Magazine Logo

Er zijn 6 resultaten voor:

Placeholder image

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Een reactie vanuit de muziektherapie op het rapport ASS van de Gezondheidsraad door K. Poismans. Kathinka Poismans (MMTh) is muziektherapeute en onderzoeker van KenVaK, een Kenniskring voor Vaktherapieën van de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht en Hogeschool ArtEZ. Zij doet promotieonderzoek naar muziektherapie en autisme. Zij wordt in haar reactie gesteund door Drs. Huub Notermans (bestuurslid en portefeuillehouder Kennisinnovatie van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en door Dr. Henk Smeijsters, lector van KenVaK. Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht waarin zij ministers en staatssecretarissen adviseert over het vóórkomen, de begeleiding en de behandeling van ASS (Autismespectrumstoornissen). Waar het de behandeling van ASS betreft is er een systematische literatuursearch gedaan naar systematische reviews en grote studies.

1-1-2010 - Kathinka Poismans
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Congres Review: 10e Nationaal Autisme Congres

Op 12 maart 2010 vond in Rotterdam al weer het 10e Nationaal Autisme Congres plaats. Een prachtig palet aan nationale en internationale sprekers bij dit lustrumcongres, wederom met een enorme opkomst. NVA-directeur Fred Stekelenburg kreeg van dagvoorzitter professor dr. Herman van Engeland als eerste het woord. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om op te roepen tot een uitgebreider benutten van beschikbare kennis van ervaringsdeskundigen zoals mensen met autisme en hun partners en familieleden in wetenschappelijk onderzoek en daarnaast tot uitgebreider verspreiden van de wetenschappelijke bevindingen. Het WTA is daartoe een goed platform.

1-1-2010 - Leontine ten Hoopen & Pieter de Nijs
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Planningsvaardigheden bij autismespectrumstoornissen

In de klinische praktijk worden vaak planningsproblemen gezien bij mensen met autismespectrumstoornissen (ASS). In neuropsychologisch onderzoek worden taken afgenomen om planningsproblemen te objectiveren. Er zijn verschillende manieren om planningsproblemen vast te stellen. In dit artikel worden de volgende vragen aan de orde gesteld: 1) Zijn er bij mensen met ASS planningsproblemen? 2) Zo ja, met welke planningstest worden de meest eenduidige bevindingen gedaan? Uit zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse kwam naar voren, dat er inderdaad planningsproblemen zijn bij mensen met ASS. Daarnaast werd duidelijk, dat de zogenaamde “tower” taken de planningsproblemen goed in kaart kunnen brengen met uitzondering van de “Stockings of Cambridge”. Bij het vaststellen van planningsproblematiek bij mensen met ASS is het goed om te realiseren dat niet iedere planningstaak even geschikt is voor deze doelgroep.

1-1-2010 - Hilde M. Geurts en Laura F. Bringmann
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD of PDD-NOS

ADHD en PDD-NOS zijn ontwikkelingsstoornissen die in de praktijk moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn door een overlap in symptomen. Daarnaast worden beide stoornissen in verband gebracht met tekortkomingen in de executieve functies (zogenaamde ‘controlefuncties’). Eén van die executieve functies is het steeds controleren van het eigen gedrag op fouten en het controleren van feedback uit de omgeving. De uitkomsten van dit proefschrift geven aanwijzingen dat kinderen met deze ontwikkelingsstoornissen van elkaar te onderscheiden zijn in hun psychofysiologische reacties op het verwerken van fouten en feedback. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van hersenpotentialen en kortdurende hartslagveranderingen. De uitkomsten wijzen eenduidig op specifieke tekortkomingen in de verwerking van fouten en feedback bij kinderen met ADHD en een gunstige werking van medicatie (Methylfenidaat). Hoewel kinderen met PDD-NOS in hun gevoeligheid voor fouten veel meer lijken op de gezonde controle kinderen, lijken zij wel minder gevoelig te zijn voor negatieve feedback over hun prestaties.

1-1-2010 - Dr. Y. Groen
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van de redactie

Geachte lezers, Dit nummer opent met een bijdrage van Hilde Geurts en Laura Bringmann inzake planningsvaardigheden bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Het manuscript biedt een fraai overzicht van tal van neuropsychologische planningstaken en de gerapporteerde resultaten.

1-1-2010 - Jaap van der Meere
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

WTA-prijs 2008

De lezing werd gehouden door drs. Anne In ’t Velt - Simon Thomas en dr. Audrey Mol, Centrum Autisme Leiden en opgetekend door de redactie van het WTA. In ons artikel (WTA,3,2008) beschreven we een verkennend onderzoek naar normaal tot hoger begaafde vrouwen met autisme, tot dan toe een onderbelichte subgroep. Daartoe analyseerden we de dossiers van 44 vrouwen die in de afgelopen jaren zijn aangemeld bij Centrum Autisme Leiden en die pas op volwassen leeftijd zijn gediagnosticeerd met een vorm van autisme.

1-1-2010 - drs. Anne In ’t Velt - Simon Thomas en dr. Audrey Mol
Editie 1 - 2010
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website