Magazine Logo

Er zijn 15 resultaten voor:

Placeholder image

Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van stemmen in een behandeling

Beide auteurs hebben, respectievelijk als stemmenhoorder en psychiater-psychotherapeut, een werkrelatie gehad met als doel het integreren van stemmen in het leven van Michel. Vanuit beider perspectief wordt het verhaal van deze samenwerking beschreven. Dit werk wordt afgezet tegen de gebruikelijke richtlijnen voor de behandeling van schizofrenie zoals die vaak in de praktijk worden toegepast.

1-1-2011 - Michel Knols en Dirk Corstens
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bild

Bild Lennert Ras, Knokig (tekening) ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD

1-1-2011 - Diepwatercollectief
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ontwikkeling van een herstelondersteunend begeleidingsplan

De auteurs beschrijven hoe binnen de SBWU de visie op herstelondersteunend werken wordt gekoppeld aan het werken met het begeleidingsplan. In het plan staan het levensverhaal, krachten-en stressorenanalyse, zelfregie en keuze uit twaalf levensgebieden centraal.

1-1-2011 - Cris Bergmans en Bert Beentjes
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel in een rehabilitatiecentrum. Een verslag van een onderzoek onder cliënten van het rehabilitatiecentrum van Bavo Europoort

Vanuit mijn enthousiasme over dit samengestelde verslag wil ik graag met u delen wat ik eraan heb als ervaringsdeskundige werkzaam bij een RIBW en een landelijke team van ervaringsdeskundigen (HEE). Volgens de auteurs moet het onderzoek antwoord geven op de volgende vragen: Hoe zien cliënten herstel en wat vinden zij daarbij belangrijk? Welke bijdrage levert het rehabilitatiecentrum aan het stimuleren en ondersteunen in hun herstel/proces? Hoe zien cliënten herstel en wat vinden zij daarbij belangrijk?

1-1-2011 - Lenneke Elfers
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstellen van depressies

Het was een heel mooi meisje. Een meisje met donker krullend haar en bruine ogen. Ik dacht nog: ik heb ook bruine ogen, maar ik ben niet zo mooi. Ik ben oud en lelijk. Het moment was januari 1996 en ik was opgenomen op de KKP (Kort Klinische Psychiatrie) in Groningen voor een psychose en een zware depressie. De psychose had ik net achter me gelaten maar de depressie knaagde meer dan ooit op alle fronten. Het meisje was een verpleegkundige die mij een lijst met vragen moest afnemen. Ze droeg een vrolijk gebloemde blouse die in wijd uitlopende mouwen over haar armen viel. Bij het binnenkomen in het kamertje zonder daglicht had ze me koffie aangeboden, maar ik had het afgeslagen. Ik deed al niets anders dan koffiedrinken. Nu zat ze tegenover mij met een vragenlijst. De pen in de aanslag om een lange rij van hokjes voor mij aan te kruisen. Maar eerst vroeg ze wat er met mij aan de hand was. 'Ik ben depressief,' antwoordde ik bedeesd. 'Heel depressief.' Wat haar reactie toen was zou me nog jaren achtervolgen. Ze rechtte haar rug, keek me aan met haar bruine ogen en zei: "Oh, ben je depressief. Nu ik laat me niet zo gaan."

1-1-2011 - Selma Parmentier
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoud 2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 3 VAN BETEKENIS | Marleen Temmink 4 'Heel de mens'. Herstelondersteunende zorg en geestelijke verzorging Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund 15 BILD | Diepwatercollectief 16 Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan Dirk Corstens 24 PRAXIS Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van stemmen in een behandeling | MichelKnols en Dirk Corstens 32 HERSTEL Herstellen van depressies | Selma Parmentier 36 De ontwikkeling van een herstelondersteunend begeleidingsplan | Cris Bergmans en Bert Beentjes 44 DRÖES | Na de narcose 45 Inzetten van ervaringsdeskundigheid: pleidooi voor meer ervaringsdeskundigen in topfuncties Frits Bovenberg, Greet Wilrycx, Michiel Bahler en Gijs Francken TOEN 55 Refocus in Recovery | Cees Witsenburg 59 Rehabilitatie, rehabilitatie Jos Dröes en Dorothé van Slooten 65 FEED Herstel in een rehabilitatiecentrum. Een verslag van een onderzoek onder cliënten van het rehabilitatiecentrum van Bavo Europoort | Lenneke Elfers 70 RE-HABS

1-1-2011 -
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inzetten van ervaringsdeskundigheid: pleidooi voor meer ervaringsdeskundigen in topfuncties

Cliënten dragen als ervaringsdeskundigen positief bij aan de zorg. Maar hoe breed en waar in Nederland worden ervaringsdeskundigen goed ingezet en ondersteund? De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg staan voor een grote uitdaging. De komende jaren moeten instellingen kwalitatief goede zorg blijven leveren met minder middelen in een krimpende arbeidsmarkt. Met name de krappe arbeidsmarkt voor professionals in de zorg wordt een grote uitdaging. Een mogelijke oplossing is een grotere en bredere inzet van ervaringsdeskundigen.

1-1-2011 - Frits Bovenberg, Greet Wilrycx, Michiel Bähler en Gijs Francken
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan

In de 'Maastrichtse benadering' wordt het horen van stemmen niet opgevat als symptoom van een ziekte, maar als een normaal en persoonlijk verschijnsel dat aanleiding kan geven tot klachten. Stemmen horen heeft een relatie tot de persoonlijke levensgeschiedenis. In een cursus voor stemmenhoorders en behandelaars wordt uitgegaan van de Maastrichtse benadering: een mix van kennisoverdracht, ervaringsleren, groepsproces en een herstelgerichte aanpak.

1-1-2011 - Dirk Corstens
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Na de narcose

Na de narcose Bovengekomen aan de hemelpoort Kwam hij weer bij. Sterven is een narcose: Je doodsstrijd weet je achteraf niet meer

1-1-2011 - Jos Dröes
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

nieuws Nieuwe opleiding "Ervaringsdeskundige in de Zorg" (Associate Degree) Ervaringsdeskundigen vervullen een rol op velerlei terrein binnen de ggz en de verslavingszorg. De noodzaak om in de nabije toekomst meer ervaringsdeskundigen in dienst te nemen en herstelprocessen centraal te stellen wordt door meer en meer instellingen en organisaties voor ggz en verslavingszorg erkend. Aan de Hanzehogeschool Groningen start daarom met ingang van 1 september 2011 een nieuwe 2-jarige hbo-oplei-ding (deeltijd, gecombineerd met 8 tot 20 uur werk) tot Ervaringsdeskundige in de Zorg. De opleiding richt zich op het opleiden van ervaringswerkers. Centraal staat het denken in termen van herstel en empowerment. De werksituatie is onderdeel van het studieprogramma. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet men beschikken over een vwo of havo-diploma of een mbo-diploma (niveau 4). Personen van 21 jaar en ouder, die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen, kunnen deelnemen aan een HSAO 21+ toelating assessment. Informatie: www.hanze.nl

1-1-2011 -
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Hoe dragen geestelijk verzorgers bij aan herstel? Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund beschrijven overeenkomsten tussen geestelijke verzorging, herstelondersteunende zorg en rehabilitatie. Geestelijk verzorgers dragen op zes terreinen bij aan herstel, variërend van innerlijk herstel tot aan het vervullen van een brugfunctie naar de maatschappij. Aan de ggz wordt een appel gedaan om méér aandacht te besteden aan zingeving.

1-1-2011 - Rozemarijn Esselink
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Refocus in Recovery

TOEN Impressie van het congres 'Refocus on Recovery' | 20 tot en met 22 september 2010 | Londen Van 20 tot en met 22 september 2010 vond in Londen het congres Refocus on Recovery plaats. Het congres werd georganiseerd door het Institute of Psychiatry van KingS College in samenwerking met Rethink, een stichting met leden die zich inzet voor herstelbevordering in de geestelijke gezondheidszorg. Het congres had drie doelen: 1. de aandacht vestigen op onderzoek met betrekking tot herstel 2. benoemen en bespreken van zorgen over de betekenis, relevantie en gevolgen van het herstelconcept in de werkpraktijk 3. bevorderen van samenwerking op het gebied van onderzoek en stimuleren van netwerkontwikkeling. Het congres werd vorm gegeven rond een viertal thema's: - ggz-diensten en herstel - wat is mis met herstel? - samenwerking tussen betrokken partijen om herstel te bevorderen - bevorderen van welbevinden (well-being).

1-1-2011 - Cees Witsenburg
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehabilitatie, rehabilitatie

Verslag van het vierde Rehabilitatie congres 'Zo werkt het! Meedoen in arbeid en onderwijs' | 15 december 2010 | Jaarbeurs Utrecht Het vierde rehabilitatiecongres 'Zo werkt het, meedoen in arbeid en onderwijs', georganiseerd door het kenniscentrum Phrenos, beloofde een bijzondere uitgave van dit tweejaarlijkse evenement te worden. Het plenaire programma, voorgezeten door Hans Spigt, tot voor kort wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht, in het verleden voorzitter van de VNG-commissie Werk en inkomen en thans vice-voorzitter van de RWI, bevatte onder meer een voordacht van drs. F.J. Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, voormalig voorzitter van het CNV en wethouder van de gemeente Groningen. Twee parallelsymposia - het plenaire programma naast de twee rondes met deelsessies - droegen de titels 'Herstel en burgerschap' en 'UWV en werk'. Kortom, zou eindelijk de diepe kloof tussen de wereld van de ggz en de wereld van werk, uitkering en re-integratie overbrugd worden? In de aangekondigde dertig deelsessies was 'weer naar school' of 'weer aan het werk' in elf sessies het onderwerp. In de titels en samenvattingen van acht sessies werd het begrip herstel genoemd. Verder viel het op dat er een aantal deelsessies gingen over verbinden van herstel en specifieke thema's, met name: forensische zorg, zorg voor jongeren met een beperking, depressie en angststoornissen, openheid geven over je diagnose en omgaan met psychische aandoeningen. Daarnaast waren er sessies over stigma, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

1-1-2011 - Jos Dröes en Dorothé van Slooten
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Stil op je kamertje. Nou ja, niet helemaal want je depressieve slapie ademt langzaam maar diep. Tja, hier zit je dan alweer. Hoeveel keer zag je deze afdeling en sprak je diezelfde onverbiddelijke psychiater? Je hoofd draait om zijn as en in je armen en benen krioelen de insecten. Je voelt je bang, boos en alleen. Alleen tussen de andere eenzamen. Omringd door muren die al je woorden genadeloos terugkaatsen.

1-1-2011 - Marleen Temmink
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ Heel de mens’. Herstelondersteunende zorg en geestelijke verzorging

Mijn boodschap is dat men meer naar de mens dan naar het ziektebeeld zou moeten kijken.' En: 'Herstel betekent behoud van eigenwaarde'. Deze uitspraken van langdurige ggz-cliënten troffen wij aan in het visiedocument langdurige zorg van GGZ Nederland (2009). Dit document illustreert het groeiende belang dat de ggz hecht aan herstel en herstelondersteuning. Als geestelijk verzorgers voelen wij ons door deze benadering aangesproken. In dit artikel schetsen wij, voorafgegaan door een beschrijving van ons vak en afgesloten met aandachtspunten voor de toekomst, onze bijdrage aan herstel en herstelondersteunende zorg. Echte herstelondersteuning heeft immers oog voor heel de mens, inclusief diens zingeving, levensbeschouwing of spiritualiteit.

1-1-2011 - Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund
Editie 1 - 2011
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website