestdrift-Symposium dat op 17 september 2010 voorafging aan de oratie van Jaap van Weeghel bij zijn inauguratie als Hoogleraar Rehabilitatie en Participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan de Universiteit van Tilburg. Het artikel begint met een terugblik op de samenwerking van de auteur met de nieuw benoemde hoogleraar in de jaren tachtig bij de toenmalige Stichting Centrum St. Bavo in Noorwijkerhout.

1-12-2010 - Jos Dröes
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Op zoek naar zin voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening: een pilotstudie

Zingeving is een relatief nieuw domein waarop de principes van rehabilitatie worden toegepast. Bij oudere mensen kan men bij dit domein denken aan de opgave om de balans van hun leven op te maken. Om ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening bij deze opgave te ondersteunen is aansluiting gezocht bij de cursus Op zoek naar zin. Op zoek naar zin is een cursus rondom het levensverhaal. De oorspronkelijke cursus is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar met lichte of matige depressieve klachten (Franssen en Bohlmeijer, 2003). De cursus is in 2006 door het Trimbosinstituut aangepast voor ouderen met een chronisch psychiatrische aandoening. In dit artikel doen we verslag van een pilotstudie van de cursus waarin is onderzocht of de cursus voor deze doelgroep geschikt is en of het positieve effecten met zich meebrengt.

1-12-2010 - Bernadette Willemse, Marja Depla & Ernst Bohlmeijer
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Parti(j)cipatie van jongeren in de ggz

De ggz-instellingen in Amsterdam die naast volwassenen ook jongeren behandelen, hebben een cliëntenraad. In de cliëntenraden zijn geen jongeren vertegenwoordigd en worden over het algemeen hun belangen ook niet behartigd. Hoe staat het met de participatie van jongeren in de hoofdstedelijke ggz en wat zijn op dit gebied hun wensen? Sinds 1996 is er de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Die wet regelt dat cliënten die bij instellingen in behandeling zijn, inspraak hebben in het beleid van de instelling. In de WMCZ staat dat de cliëntenraad redelijkerwijs representatief wordt geacht voor cliënten van de instelling en redelijkerwijs in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen. Voor volwassenen is de collectieve zeggenschap in de Amsterdamse ggz-instellingen over het algemeen goed geregeld. In alle ggz-instellingen functioneren cliëntenraden, die weer zijn aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam.

1-12-2010 - Márian Vink
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Probleem van perspectief

Voor Jaap van Weeghel Probleem van perspectief van Beschut Wonen naar Maatschappelijk Steunsysteem Wij waren jong, aardige jongens al zeg ik het zelf. Wij zouden het wel maken: de ggz zou in haar voegen kraken. Dus bouwden we. Huizen, een veertigtal, een buurthuis en een werkplaats en, nogal gedurfd, een kroeg. En in 't beleidsteam spraken we hoe dit steunsysteem te vervolmaken: een stok en stut voor bijna ieder mal. Ons steunsysteem, prachtig van kwaliteit, voelde al spoedig als een reservaat. Het bleef óns steunsysteem, alles ten spijt, terwijl het om hun steunsystemen gaat. Het ware steunsysteem is wederzijds - wat in de zorg zo goed als niet bestaat. Het is een netwerk groeiend in de tijd - heel anders dus dan zorg op tijd en maat. Het is gebouwd van mensen, niet van steen. De instituties staan er wel omheen maar als beschermers, niet om eigen baat. Wij zijn nog jong. Het is nog niet te laat. DRÖES

1-12-2010 - Jos Dröes
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

nieuws Samenwerken TV geeft inzicht in arbeidsmogelijkheden De overheid verwacht dat het aantal werknemers met een Wajong-uitkering de komende jaren fors zal stijgen. De meesten willen gaan werken en sinds kort zijn ze dit ook wettelijk verplicht. Veel werkgevers denken dat een werknemer met een psychiatrische, verstandelijke of lichamelijke beperking voor hen geen opties is. Dat vooroordeel wil de website Samenwerken TV veranderen door middel van video's van praktijkvoorbeelden. Op de recent gelanceerde website verhalen werkgevers, werknemers en begeleiders over de weg die zij hebben bewandeld om te komen tot succesvolle samenwerking. Initiatiefnemers van Samenwerken TV zijn de filmmakers Mascha en Manfred Pokkenk die eerder o.a. de documentaire een klasse apart documentaire in drie akten maakten. Om verder uit te groeien tot een volwaardige video-databank zijn zij op zoek naar mensen die gefilmd willen worden.

1-12-2010 -
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

In de oratie van Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, vindt u een prachtig overzicht van hoe het ervoor staat met de rehabilitatiepraktijk in Nederland. Er is reden tot optimisme, maar we mogen wel wat ambitieuzer zijn met de rehabilitatiedoelstellingen op het terrein van wonen, werken, stigmabestrijding en maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke steunsystemen zijn broodnodig, en er is een gouden toekomst voor ze weggelegd.

1-12-2010 - Rozemarijn Esselink
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen - Perverse prikkels kluisteren cliënten aan bed

Verslag van 't Podium over wonen in en rondom de ggz dat op 24 september 2010 plaatsvond in het Universiteitsmuseum te Utrecht. Ggz-cliënten willen, net als iedereen, veelal het liefst zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen, al dan niet samen met anderen, blijkt uit gedegen wetenschappelijk onderzoek.

1-12-2010 - Steven Makkink
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tussen kwetsbaarheid en ambitie

De afgelopen tijd heb ik mij beziggehouden met het thema Tussen kwetsbaarheid en ambitie, de titel van dit artikel. Het denken over dit thema begon met mezelf: het hield mij bezig hoe het is gekomen dat ik vooral in een kwetsbare rol ben terecht gekomen. Afgedwongen dakloosheid en gedwongen opnames in de psychiatrie leidden tot een marginale rol in de maatschappij. De vaak door mij geuite uitroep 'ik ambieer meer' geeft aan dat ik mij verzet tegen de geringe ruimte die ik inneem/die mij toegemeten is. Waar ik geen vrede mee heb is dat ik mij niet meer heb kunnen profileren met de maatschappijkritische inzichten die ik tijdens mijn studie heb ontwikkeld.

1-12-2010 - Nona (J. Hiemstra)
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Bomen Bomen zijn in mijn leven altijd belangrijk geweest. In een groot aantal van mijn goede herinneringen spelen bomen een rol. Ik zal nooit de magische sfeer vergeten die ik ervaren heb in het 'feeënbosje', waar in het vroege voorjaar zachtgele sleutelbloemen bloeiden langs een zacht kabbelend beekje en de bosbodem bedekt was met een tapijt van witte bosanemonen, dit alles overgoten met een zachtgroen licht. Ook herinner ik me dat ik ooit in een grote vliegden ben geklommen. Met handen plakkerig van geurige dennenhars keek ik vanaf mijn hoge uitkijkpunt uit over het zonovergoten uitgestrekte stuifzandlandschap. Het gevoel van vrijheid dat ik toen ervoer zal me altijd bijblijven.

1-12-2010 - Kira van Essen
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Verlangen naar volwaardig burgerschap, maar wat doen we in de tussentijd?

Oratie van Jaap van Weeghel, uitgesproken op 17 september 2010 aan de Universiteit van Tilburg ter gelegenheid van de openbare aanvaarding van de bijzondere leerstoel Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

1-12-2010 - Jaap van Weeghel
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zelfregie versterken – Werken aan werk met de Makkekaart

Werk heeft voor mensen die met beperkingen leven een grotere meerwaarde dan voor anderen. Slechts een klein percentage van de mensen die nu, of na herstel, willen werken heeft echter een baan. In dit artikel wordt betoogd dat succesvol herstel en reïntegratie vraagt om een aanpak die uitgaat van de eigen regie van de direct belanghebbende en kijkt hoe bijgedragen kan worden aan de versterking daarvan. Het vraagt om methodieken die gebruik maken van de kennis, ervaring en kwaliteiten van de klant en deze vergroten. Geïntroduceerd wordt de Makkekaart, een instrument dat met ervaringskennis ontwikkeld is en bijdraagt aan zelfinzicht, versterking van disability(zelf)management en zelfregie.

1-12-2010 - Agnes van Wijnen
Editie 4 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website