Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

Bild

Anneke Bolle, Zwaan onder bogen Bild (Foto) ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD

1-10-2010 - Anneke Bolle
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De relatie van rehabilitatie en herstel in Engelstalige visiedocumenten: een verkenning

Bij de ontwikkeling van herstel als sturingsprincipe staat de ggz in Nederland aan het begin. Om de relatie tussen herstel en rehabilitatie te leren kennen onderzoeken de auteurs Engelstalige visiedocumenten uit landen waar al langer met een herstelvisie wordt gewerkt. Op basis van dat onderzoek pleiten zij voor herwaardering en herformulering van het begrip rehabilitatie.

1-10-2010 - Jos Dröes en Annette Plooy
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Van overleven naar leven

Ik was er altijd van overtuigd dat ik mezelf wel zou redden in het leven. Ik dacht er eigenlijk niet over na. Mijn zekerheid kwam grotendeels voort uit het idee dat ik alles met mijn intelligentie wel kon oplossen. Mijn manier om door het leven te gaan, was door stoer te zijn. Door mijn houding liet ik mensen merken dat ze uit m'n buurt moesten blijven. Ik zou me nergens door laten raken. Dat stoere heeft een hele tijd gewerkt. Ik kon daarmee vermijden om verdriet en boosheid te voelen. Uit angst voor afwijzing hield ik de mensen zelf lekker op afstand.

1-10-2010 - Miranda
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het Rietveldse pad

Het Rietveldse pad Nog eens, dat ik het huis voorgoed kan dromen zoals het schuilt bij de kastanjebomen; vlieren en wilgen om een tuin van gras. De vaart brandt in het laatste licht als glas. Roeiboten met de riemen in hun schoot. Je zegt: “M’n dochters worden veel te groot, en Schaduw viel de schapen aan, is dood.” De eeuwigheid begint vlak naast het pad dat hier doodloopt, zich omdraait naar de stad. DROES

1-10-2010 - Jos Dröes
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 5 VAN BETEKENIS | Hellen Becker 7 De relatie van rehabilitatie en herstel in Engelstalige visiedocumenten: een verkenning | Jos Dröes en Annette Plooy 18 HERSTEL Van overleven naar leven Miranda 21 Olie en water of olie en azijn? De ontmoeting van 'evidence-based medicine' en 'herstel' | Larry Davidson, Robert E. Drake,Timothy Schmutte, Thomas Dinzeo en Raquel Andres-Hyman 39 Bild | Anneke Bolle 40 Liberman in Suriname Marijn Rümke 47 TOEN Problematische verzamelaars: een congresverslag | Jolande van de Griendt en Marleen Tibben 51 DRÖES | Het Rietveldse pad 52 Weer meedoen in Den Haag en Alkmaar | Willem Kasteleyn, Henk-Willem Klaassen en Marianne van Eijk 62 Bild | Anneke Bolle 63 Samenvatting lectorale lezing Peter Goossens | Rick Kwekkeboom 65 INTERMEZZO 'En wat wilt u zelf?' | Madeleine Prinsen 69 RE-HABS

1-10-2010 -
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Intermezzo - ‘ En wat wilt u zelf?’

Kenniscentrum Phrenos organiseerde op 7 april 2010 het congres Ouderenpsychi-atrie: En wat wilt u zelf? Autonomie en herstel bij ouderen met psychische problemen'. Hieronder het intermezzo dat Madeleine Prinsen verzorgde op het congres.

1-10-2010 - Madeleine Prinsen
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Liberman in Suriname

In een zinderend tropisch Paramaribo bracht een Nederlandse delegatie het werken met de Libermanmodules over aan collega's van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Een halfjaar later 'draaien' er met succes twee modules. Cliënten, trainers en directie zijn enthousiast over de eerste resultaten. Een toelichting op achtergrond, werkwijze, context en enkele resultaten van het project 'Liberman in Suriname' leest u hieronder. Sinds 2001 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Arkin (voorheen AMC/De Meren) en het PCS te Paramaribo. Binnen dit kader verzocht de directie van het PCS om de Libermanmodules te komen introduceren. Doel van het PCS is dat alle Libermanmodules toegankelijk worden voor de PCS-patiënten die daar baat bij hebben. Hiertoe streeft het PCS naar tien eigen Libermantrainers en minimaal twee trainers van trainers, om de continuïteit te waarborgen.

1-10-2010 - Marijn Rümke
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Olie en water of olie en azijn? De ontmoeting van ‘evidence-based medicine’ en ‘herstel’

Herstel' en 'herstelgerichte zorg' komen steeds meer in de belangstelling te staan. Dat roept bij professionals in de ggz in toenemende mate vragen op over de relatie tussen behandelingen waarvan de werking bewezen is (evidence-based practices, EBP) en herstel. In dit artikel worden vier begrippen onder de loep genomen: herstel van een psychische aandoening, herstellen terwijl je een psychische aandoening hebt, herstelgerichte zorg en EBP. De auteurs betogen dat herstel en EBP elkaar aanvullen.

1-10-2010 - Larry Davidson, Robert E. Drake,Timothy Schmutte, Thomas Dinzeo en Raquel Andres-Hyman
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

nieuws Tentoonstelling over 'gekke kunstenaar' Van Gogh In Museum Het Dolhuys te Haarlem is tot en met 27 februari 2011 de tentoonstelling 'Dossier Van Gogh: Gek of geniaal?' te zien. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Vincent van Gogh Museum en laat zien wat de kunstenaar daadwerkelijk bewoog. De centrale vraag is of er een verband is tussen Van Gogh's gekte en zijn kunstenaarschap. Deze vraag wordt vanuit verschillende kanten benaderd. Zo vertellen psychiaters meer over de gemoedstoestand van de kunstenaar en zijn er schilderijen te zien van Van Gogh uit de periode dat hij was opgenomen. Aan de hand van zijn brieven en nog niet eerder getoonde documenten komt Van Gogh ook zelf aan het woord. 'Dossier Van Gogh' is een interactieve tentoonstelling waar bezoekers zelf antwoord kunnen geven op de vraag of Van Gogh gek of geniaal was.

1-10-2010 -
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Gaat rehabilitatie verdwijnen? Jos Dröes en Annette Plooy verkennen de relatie tussen herstel en rehabilitatie in Engelstalige visiedocumenten over vernieuwing van de ggz. Het is van belang daar inzicht in te hebben, omdat de ontwikkeling van herstel als sturingsprincipe voor de ggz nog in een pril stadium verkeert. We kunnen wellicht wat leren van landen waar al geruime tijd met een herstelvisie wordt gewerkt. In Britse publicaties wordt herstel gezien als een modernisering van rehabilitatie: herstel als richtsnoer om revalidatiepsychiatrie meer cliëntgericht te maken. Herstel is daarin onderdeel van een stoornisgericht, professioneel rehabilitatieconcept, waarin weinig aandacht is voor emancipatie en ervaringsdeskundigheid van cliënten. In publicaties uit de VS en Nieuw-Zeeland ligt het accent anders: rehabilitatie heeft hierin slechts een marginale betekenis. De rehabilitatieterreinen worden weliswaar genoemd, maar een overkoepelend rehabilitatiebegrip ontbreekt. Een variant is dat rehabilitatie verschuift naar de uitvoerende sfeer.

1-10-2010 - Rozemarijn Esselink
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samenvatting lectorale lezing Peter Goossens

Van crisis naar herstel; zo moeilijk lijkt het niet, maar lastig blijkt het wel...' Lectorale Rede dr. Peter J.J. Goossens Sinds juli 2009 kent Saxion Hogeschool het lectoraat Geestelijke gezondheidszorg met als aandachtsgebied herstelgerichte zorg en cliënt-empowerment. Het lectoraat maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie en heeft van daaruit 'natuurlijke' samenwerkingsrelaties met de drie Saxion academies: Gezondheidzorg, Mens en Maatschappij en Mens en Arbeid. De nieuwe lector, Peter Goossens, is misschien nu nog geen bekende naam in de wereld van rehabilitatie en herstel, maar zal dat binnenkort waarschijnlijk wel worden.

1-10-2010 - Rick Kwekkeboom
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen - Problematische verzamelaars: een congresverslag

Verslag van het symposium 'Gelukkig heb ik een opgeruimd karakter - over problematische verzamelaars'. Het symposium vond op 16 juni 2010 plaats in het Pim Jacobs Theater te Maarssen in het kader van het First International Con-gress of Compulsive Hoarding. Initiatiefnemer van het symposium was José van Beers, sociaal verpleegkundige bij GGD Zuid-Holland Zuid, tevens inhoudelijk verantwoordelijke. Van Beers organiseerde het symposium in samenwerking met Clarien van der Wilt van RMPI De Grote Rivieren en Cure & Care Development uit Arnhem, een opleidingsinstituut voor professionals in de gezondheidszorg. De opkomst was overweldigend; meer mensen dan zich ingeschreven hadden waren aanwezig! Niet eerder waren zoveel mensen met kennis over dit onderwerp bijeen. De groep van 220 toehoorders bestond uit verschillende nationaliteiten en beroepsgroepen, waaronder medewerkers van de GGD, ggz, woningcorporaties, gemeentes en de dierenbescherming, evenals maatschappelijk werkers, professionele organisers, artsen en woonbegeleiders. Een gemêleerd gezelschap dus, allen met interesse in en ervaring met obsessieve verzamelaars.

1-10-2010 - Jolande van de Griendt en Marleen Tibben
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Hulpbronnen Balpennen, we hebben ze allemaal in huis, als ik er een nodig heb, dan ben ik hem kwijt, of blijken ze leeg te zijn op het moment dat ik er mee schrijf. Voor mij is een pen altijd een betekenisloos middel geweest om de noodzakelijke dingen die ik moest onthouden, op papier te zetten. Toch is de pen voor mij een hulpbron geweest, om de vrouw te worden die ik nu ben.

1-10-2010 - Hellen Becker
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Weer meedoen in Den Haag en Alkmaar

In het kader van de vermaatschappelijking van de ggz zijn in verschillende regio's de afgelopen jaren maatschappelijke steunsystemen (MSS) opgezet. Hieronder doen de auteurs verslag van hun ervaringen in Den Haag en Alkmaar. De uitgangspunten zijn hetzelfde, de uitvoering verschilt. Inleiding Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische/psychiatrische aandoeningen.

1-10-2010 - Willem Kasteleyn, Henk-Willem Klaassen en Marianne van Eijk
Editie 3 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website