Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Gastredactioneel

Nieuwe messen snijden scherp Als je als cliënt binnenkomt bij de ggz, kan een warme ontvangst enorm helpen. Het belang van menselijkheid en een fijn sociaal contact in de ggz is bovendien vaak aangetoond: een goede werkrelatie tussen therapeut en cliënt draagt positief bij aan de uitkomsten van de behandeling, vooral als er overeenstemming bereikt wordt over de doelen.

1-6-2019 - Diana Roeg
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ggz in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk

De auteurs maken een tussenbalans op van de transities als gevolg van de Wmo 2015 en de doorgezette ambulantisering van de ggz-hulpverlening met het oog op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hoe is de stand van zaken in beide domeinen met name voor deze groep, en hoe vergaat het ambulante FACT-teams in de veranderde context?

1-6-2019 - Koen Westen en Maaike van Vugt
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kritische beroepssituaties ervaringsdeskundigen. Een aanvulling vanuit de crisiszorg

De auteur die in de crisiszorg als ervaringsdeskundige werkt, pleit in deze bijdrage voor het toevoegen van een extra spanningsveld in de ‘kritische beroepssituaties ervaringsdeskundigen’ die worden benoemd in het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E, 2013).

1-6-2019 - Peter Pierik
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het ‘onzegbare’ uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2018 startte in Amsterdam de pilot WerkPlaats Ervaringskennis, een leerplatform voor een groep zogenoemde bijstands-‘klanten’. Daarin verkenden de auteurs de stem van ervaringsdeskundigen en gingen in dialoog met professionals en beleidsmakers. Dit artikel gaat in op hoe in deze pilot met de creatieve participatieve aanpak is geëxperimenteerd. Twee lessen: 1. ervaringskennis over leven in de bijstand bevat veelal verborgen zorgen, die complex zijn en moeilijk in gesproken woord te vatten; 2. participatief actieonderzoek dat gebruikmaakt van kunst (art-based) is een aanpak waarin creativiteit wordt gebruikt als middel om in cocreatie met betrokkenen dit ‘onzegbare’ te uiten en erop te reflecteren. De pilot leverde een indringende presentatie op van creatieve producten over leven in de bijstand. Daardoor konden mensen die in de bijstand leven en mensen die werken bij de gemeente een stap zetten in de bewustwording van deze aanvankelijk ‘onzegbare’ verborgen zorgen en de implicaties daarvan voor hun leven en werk.

1-6-2019 - Barbara Groot, Tineke Abma, Frederiek Overbeek en Alie Weerman
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vangnetwerken. Sociaal isolement doorbreken met behulp van een onderlinge steungroep

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de methode Vangnetwerken, ontwikkeld in Rotterdam, met het doel om sociaal isolement te doorbreken door in te zetten op groepsgewijze steun. Het gaat ook in op een participatief onderzoek naar deze methode. Het lijkt een hoopvolle en veelbelovende interventie voor mensen die in sociaal isolement leven.

1-6-2019 - Jenny Zwijnenburg
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De herstelwerkplaats Samen sterker worden in Cranendonck. Een jaar vol leerzame ervaringen

Een deelnemer aan de herstelwerkplaats Samen sterker worden schreef het gedicht waaruit het geciteerde fragment komt. Samen sterker worden is een initiatief van de gemeente Cranendonck in samenwerking met Markieza en GGzE De Boei en een vervolg op het project Mensen met verward gedrag in Cranendonck (2017). Dit artikel beschrijft de ervaringen in 2018, ervaren knelpunten en inzichten en hoe we daar in 2019 op voortborduren.

1-6-2019 - Gerda Scholtens
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Boeken

1-6-2019 - Guus Cruts, Christine Kuiper en Jozé van Kooten Niekerk
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

1-6-2019 -
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehab

Rehab

1-6-2019 -
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland, Kenniscentrum Phrenos signaleert

Uit het buitenland, Kenniscentrum Phrenos signaleert

1-6-2019 - Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars
Editie 2 - 2019
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website