Magazine Logo

Er zijn 11 resultaten voor:

Placeholder image

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

1-3-2018 - diverse
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Diverse boekrecensies

1-3-2018 - diverse
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De ervaringsdeskundige praktijk van Vriend GGZ

Vriend GGZ is een relatief nieuwe organisatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ontstaan in 2010, met een vernieuwende aanpak waar ervaringsdeskundigen gelijkwaardige hulp bieden aan mensen met psychische of sociale problemen. Vriend GGZ is een coöperatie van inmiddels acht zogenaamde Vriendenhuizen in verschillende plaatsen: in Amsterdam, Arnhem, Den Helder, Enschede, De Goorn, Groningen, Lisse en Velp.

1-3-2018 - Harry van Haaster
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Duurzaamheid herstelondersteuning door onderzoek

Er zijn momenteel veel nieuwe vormen van herstelondersteunende zorg, zoals IMR, WRAP, ART en ‘Resourcegroepen’. Om zo’n nieuwe zorgvorm goed te implementeren kan praktijkgericht onderzoek helpen. Om te zien of de zorgvorm effectief is, is experimenteel onderzoek nodig. In dit artikel worden voor- en nadelen van beide genoemde typen onderzoek geïllustreerd met eigen ervaringen in Bavo Europoort. Hier werd zowel ‘praktijkgericht’ als ‘experimenteel’ onderzoek gedaan naar Illness Management and Recovery (ook wel Hersteltraining genoemd). Als een instelling na onderzoek besluit dat een vernieuwing structureel onderdeel van de zorg moet worden, is het de verantwoordelijkheid van management en directie deze zorgvorm te borgen. Dit vraagt om continue aandacht voor supervisie, opleiding en de kwaliteit van de implementatie.

1-3-2018 -
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Erkenning vaardigheden peer professionals

Ervaringsdeskundigheid speelt een steeds grotere rol in het werkveld van de (O)GGz. Het belang van professionalisering van ervaringsdeskundigheid neemt daarbij toe. Door de jaren heen zijn er verschillende opleidingstrajecten ontstaan die bijdragen aan deze professionalisering. Bij Kwintes ontstond het initiatief een traject te ontwikkelen waarin aangetoond kon worden dat iemand op grond van werkervaring deze professionaliteit ontwikkeld heeft. Hierbij is samenwerking gezocht met Bureau STERK, een erkend aanbieder van deze trajecten. Onafhankelijk onderzoek naar de bruikbaarheid en waardering van het ontwikkelde instrument laat een hoopvol perspectief zien. Het past hiermee goed in de waaier aan mogelijkheden die er zijn voor peer professionals die hun ervaringen willen benutten.

1-3-2018 - Dr. ir. Chris Nijboer, A. Hoefsloot, Drs. A. Niewijk
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Reacties

Woordendans rond herstel en herstelassessment Reactie op twee artikelen in Participatie en Herstel 2017, 4, december: Venu Nieuwenhuizen en Ben van de Wetering, ‘Van ‘herstelondersteunende zorg’ naar ‘herstelgerichte ontwikkeling’’ én Femke Dirkx-de Groen, ‘Het herstelassessment, de bodem onder herstelondersteunende zorg! Een methodische ontmoeting met de cliënt, gearrangeerd door de verpleegkundige’

1-3-2018 - Drs. Arie Hordijk
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Toen een hulpverleningsteam binnen GGzE zelfsturend werd, ging men vooral minder vergaderen en schafte de overdracht af, aldus Scholtens. Het antwoord op de vraag in de titel van haar bijdrage ‘Maar wat merkt de cliënt er nu van?’ is daarmee snel gegeven: meer tijd voor ‘koetjes en kalfjes’ die uiteindelijk resulteert in aandacht voor wat de bewoners echt bezighoudt. Het is wel wennen voor medewerkers en bewoners om met minder regie en overleg gezamenlijk besluiten te nemen.

1-3-2018 - Hans Kroon
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehab

Agenda en nieuws

1-3-2018 -
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van professionele afstand naar professionele nabijheid

Toen ik ongeveer 25 jaar geleden als patiënt werd ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde (nu Mediant) in Enschede, had ik niet kunnen bedenken dat ik later nog eens als professional met ervaringsdeskundigheid zou werken. Toch is dat zo. Ik ben nu bijna vier jaar werkzaam als wijkcoach in Enschede. Als ervaringsdeskundig wijkcoach. Dat ging niet vanzelf. Ik had last van stigma. Toch ging ik door. Na mijn opnames heb ik eerst een mbo-diploma Inrichtingswerk gehaald, en later ook nog een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hieronder beschrijf ik welk proces ik heb doorgemaakt.

1-3-2018 - Mirjam van Emmerik
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vertel ik het wel of vertel ik het niet

Ineke is 23 jaar en eerstejaarsstudente mbo-economie, niveau 3. Op haar 19e is Ineke ernstig depressief geworden. Ze heeft een suïcidepoging gedaan en is enige tijd opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. De afgelopen twee jaar is ze in dagbehandeling geweest bij hetzelfde ziekenhuis. Het gaat het laatste jaar erg goed met haar en ze heeft haar studie mbo-economie (overigens aan een andere hogeschool) weer opgepakt. In een kennismakingsbijeenkomst met andere studenten vraagt een van haar medestudenten: ‘Goh, wat heb jij hiervoor gedaan?’ Ineke schrikt van de vraag en weet niet wat ze moet zeggen.

1-3-2018 - Dr. Jacomijn Hofstra, Dr. Lies Korevaar
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zelforganisatie: maar wat merkt de cliënt er nu van?

In 2013 is GGzE De Boei gereorganiseerd in kleinschalige, gebiedsgericht werkende teams. Deze werken volgens de principes van zelfsturing. De gedachte erachter is geweest om met zelfsturing van de medewerkers regeldruk te verminderen en ruimte te maken voor hun vakmanschap, zodat betere zorg gerealiseerd kon worden, op maat en dichter bij de leefomgeving van de cliënt. Ook is aan ieder team een ervaringswerker toegevoegd. Dat heeft in verschillende teams tot een versnelling geleid van zorg die herstelondersteunend is. Door zo te werken verwacht De Boei haar doelstellingen te kunnen realiseren: ‘de cliënt centraal stellen, flexibel kunnen inspringen op wat de cliënt van ons vraagt en het talent in de organisatie beter benutten’. In dit artikel wordt een van de zelfsturende teams: Team De Boei Gestel, nader belicht en wel met de vraag: ‘wat merkt de cliënt er nu van?’ Het artikel is gebaseerd op interviews met medewerkers, de teamcoach en bewoners.2 Er worden twaalf thema’s benoemd, die effect hebben gehad op de bewoners.

1-3-2018 - Gerda Scholtens
Editie 1 - 2018
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website