Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Redactioneel

Dat het nieuwe coronavirus het leven voor ons allemaal verandert, ervaren we momenteel binnen en buiten de zorg aan den lijve. De besmettelijkheid leidt tot overvolle IC’s en wereldwijd tot nieuw volksgezondheidsbeleid. De intelligente lockdown: fysieke, emotionele en economische gevolgen van de pandemie worden op basis van wetenschappelijk en praktische argumenten gewogen en vertaald naar maatregelen waar we ons in Nederland allemaal aan moeten houden. Alle beroepsgroepen en patiëntverenigingen denken mee en reflecteren op de adviezen van het RIVM en het kabinetsbeleid. Het kabinet weegt deze input mee. Evidence based practice pur sang. Samen sterk tegen het coronavirus. Het doet me denken aan Samen sterk zonder stigma.

1-6-2020 - Diana Roeg
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In tijden van corona

Initiatieven die bijdragen aan participatie en herstel in tijdenvan social distancing Sinds de overheidsmaatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus dat ‘corona virus disease 19’ (covid-19) veroorzaakt, terug te dringen, zitten we veel meer thuis en houden anderhalve meter afstand van elkaar. Thuis zitten en social distancing lijken het tegenovergestelde van participeren en daarmee niet bij te dragen aan herstel bij psychische problemen. En inderdaad zien we veel berichten over symptomen die opspelen, toenemende stress en eenzaamheid. Toch ontstaan ook nieuwe vormen van contact en participatie, want sociale onthouding betekent niet automatisch sociale isolatie.

1-6-2020 - Diana Roeg, Alie Weerman
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

’Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan’.

Ervaringsdeskundigen hebben ervaringskennis met ontwrichting. Wat betekent dat voor het omgaan met de coronacrisis? Kunnen mensen die niet die ervaring met ontwrichting hebben, van hen leren? De auteurs zijn dichtbij zichzelf, bij de eigen ervaringsdeskundigen in het lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim begonnen. Het uitgangspunt is een blog van Roos Steen dat maart jl. op de LinkedIn-pagina van het lectoraat en op de website van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen verscheen. Naar aanleiding van de vele reacties hebben de auteurs gesproken met 12 ervaringsdeskundigen (in opleiding). Ze doen verslag daarvan en van hun eigen reflecties.

1-6-2020 - Leonie de Quelerij, Roos Steen, Alie Weerman
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naar doorontwikkeling van het beschermd wonen voor jongvolwassenen

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er aandacht voor het scheiden van wonen en behandelen; vermaatschappelijking in de termen van toen vormde de grondslag voor de vorming van de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), die zich sindsdien ontwikkeld hebben tot instellingen voor beschermd, begeleid wonen en opvang. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd duidelijk dat jongvolwassenen meer nodig hebben dan een gescheiden aanbod van wonen en behandelen. In 2008 nam een aantal van deze instellingen, waaronder Kwintes, het initiatief om een specifiek aanbod te ontwikkelen voor normaal begaafde jongvolwassenen in het beschermd wonen: Locus. In deze bijdrage een verslag van de ontwikkeling van en de ervaring met dit programma. Dit maakt duidelijk waarom jongvolwassenen baat hebben bij een gespecialiseerd, geïntegreerd beschermd wonen aanbod, en wat er voor nodig is om dit te verduurzamen.

1-6-2020 - Marieke Bruggemann-Kluvers, Diana Roeg
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ambivalentie van werk

Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers Ondanks de al jaren nagestreefde ambities om te komen tot een inclusieve samenleving waarin ieder mens meetelt, blijft de arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen achter. Hoe komt dat? In deze bijdrage doen we verslag van gesprekken met leden van het panel Psychisch Gezien over de betekenis van werk, zinvolle participatie en de dagelijkse worstelingen die psychische problemen met zich meebrengen.

1-6-2020 - Jenny Boumans, Harry Michon, Aafje Knispel, Lex Hulsbosch, Aniek de Lange, Hans Kroon
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Leren over zelfregulatie

Op initiatief van het lectoraat GGZ van Hogeschool Leiden werd in 2017 samenmet professionals en ervaringsdeskundigen een cursus over zelfregulatie ontwikkeld. Deze cursus heeft als doel de aandacht van professionals sterker te richten op de zelfregulatie van hun cliënten. De cursus is tussen 2017 en 2019 in twee ggz-instellingen gegeven en werd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties tussentijds aangescherpt. Uit de evaluaties blijkt dat cursisten de cursus heel waardevol vinden. Deze bijdrage beschrijft de opbouw en ontwikkeling van de cursus, de eerste evaluaties en de relevantie voor het werkveld.

1-6-2020 - Juul Koene, Natasja van Lang, Marion Ammeraal, Jet van der Brugh, Jaap van der Stel
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehab

Rehab

1-6-2020 -
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een werkbezoek aan de ggz in Krakau, Polen

Op uitnodiging van professor dr. Andrzej Cechnicki, hoogleraar aan de Jagiellonian Universiteit bezochten de auteurs in januari 2020 verschillende locaties van psychosezorg (onderzoek en praktijk) in Krakau. Zij delen hun indrukken en bevindingen. Uitgangspunt: sociale psychiatrie Tijdens onze reis blijkt Andrzej Cechnicki de belichaming van het begrip ‘sociale psychiater’. Hij heeft nauwe contacten met cliënten en cliëntenorganisaties, naasten, medewerkers en politici. We hebben in Krakau zowel collega’s uit zijn onderzoeksgroep als uit de praktijk ontmoet en werden rondgeleid op verschillende locaties. Het werkbezoek heeft ons veel inspiratie en nieuwe kennis opgeleverd. Voorons sprongen met name de creativiteit in het onderzoek en in de behandelpraktijk en de omgang met maatschappelijk herstel in het oog. Daarbij kunnen we over en weer van elkaar leren.

1-6-2020 - Jojanneke Bruins, Stynke Castelein
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Alan Ralston (2019). Philosophy in Psychiatric Practice Jos Dröes Toby Witte (2019). Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid Sonja Liefhebber

1-6-2020 -
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland

Uit het buitenland

1-6-2020 -
Editie 2 - 2020
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website