Magazine Logo

Er zijn 3 resultaten voor:

Placeholder image

Het spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen met de stoornis van Asperger

Experimenteel onderzoek toont aan dat mensen op het autisme-spectrum moeite hebben met het begrijpen van niet-letterlijke vormen van taal. Deze studies meten steevast het begrip bij receptief, niet-spontaan taalgebruik. Tot op heden is er echter amper onderzoek gedaan naar het eigen, spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen op het autismespectrum. Dit exploratieve onderzoek poogt bij te dragen aan het opvullen van deze lacune door spontane taaluitingen van mensen met de stoornis van Asperger te analyseren. Via een inhoudsanalyse van YouTube-video's, waarin mensen met Asperger vertellen over hun stoornis, worden drie hypotheses, gebaseerd op de Theory of Mind-theorie en de Extreme Male Brain-theorie, getoetst. Het onderzoek toont aan dat mensen met Asperger zich in hun eigen taalgebruik regelmatig van niet-letterlijke taal bedienen en dat hun vaardigheid op dit punt niet moet worden onderschat. Er worden vier mogelijke verklaringen gegeven voor het verschillende beeld dat experimenteel onderzoek en het eigen, spontane taalgebruik laten zien.

1-12-2013 - Sander Sprik, MSc.
Editie 4 - 2013
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maakt persoonlijkheids-diagnostiek onderscheid tussen McDD en BPS bij jongeren?

Inleiding: Jongeren (13-21 jaar) met McDD of BPS kunnen op gedragsniveau min of meer hetzelfde beeld laten zien, terwijl de oorsprong, de onderliggende dynamiek en daardoor behandeling ervan wezenlijk anders is. Onderzocht werd of persoonlijkheidsonderzoek jongeren met McDD van jongeren met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kan onderscheiden. Methode: Bij een (dag) klinische populatie bestaande uit 33 jongeren (17 McDD en 16 BpS) werden de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de Minnesota Multiphasic Persona-lity Inventory- Adolescents (MMPI-A) afgenomen. Voor de interpretatie van de NVM, en de MMPI-A is gebruik gemaakt van de theoriegestuurde profielinterpretatie, zoals ontwikkeld door Eurelings-Bontekoe en Snellen (2010). Resultaten: De resultaten van deze exploratieve studie suggereren dat de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) en de MMPI-A waarde lijken te hebben in het onderscheiden van jongeren met McDD van die met BPS. De prevalentie van het 'psychotische profiel' was hoger onder jongeren met McDD (17,6%) dan onder psychiatrische patiënten in het algemeen (8,0 %) en ook hoger dan onder de jongeren met BPS (0%). Jongeren met een BPS hadden allen een profiel dat valt binnen de 'borderline organisatie'. De resultaten dienen wel in studies met een grotere steekproef te worden gerepliceerd.

1-12-2013 - Mw. drs. S. Nonhebel, Mw. prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Dhr. dr. J. Heijmens Visser
Editie 4 - 2013
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Theory of Mind bij volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS

Theory-of-Mind (ToM) - oftewel het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van anderen - is een vaardigheid die kinderen al op jonge leeftijd beheersen. Mensen met een autismespectrum-stoornis (ASS) hebben vaak ToM-problemen. Individuen met een verstandelijke beperking (VB) hebben mogelijk een ontwikkelings-vertraging op het vlak van ToM. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar ToM bij volwassenen met VB. In dit artikel worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar ToM bij volwassenen met VB en ernstige gedragsproblemen met of zonder ASS. De hypothese hierbij was dat deze individuen qua ToM vergelijkbaar zouden presteren met kinderen, waarbij de individuen met VB en ASS slechter zouden presteren dan de individuen met VB zonder ASS. Er zijn geen specifieke ToM-instrumenten beschikbaar voor volwassenen met VB. In dit onderzoek werd daarom gekozen voor de TOM-test, een test ontwikkeld voor kinderen. Er werden 64 individuen geïncludeerd, waarvan 15 met en 49 zonder ASS. Zij functioneerden qua ToM-niveau vergelijkbaar met 7-8 jarigen.

1-12-2013 - E.A. Solodova & E.M.A. Blijd-Hoogewys
Editie 4 - 2013
WTA
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website