Magazine Logo

Er zijn 13 resultaten voor:

Placeholder image

Aan het werk in Worcester ( V S)

Impressie van acht maanden werkervaring in de Amerikaanse I RB-praktijk Hoe is het om acht maanden te werken als rehabilitation counselor op een plek die beschouwd kan worden als de geboortegrond van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)? Sanne van Eeghen heeft de IRB in Amsterdam leren kennen en wilde ook wel eens weten hoe dat in Amerika gaat. Zij pakte haar koffers en maakt ons hier deelgenoot van haar ervaringen. Eenmaal terug in Amsterdam als psychiatrisch verpleegkundige - en uitzendkracht in ggz-instellingen - wordt zij weer geconfronteerd met de verschillen.

1-10-2009 - Sanne van Eeghen
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bild

Olga de la Fontaine, Pakken en punk (kleurenfoto) ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD

1-10-2009 - Diepwatercollectief
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De Woonschool. Werkwijze en resultaten van Rehabilitatiecentrum Zevenkamp

Het klinische deel van het Rehabilitatiecentrum Zevenkamp biedt mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek gelegenheid te oefenen met zelfstandig wonen in een veilige context. Het programma beoogt een integraal zorgaanbod van woontraining en rehabilitatie te realiseren, gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering. In dit artikel laten we de resultaten zien van een evaluatie van de startfase van het programma (2001-2003) en de lessen die daaruit zijn getrokken. De evaluatie laat goede resultaten voor cliënten zien, maar ook de vraagstukken die men tegen kan komen bij implementatie van een dergelijk project. De evaluatie is aangevuld met gegevens over het bereiken van zelfstandig wonen voor alle cliënten tot 2009.

1-10-2009 - Bert-Jan Roosenschoon en Moniek Bogaards
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Kennismaking met De Link in Vlaanderen

Als sociale uitsluiting in dit tijdschrift aan de orde komt betreft dat vooral cliënten van de ggz of de maatschappelijke opvang. In dit artikel staat de kwetsbaarheid (en kracht) centraal van mensen die 'generatiearmen' worden genoemd. Daarmee zijn we misschien wat minder vertrouwd? Generatiearmoede of 'kansarmoede' wordt van generatie op generatie overgedragen en resulteert in een 'kringloop van armoede' waaruit ontsnappen nauwelijks mogelijk is. De auteurs van dit artikel leggen zich daar niet bij neer. Zij confronteren ons met de noodzaak om de missing link onder ogen te zien, wanneer hulpverleners en hun cliënten zeer verschillende werelden vertegenwoordigen. Zij bepleiten de inzet van 'bruggenbouwers' en leiden hiertoe ervaringsdeskundigen op. En dat komt ons dan wel weer bekend voor. Hoe pakken onze zuiderburen dat aan? Inleiding In de sociale en de zorgsector ziet men het woord ervaringsdeskundige geregeld opduiken. Op diverse terreinen zien initiatieven het licht die vaak elk hun eigen specifieke ontstaansgeschiedenis hebben. Dit geldt zeker ook voor de functie van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting die in Vlaanderen begin deze eeuw als professionele kracht zijn intrede deed in het welzijnswerk en de armoedebestrijding. In deze tekst willen wij u met deze vorm van professionele inzet van ervaringskennis kennis laten maken. We hebben bij deze eerste kennismaking gekozen voor een algemeen beschrijvende tekst. De inschakeling van ervaringsdeskundigen draagt immers vele facetten in zich (bijvoorbeeld tewerkstelling, empowerment, de internationale beweging op dit vlak ... ) die elk op zich al een artikel waardig zijn. Omdat het begrip 'ervaringsdeskundige' heel uiteenlopende ladingen kan dekken, besteden we extra aandacht aan de geschiedenis waarbinnen dit project gestalte kreeg.

1-10-2009 - Caroline Cocquyt en Els Vanden Berghe
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Familie als Bondgenoot: een ontdekkingsreis van vier jaren

Er is veel verbeterd in de hulpverlening aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. In een eerder artikel (Fox, Haenen e.a., 2008) hebben we beschreven hoe in de triade de visies van de cliënt, zijn familie en de hulpverlener van elkaar verschillen. En meer nog hoe een betere communicatie en samenwerking in de triade ertoe leidt, dat deze visies onderling uitgewisseld en aan elkaar toegevoegd kunnen worden. Zo levert samenwerking in de triade een meerwaarde op. Op de vraag 'Heb je nog een lang gekoesterde droom om te realiseren voor familieleden van psychiatrische patiënten?' kwam zonder aarzelen de volgende verzuchting van een familielid: Het zou een wereld van verschil zijn als familie meer als bondgenoot gezien zou worden. Waarom heeft men binnen de ggz regelmatig de mond vol van de modelregeling 'Betrokken omgeving', terwijl ik in de praktijk hier zo weinig van ervaar? (Relatief, 2008, no 2, pag. 6).

1-10-2009 - Henk Fox, Jean Knoo-ren, Jacqueline Melman-De Rijcke, Paul Schalken, Frans Wittenberg
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Icon - Arie Querido

De Nederlandse psychiater Arie Querido (1901-1983) kan worden beschouwd als de grondlegger van de sociale psychiatrie in Nederland. Mede dankzij hem konden in Nederland de psychiatrische voor- en nazorgdiensten zich ontwikkelen tot relatief zelfstandige sociaal-psychiatrische diensten. Als eerste 'rijdende psychiater' voor de Amsterdamse GG en GD verwierf hij internationale faam. Hij voelde het als zijn missie om de verantwoordelijkheid van de zorg voor de psychiatrische patiënt te verleggen van de kliniek naar de samenleving. In het interview in Vrij Nederland (1980) waarin de journalist Arend-Jan Heerma van Voss zijn levensverhaal optekent, beschrijft hij Querido als een 'kleine, zeer kwieke man met scherpe ogen, onder de grijze wenkbrauwen'.

1-10-2009 - Marianne Bassant
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Marianne Bassant 4 Van betekenis | Marian Klein Bramel 5 De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Kennismaking met De Link in Vlaanderen | Caroline Cocquyt en Els Vanden Berghe 18 Bild | Diepwatercollectief 19 De Woonschool. Werkwijze en resultaten van Rehabilitatiecentrum Zevenkamp | Bert-Jan Roosenschoon en Moniek Bogaards 30 Familie als Bondgenoot: een ontdekkingsreis van vier jaren | Henk Fox, Jean Knooren, Jacqueline Melman-De Rijcke, Paul Schalken, Frans Wittenberg 41 Icon Arie Querido | Marianne Bassant 45 Verbetertraject Sociale Participatie: concrete stappen in één jaar | Annemieke Hendriksen-Favier en Harry Michon 56 'En hopelijk gaan er minder vogels dood'. Impressies uit het Verbetertraject Sociale Participatie | Anne Wibaut en Willy Calis 61 RE-HABS 62 Aan het werk in Worcester (VS) | Sanne van Eeghen

1-10-2009 -
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

agenda 3 december Vijfde studiedag Klinische psychotherapie met als thema 'Th erapieën in tijden van evidence-based behandelen'. Locatie: Cultuurcentrum De Werft te Geel Informatie: OPZ Geel, Leen Mostmans, (014) 579080, www.opzgeel.be, leen.mostmans@ opzgeel.be 8 december Symposium 'Herstelondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging', georganiseerd door St. Rehabilitatie '92, m.m.v. HEE-team, Kenniscentrum Rehabilitatie, Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen. Locatie: Jaarbeurs te Utrecht Kosten: € 245,- / studenten/cliënten: 75,-Informatie: St. Rehabilitatie '92, (030) 2145002, www.rehabilitatie92nl, info@rehabilitatie92.nl

1-10-2009 -
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Hoe komt het toch dat de hulpverlening de ene keer wel aanslaat, maar vaak ook niet, ondanks onze betrokkenheid, ons zoeken, ons willen en ons harde werk?' Het is een vraag die menig hulpverlener zich zo nu en dan zal stellen. Hoe vaak leggen we deze vraag eigenlijk voor aan degene(n) die we ondersteuning willen bieden? Caroline Cocquyt en Els Vanden Berghe beschrijven in het eerste artikel van dit nummer hoe deze vraag in 'al haar scherpte op tafel kwam' tijdens een thema-avond over hulpverlening met ouders van de gezinnen die zij begeleidden. Bijna alle mensen gaven daarbij aan dat ze nog nooit een hulpvraag hadden kunnen stellen die er voor hen werkelijk toe deed. Sterker nog, de deelnemers drukten het gevoel uit dat ze nog nooit echt hulp hadden gekregen. Hoe is het mogelijk dat ouders dit gevoel hebben, ondanks de grote inzet van de betrokken hulpverleners?

1-10-2009 - Marianne Bassant
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Met het verrekijkertje kun je objecten vergroten en verkleinen; je kan een object vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ik maak al twintig jaar gebruik van de geestelijke gezondheidszorg en in die twintig jaar heb ik in totaal acht verschillende diagnoses gehad van minstens evenzoveel verschillende psychiaters.

1-10-2009 - Marian Klein Bramel
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Verbetertraject Sociale Participatie: concrete stappen in één jaar

Vijftien jaar lang had hij zijn dochter niet gezien. Ook met zijn broers had hij al jaren geen contact. Hij verlangde ernaar weer met hen in contact te komen, maar had nooit de moed de eerste stap te zetten. Misschien zouden ze hem afwijzen. En hoe zet je eigenlijk die eerste stap? In het Verbetertraject Sociale Participatie kwam zijn wens aan het licht, toen hij met zijn begeleider over sociale contacten sprak. Ze hadden voor dat gesprek wat meer tijd genomen dan anders. De begeleider hielp hem om stap voor stap dichter bij de vervulling van zijn wensen te komen. En met succes. Zijn dochter is opgespoord en heeft gereageerd op de brief die hij haar heeft geschreven. Ze belt hem nu regelmatig. Met zijn broers heeft hij weer schriftelijk contact.

1-10-2009 - Annemieke Hendriksen-Favier en Harry Michon
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ En hopelijk gaan er minder vogels dood’. Impressies uit het Verbetertraject Sociale Participatie

Eenzaamheid komt veel voor. Ook - juist - bij mensen die langdurende zorg ontvangen. Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg vinden het moeilijk om positief aan de slag te gaan met dit probleem. In het Verbetertraject Sociale Participatie kregen begeleiders de kans samen met hun cliënten plannen te maken om het sociale netwerk te verbeteren. Wat zijn de belangrijkste lessen? De auteurs maakten een selectie van de voorbeelden en tips uit de vele verhalen die begeleiders vertelden.

1-10-2009 - Anne Wibaut en Willy Calis
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ervaringsdeskundige als professional in uw organisatie

Deze door Medilex georganiseerde studiedag over de ervaringsdeskundige als professional trok een volle zaal, naar schatting tegen de 150 deelnemers. Het Spoorwegmuseum biedt voor zoiets een animerende en stijlvolle ambiance. Het programma beloofde een overzicht van de stand van zaken op niveau. Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuursvoorzitter van Altrecht opende als dagvoorzitter met de constatering dat de grote belangstelling voor deze studiedag aanduidt 'dat het ergens over gaat'. Vervolgens vertelde ze hoe zij persoonlijk rehabilitatie en recovery ontdekte. Na haar opleiding tot psychiater werkte zij enige tijd in de langdurige zorg. Daar ontmoette zij geregeld mensen die wensen hadden waarvan je als psychiater zou denken: 'oeps, kan dat wel?' Zoals bij een zichzelf beschadigende vrouw die graag op zichzelf wilde gaan wonen. Zij bleek eigenlijk maar één echte hindernis te hebben. Wanneer zij thuis geregeld zou gaan snijden zou ze ook geregeld naar de EHBO moeten. Zij verwachtte dat de EHBO haar na tijd enige wegens frequente automutilatie weer zou insturen naar de GGZ. Gelukkig was er iemand met ervaringskennis in de buurt die een oplossing wist waardoor het snijden minder vaak nodig was. Een vrieskist met ijsblokjes. Ijsblokjes in je hand nemen doet ook pijn maar leidt niet tot EHBO-bezoek. Kortom: wanneer je mensen helpt om hun eigen hersteldoelen te bereiken zie je soms ongelofelijke en inspirerende dingen. Volgens Roxanne Vernimmen worden er in de psychiatrie momenteel geen grote doorbraken verwacht op het gebied van medicatie. Bezuinigingen maken tegelijkertijd dat het in de zorg anders en slimmer moet. Deze constellatie biedt kansen. Herstelondersteunende zorg wordt momenteel gezien als een goede innovatie. Ervaringsdeskundigen zijn daarin belangrijk als professionals met specifieke kennis, als rolmodel in het kader van empowerment en als tegenwicht tegen stigma. Psychiatrische patiënten zijn nog steeds de meest gediscrimineerde groep ter wereld.

1-10-2009 - Jos Dröes
Editie 3 - 2009
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website