Magazine Logo

Er zijn 12 resultaten voor:

Placeholder image

Redactioneel

Nu Irene van de Giessen stopt als hoofdredacteur van Participatie en herstel neem ik met een gevoel van dankbaarheid deze rol over. Het blad biedt kansen tot uitwisseling van alle nieuwe ontwikkelingen en ervaringen en vanuit diverse perspectieven in een hele mooie sector.

15-11-2019 - Diana Roeg
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ruimte maken om samen te zoeken

Psychische ontwrichting gaat vaak samen met allerlei overrompelende, mistige en ingewikkelde tegenstrijdigheden waarbij ook de naasten betrokken zijn. Dat vraagt allereerst om ruimte om zicht te krijgen op wat er allemaal speelt (Van Weeghel e.a., 2019). Een ruimte waarin iedere stem gehoord wordt. In die uitwisseling kunnen nieuwe inzichten en wensen opkomen. Dit maakt de eventuele keuze voor interventies en behandeling meer passend. In de Werkplaats Herstelondersteuning worden zulke nieuwe inzichten gezamenlijk onderzocht. Zo ook de Peer-supported Open Dialogue (POD).

15-11-2019 - Tom van Wel, Dienke Boertien, Dirk Corstens, Leonie Jansen, Sanna Martha, Sander Otten, Heleen Wadman en Kwok Wong
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk

De laatste jaren komen binnen het sociaal domein sociale wijkteams en zelfregiecentra op. Wat de hier werkzame sociaal werkers en ervaringsdeskundigen gemeenschappelijk hebben is hun doel om de participatie, zelfregie en empowerment van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen, waarbij zij zich richten op individuen en hun sociale omgeving. Door bundeling van krachten, ervaringen, netwerken en kennis kunnen ervaringsdeskundigen en sociaal werkers elkaar verder versterken en hun doeltreffendheid en bereikbaarheid vergroten. In deze bijdrage beschrijven de auteurs de ervaringen met samenwerking, opgedaan in een pilotproject.

15-11-2019 - Aafje Knispel en Nicole van Erp
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Project ‘Dit Ben Ik’

Vanuit de ART-benadering hebben de auteurs bij ggz-instelling Lentis een interventie ontwikkeld die zich meer dan de gebruikelijke rehabilitatiebenaderingen (IRB, SRH of de WRAP) richt op herstel van identiteit en die minder een beroep doet op de cognitieve en verbale vaardigheden van mensen met een ernstige psychische beperking. Er was behoefte aan een eenvoudig te begrijpen interventie gericht op persoonlijk herstel die zoveel mogelijk gebruikmaakt van nonverbale manieren van communicatie. Daaruit is eind 2017 het project ‘Dit Ben Ik’ ontstaan. In dit artikel krijgt u inzicht in het ontwikkelproces, de verworven inzichten en het resultaat van een unieke co-creatie.

15-11-2019 - Tessa Jonker, Leonie Bais, Heleen Wadman, Marjon Huiting, Jacob de Jong, Anita Luppes, Ellie van Setten en Lisette van der Meer
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In de schijnwerper

Een terugblik van Artie van Tuijn bij het voornemen van de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang om in 2020 te gaan fuseren tot één nieuwe branchevereniging onder de naam ‘Vereniging Valente’- Branchevereniging voor participatie, begeleiding en opvang. Van Tuijn is sinds 2012 voorzitter van de RIBW Alliantie en al zo’n vijftig jaar werkzaam in de branche. Hij reflecteert op zijn motivatie om het vak in te gaan, het ontstaan van RIBW’s en de lessen die hij leerde van psychiater Douglas Bennett. Hij kijkt ook vooruit naar de rol van de nieuwe organisatie.

15-11-2019 - Artie van Tuijn
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Impressie Socialrun 2019

Van 20 tot en met 22 september werd de jaarlijkse Socialrun door 40 teams gelopen na het startschot van staatssecretaris Blokhuis. Een prachtig evenement dat de openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert door het samen organiseren van een gezamenlijke sportieve activiteit. Bij de Socialrun laten deelnemende teams zich sponsoren en brengen zo middelen voor de Stichting Socialrun binnen. De auteur deed voor het eerst mee als loper en deelt haar ervaringen. De editie 2019 kreeg een extra feestelijk tintje voor haar team doordat een teamlid de Paul van der Zwart Penning kreeg.

15-11-2019 - Daphne van den Hoek
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Dwang onder de nieuwe wet Wvggz

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet Wvggz (Wet verplichte ggz) samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de oude wet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervangen. Deze nieuwe wet beoogt de betrokkene meer centraal te stellen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, dwang zoveel mogelijk te voorkomen en de duur van de dwang te beperken. Geheel in de geest van grotere participatie van burgers in de samenleving. Er was zeker behoefte aan een nieuw kader voor dwang(behandeling), gezien het feit dat het aantal opnames met spoed de afgelopen tien jaar met 34% is toegenomen en het aantal dwangopnames zonder spoed zelfs met 80%. Tijd voor een nieuwe aanpak.

15-11-2019 - Gerard Lohuis
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over de hel van psychisch lijden

Bijgaande tekening meet in het origineel 9 bij 6 meter en is gemaakt door Fred de Heij onder regie van Ger van Wulften naar aanleiding van de tekst van de lectorale rede van Alie Weerman op 12 juni 2019.1 De auteur geeft een toelichting rop, als inleiding op een later te publiceren verhandeling over de noodzaak van aandacht voor de specifieke tragiek van mensen die leven met een ernstige psychische aandoening.

15-11-2019 - Alie Weerman
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers

Sociale netwerken en relaties zijn voor mensen met een ernstige psychische aandoening belangrijke factoren voor herstel en tegelijk een terrein waarop zij vaak onvervulde zorg- en begeleidingsbehoeften hebben. Nu door de ambulantisering eenzaamheidsbestrijding en netwerkversterking alleen maar belangrijker worden, geven professionals aan hierbij handvatten nodig te hebben. Het SPRINT-project is een kwalitatief onderzoek dat nagaat hoe instellingen voor beschermd/begeleid wonen de ondersteuning op het gebied van sociale contacten beter kunnen laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. In deze bijdrage wordt de opzet en de uitvoering van het project beschreven. Bijzonder is de nadruk op de inzet van ervaringskundigheid in opzet en uitvoering.

15-11-2019 - Petra Havinga, Frank Bogman en Charlotte Wunderink
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehab

Rehab

15-11-2019 -
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bijeenkomsten

Impressie van het 5e EAOF-congres Pascale Rollé – de Leeuw ISPS-congres en EAOF-congres Pien Leendertse

15-11-2019 -
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland. Kenniscentrum Phrenos signaleert

Uit het buitenland. Kenniscentrum Phrenos signaleert

15-11-2019 - Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars
Editie 4 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website