Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

1-3-2017 -
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Boeken

1-3-2017 -
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment?

Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College Sinds er in het visiedocument ‘Over de brug’ werd gesproken over herstelacademies lijkt het concept een vlucht te hebben genomen in Nederland. Er wordt veel over gesproken, op diverse plaatsen worden herstelacademies opgericht en er zitten er nog veel meer in de pijplijn. Een verslag van een poging deze ontwikkeling op waarde te schatten.

1-3-2017 - Jenny Boumans en Christien Muusse
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een nieuwe opleiding en een nieuw beroep in ontwikkeling: de Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner

Binnen de Stichting Anton Constandse, een instelling voor beschermd wonen, ambulante ondersteuning en activering in Den Haag, is de herstelvisie sinds 2010 leidend gedachtegoed geworden. De stichting vindt professionalisering van medewerkers cruciaal om het herstelgericht werken te kunnen optimaliseren. Daarom heeft de stichting een nieuw beroepsprofiel ontwikkeld: de sociaal psychiatrisch ondersteuner (spo’er), en is in samenwerking met Hogeschool Leiden een post-hbo-opleiding ontwikkeld. Nieuw is dat de spo’er zelfstandig het beroep uitoefent, dus een eigen beroepspraktijk voert onder eigen verantwoordelijkheid, anders dan de ‘traditionele’ woonbegeleider. In dit artikel beschrijven wij de totstandkoming en inhoud van de spo-opleiding en de eerste ervaringen van medewerkers die de opleiding voltooiden.

1-3-2017 - Bente Appelhof en Lidy Zaat
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - De 'klompvoet’, de 'maanzieke’ en het halfvolle glas

Aan de hand van een allerpersoonlijkst verhaal wil ik kanttekeningen maken bij de zin van het 'ondraaglijk’ psychisch lijden, een onderwerp dat in vele landen wordt bediscussieerd, in België en Vlaanderen in het bijzonder.1 In deze context wordt 'zelfmoord’, 'zelfdoding’ of 'suïcide’ enerzijds onderkend als een 'probleem’ dat moet worden aangepakt, anderzijds klinken steeds luidere stemmen om de georganiseerde 'zelfmoord’ of euthanasie verder op te rekken als 'efficiënte’ en 'cleane’ uitweg. Hoe geraken wij uit deze paradox?

1-3-2017 - Albert Verleyen
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstelondersteunende zorg in een gesloten kliniek

Een kwalitatieve studie De gesloten kliniek te Haarlem van GGZ inGeest is een van de 24 Nederlandse psychiatrie-afdelingen waar High Intensive Care (HIC) wordt geïmplementeerd. Herstelondersteunende zorg is een van de pijlers van de HIC-units. Middels kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews met hulpverleners van de afdeling zijn diverse aspecten rondom de invoering en toepassing van herstelondersteunende zorg onderzocht.

1-3-2017 - Inge van Loenen, Violet de Gier, Berno van Meijel en Barbara Stringer
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Soms kan een opmerking onbedoelde consequenties hebben. In het redactioneel bij nummer vier van dit tijdschrift in het vorige jaar schreef ik dat de maatschappij in veel ggz-behandelingsprogramma’s slechts zichtbaar wordt voor zover delen ervan kunnen dienen als hulpbronnen in de behandeling.

1-3-2017 - Jos Droes
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Rehab

Rehab

1-3-2017 -
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samen sta je sterker

ORO is een middelgrote instelling in Helmond en omgeving die gespecialiseerd is in de zorg voor en begeleiding van mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Verankerd in de Peelregio, versterken de medewerkers van ORO iedere dag bijna 1800 mensen op het gebied van (zelfstandig)wonen, nachtrust, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. ORO organiseert de zorg vanuit wijkteams, dus dicht bij de cliënten. Alle cliënten worden actief ondersteund bij het benutten van hun mogelijkheden, zodat zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Die ondersteuning wordt geboden in samenwerking met de vertegenwoordigers van de cliënt, zowel in de eigen thuissituatie van de cliënt of in een gastvrije, comfortabele woonomgeving. Uitgangspunt is de eigen kracht van de cliënten om bij te dragen aan een leven waarin zij eigen keuzes maken en zelf invulling geven aan zelfontplooiing, wonen, werken, vrije-tijd en sociale contacten. Het gaat erom cliënten te ondersteunen in het krijgen van (meer) kwaliteit van leven en levensgeluk. Hiertoe krijgen de medewerkers die direct met cliënten werken, een training in het zogenoemde Supportgericht werken (SGW).

1-3-2017 - Joyce Peters, Marieke Hendriks en Dirk den Hollander
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland

Uit het buitenland Kenniscentrum Phrenos signaleert

1-3-2017 -
Editie 1 - 2017
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website