Magazine Logo

Er zijn 5 resultaten voor:

Placeholder image

Als een ouder autisme heeft

Als je op internet zoekt naar de woorden ‘ouder’ en ‘autisme’, dan verschijnen er talloze sites met verschillende soorten hulpverlening voor ouders van een kind met een autismespectrumstoornis. Informatie of begeleiding voor ouders die zelf een autismespectrumstoornis hebben is er echter nauwelijks. Zij voelen zich dan ook vaak een vergeten groep in de hulpverlening. Waar lopen deze ouders voornamelijk tegenaan? En bij wat voor hulp hebben zij baat? In dit artikel is onderzocht hoe ervaringsdeskundigen het ouderschap beleven.

13-9-2017 - Mw. drs. V. Snouckaert, mw. dr. A. A. Spek
Editie 3 - 2017
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Dramatherapie en autisme: een pilotstudie

Doel: ‘Doen alsof’ is een belangrijk aspect van dramatherapie. In deze pilotstudie wordt nagegaan hoe mensen met autisme en hun (neurotypische) partners dit aspect ervaren en hoe zinvol deze therapie is in het behandelen van relatieproblemen. Methode: Aan de hand van een gestructureerd interview, gericht op persoonlijke ervaringen met dramatherapie, zijn negen participanten bevraagd. Resultaten: Dramatherapie (‘doen alsof’) grijpt aan op gedragsmatige, emotionele en cognitieve aspecten van sociale communicatie waarbij de werking verschillend wordt ervaren door mensen met autisme en hun partners. Conclusie: De meeste mensen met autisme en hun partners ervaren verbetering in hun relatie en communicatie, mede door de bijdrage van dramatherapie.

13-9-2017 - Rik Koot
Editie 3 - 2017
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Katatonie bij autisme: de rol van elektroconvulsietherapie

R. is een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis. Hij wordt aangemeld vanwege een plotselinge en uitgesproken achteruitgang in het functioneren. Er is een depressief toestandsbeeld vastgesteld, en er zijn duidelijke eigenaardige motorische symptomen die verwijzen naar katatonie. Lorazepam brengt een nagenoeg onmiddellijke doch tijdelijke en niet optimale verbetering teweeg. Elektroconvulsietherapie (ECT) brengt een snelle en langdurige verbetering en valt als behandeling te overwegen bij jongeren met autisme die een plotselinge achteruitgang in het functioneren vertonen, gepaard gaande met ongewone psychomotorische symptomen. ECT is een snelle, effectieve en veilige behandeling, zowel in de acute fase als in de onderhoudsfase.

13-9-2017 - Helene Van Assche, Indra Struyven, Pascal Sienaert
Editie 3 - 2017
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tinbergens ethologische benadering van autisme

In 1973 ontving de Nederlandse gedragsetholoog Niko Tinbergen, samen met zijn collega’s Konrad Lorenz en Karl von Frisch, de Nobelprijs voor ‘hun ontdekkingen betreffende de organisatie en opwekking van individueel en sociaal gedrag’. De prijs kwam als een verrassing, want Tinbergen werd in het circus dat gebruikelijk voorafgaat aan de bekendmaking van de prestigieuze prijs, niet tot de kanshebbers gerekend. Bovendien bestond (en bestaat) er geen Nobelprijs voor de biologie, zodat de laureaten de prijs kregen voor hun verdiensten voor de ‘fysiologie van de geneeskunde’. Dat broer Jan Tinbergen de prijs vier jaar eerder al kreeg voor zijn werk als econoom maakte het allemaal nog eens extra bijzonder en werd in de media dan ook breed uitgemeten (al konden de Tinbergens daarmee nog niet in de schaduw staan van de familie Curie die over de jaren heen een totaal van maar liefst vijf Nobelprijzen wist binnen te slepen).

13-9-2017 - Gerrit Breeuwsma
Editie 3 - 2017
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vrouwen met autisme van Bronja Prazdny

Het boek van journaliste Bronja Prazdny (2015) vormt zowat een mijlpaal in het genre van de getuigenisboeken rond psychologie en psychiatrie. Het feit dat Bronja dertien getuigenissen optekende zou tot grapjes over dertien in een dozijn kunnen leiden, maar dat kan niet: ook elk mens met autisme is uniek. Het boek geeft aan dat genderverschillen tot (te) late diagnoses leiden. Nu is genoegzaam bekend dat een ontwikkelingsstoornis zoals autisme niet aan iemand te zien is, dus ook niet bij vrouwen. En zo waar: wat bij zowat elke getuigenis terugkomt is dat kennissen of collega’s reageren dat de dames een beetje raar zijn, maar eigenlijk niet gehandicapt lijken. Ten dele is dit waar. Alle vrouwen zijn gemiddeld tot hoogbegaafd, en een aantal heeft een succesvolle carrière of een normaal lijkende gezinssituatie. Meerderen kregen bij een vreemd voorval te horen ‘wij vonden dat typisch jou’.

13-9-2017 - Lode Gouwke
Editie 3 - 2017
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website