Magazine Logo

Er zijn 16 resultaten voor:

Placeholder image

Literatuurlijst

Uitgebreide literatuurlijst

1-8-2015 -
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ambulantisering in Utrecht: respijtzorg in de wijk

In de stad Utrecht wordt vanuit Altrecht GGZ sinds 2009 gewerkt met het FACT-model, Flexibele Assertive Community Treatment. Er zijn vier FACT-teams met elk hun eigen werkgebied. Om nog sterker in te zetten op ambulantisering is er sinds 2012 het FACT Centrum Utrecht, een uitnodigende plek waar cliënten in overleg met hun behandelaar 7 x 24 uur een beroep op kunnen doen. Mede geïnspireerd op de Italiaanse psychiatrie in Triëst biedt het FACT Centrum ondersteunende diensten aan cliënten van de FACT-teams, zowel klinisch als ambulant. In dit artikel beschrijven we de visie van waaruit wordt gewerkt door het team van het FACT Centrum en lichten toe welke diensten worden geboden.

1-8-2015 - MICHIEL EMMELOT, KEES LANGERAK EN SONJA VAN ROOIJEN
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bijeenkomsten

Diverse bijeenkomsten

1-8-2015 -
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Inside Out. On stereotype awareness, childhood trauma and stigma in psychosis Proefschrift Universiteit van Maastricht, 138 pag. Stigma is het laatste decennium een onderwerp in opmars. Catherine van Zelst onderzocht er in haar proefschrift aspecten van, namelijk in deel 1 de relatie van stigma met trauma en in deel 2 het bewustzijn van stereotypen als verbinding tussen oorzakelijke factoren, psychopathologie en behandeling.

1-8-2015 - Jos Dröes
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De herstelbeweging: agenda voor de toekomst

Natuurlijk wil ik iets zeggen na alle mooie woorden. Allereerst: mijn werk, mijn gedrevenheid, is dat wel een verdienste van mij? Feitelijk is het dankwoord, cynisch genoeg, voor de daders in mijn leven. Mijn werk komt voort uit woede. Woede over wat mij aan ellende is overkomen, over de non-erkenning in de psychiatrie en de positie die je vervolgens krijgt toegeschoven in de samenleving. Ik ben niet meer één en al razernij... je raakt met de jaren toch wat kwijt van die energie en ik ontmoette de juiste mensen om mij daarbij te helpen. Dank je wel daarvoor, Martin Roeten, eeuwig dank voor je volharding.

1-8-2015 - WILMA BOEVINK
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Enik Recovery College: School voor het leven

Het Bureau Herstel van Lister in Utrecht biedt al jaren een zelfhulpprogramma vanuit ervaringsdeskundigheid aan voor herstel op maatschappelijk en persoonlijk vlak. Dat heeft dit jaar geresulteerd in het Enik Recovery College. We praten met Martijn Kole en Ton Verspoor, initiatiefnemers van Enik, over herstel, peer support en zelfhulp. We komen bij Enik binnen in de gemeenschappelijke ruimte die gezellig oogt. Het is net lunchtijd, vanuit alle hoeken komen mensen, ze kiezen een lekker broodje uit en schuiven bij elkaar aan tafel. Voor het interview zoeken we een rustiger plekje boven in het gebouw. We passeren een aantal mannen in het trappenhuis die met nieuwe matrassen sjouwen voor de bedden op de gastenkamers. Er wordt nog hard gewerkt aan de inrichting.

1-8-2015 - KRISTIEN HARMSEN EN GUUS CRUTS
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel in de Basis GGZ - En als we het nu eens heel anders gaan doen?

Sinds de nieuwe inrichting van de GGZ per 1 januari 2014 is ook de zorg voor cliënten met chronische, maar stabiele, problematiek gewijzigd. Deze zorg verschuift naar de Basis GGZ en de praktijkondersteuner huisarts GGZ, de POH GGZ. Met de Basis GGZ in het verschiet zijn we bij Indigo in 2012 al begonnen met het ontwikkelen van een zorgmodel voor deze groep cliënten met chronische problematiek. De visie en werkwijze van Indigo lenen zich hier goed voor. We zullen dit onderbouwen en we beschrijven in dit artikel deze specifieke visie en werkwijze van Indigo en illustreren dit met een casus, de heer Van Hoenderloo.

1-8-2015 - BEA TIEMENS, DIGNA VAN DER KELLEN, ASTRID DE GROOT - DE MEIJER, MIRJAM NEKKERS
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - Hoe een studiereis bindt en beweegt

In het decembernummer van dit tijdschrift werd door Wilken et al (2014) verslag gedaan van de twee studiereizen naar Londen die in het teken stonden van het bezoeken van verschillende Recovery Colleges. Ervaringswerkers, professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en trainers van diverse instellingen, cliënt-gestuurde organisaties en kennisinstituten kwamen geïnspireerd terug en barstten van de ideeën en voornemens. Hoe staat het nu met die inspiratie en ideeën? In deze bijdrage de stand van zaken. In januari kwamen het merendeel van de deelnemers aan de studiereizen en een aantal andere geïnteresseerden, zoals een vertegenwoordiger van Movisie en stichting Door en Voor, bij Hogeschool Utrecht samen om ervaringen, ideeën, plannen en acties met elkaar te delen. 'Wat heeft je geïnspireerd? Hoe neem je dat mee in je eigen praktijk en wat zijn concrete plannen om die inspiratie vorm te geven in die praktijk?' waren de leidende vragen tijdens deze bijeenkomst.

1-8-2015 - MARTINE GANZEVLES EN SASCHA VAN GIJZEL
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoud 2 Redactioneel Jos Dröes 3 De herstelbeweging: agenda voor de toekomst Wilma Boevink 8 Warm aanbevolen. Contact leggen met potentiële werkgevers voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Venu Nieuwenhuizen en Tom van Wel 16 Ambulantisering in Utrecht: respijtzorg in de wijk Michiel Emmelot, Kees Langerak en Sonja van Rooijen 25 Herstel in de Basis GGZ. En als we het nu eens heel anders gaan doen? Bea Tiemens, Digna van der Kellen, Astrid de Groot - de Meijer, Mirjam Nekkers 33 Kortdurende Begeleiding aan Huis toereikend voor zelfredzaamheid op lange termijn Anneke van Wamel en Linda Kreuger 40 Beeld De ontmoeting en het afscheid Jannemiek Tukker 41 Wervelingen. Lezing gehouden op 8 juni 2015 in Museum het Dolhuys te Haarlem op het symposium 'De helende werking van kunst’ Jannemiek Tukker 47 Kunst in de verdrukking. De helende werking van creatieve therapie Hansje Galesloot 53 Je eigen stek Naar meer zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. De geleerde lessen tot nu toe Michiel Lochtenberg en Max Huber 57 Enik Recovery College: School voor het leven Kristien Harmsen en Guus Cruts 60 Herstel 'Alsof je een droom binnenwandelt’. Hoe een studiereis bindt en beweegt Martine Ganzevles en Sascha van Gijzel 63 Bijeenkomsten High & Intensive Care Festival 2015 Jos Dröes Phrenos Rehabilitatieongres van 21 mei 2015, 'Herstel, de voortgang’ Marijn Rümke 68 Boeken Catherine van Zelst. Inside Out. On stereotype awareness, childhood trauma and stigma in psychosis Jos Droes 70 Uit het buitenland Kenniscentrum Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars

1-8-2015 -
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Je eigen stek

Naar meer zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. De geleerde lessen tot nu toe Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang bestaat in Nederland ongeveer 20 jaar. In dit artikel wordt een praktijkbeschrijving gegeven van een van deze woonvoorzieningen in zelfbeheer, en worden zes principes geformuleerd die belangrijk zijn voor een ieder die een zelfbeheervoorziening wil oprichten of ondersteunen.

1-8-2015 - MICHIEL LOCHTENBERG EN MAX HUBER
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kortdurende Begeleiding aan Huis toereikend voor zelfredzaamheid op lange termijn

In het licht van zowel externe als interne ontwikkelingen heeft Kwintes gekozen voor het steeds meer inzetten van kortdurende doelgerichte begeleiding. De kiem hiervan is gelegd bij de pilot Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH) in de periode van mei 2012 tot augustus 2013. Alle nieuwe ambulante cliënten van de pilotteams kregen in deze periode KBH aangeboden. KBH is erop gericht om mensen in een betrekkelijk korte periode (circa 25 begeleidingscontacten) zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De eerste resultaten en ervaringen met KBH bleken bemoedigend. Van de 110 afgeronde trajecten in de pilotperiode van mei 2012 tot augustus 2013 heeft 41% geen vervolg gekregen, wat inhoudt dat 45 cliënten zelfstandig verder konden zonder ondersteuning van Kwintes (Van Erp et al., 2014). Een belangrijke vraag die tijdens de evaluatie in 2013 niet beantwoord kon worden was hoe de cliënten die na KBH uitstromen na verloop van tijd zouden functioneren. Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van Kwintes een jaar na het afsluiten van de pilot KBH (maart tot oktober 2014) een follow-up onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag: Hoe vergaat het cliënten na het afsluiten van een KBH traject?

1-8-2015 - ANNEKE VAN WAMEL EN LINDA KREUGER
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kunst in de verdrukking

Beeldende therapie, muziek- en dramatherapie worden op allerlei plekken wegbezuinigd. Aan zorginstellingen verbonden ateliers voor Outsider Art-kunstenaars worden bedreigd met sluiting. Maar paradoxaal genoeg zijn er ook steeds meer professionele kunstenaars in de ggz actief. Zij bakken ouderwetse koekjes met demente ouderen om hen via de geuren aan het praten te krijgen, of ze kleden het terrein van een zorginstelling mensvriendelijk aan. Welke tendens gaat winnen, wat is de toekomst van kunst in de ggz? En vooral, wat is het belang ervan? Dagvoorzitter Hedy d’Ancona vroeg op een symposium over de helende werking van kunst op 8 juni in het Haarlemse Dolhuys aan de bomvolle zaal wie ervaring had met kunst in de verdrukking. Heel veel vingers gingen omhoog, ook van een vrouw van wie net gebleken was dat zij de enige aanwezige ggz-bestuurder was, en die het nogal een overbodige vraag vond: ‘Ja, wie niet!’

1-8-2015 - HANSJE GALESLOOT
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Op 21 mei 2015 kreeg Wilma Boevink de Ereprijs van het Fonds Psychische Gezondheid uitgereikt. We openen dit nummer met haar korte presentatie bij die gelegenheid. Die komt neer op een ‘back to basics’. Volgens Wilma is het belangrijk dat de herstelbeweging van cliënten zelf de agenda van de toekomst is. Dat die agenda dus niet wordt bepaald door de voornemens van de overheid, de ziektekostenverzekeraar of de zorgaanbieder; niet door de activiteiten van hulpverleners maar door die van herstellenden zelf.

1-8-2015 - JOS DROES
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). zie ook kcphrenos.nl/signalementen. Systematische review: e-mental health interventies die zelfmanagement bij personen met een psychotische stoornis bevorderen zijn bruikbaar en effectief In deze Nederlandse systematische review (28 studies voldeden aan inclusiecriteria) werd onderzocht wat voor soort door ict-technologie ondersteunde interventies er zijn ontwikkeld om zelfmanagement bij mensen met een psychotische stoornis te ondersteunen, wat de effecten van die interventies zijn en in hoeverre de cliënten bij de ontwikkeling van deze interventies zijn betrokken. Zelfmanagement wordt opgevat als het vermogen van cliënten om de regie te blijven voeren over hun behandeling en leven, vaak in overleg hulpverleners.

1-8-2015 - Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Warm aanbevolen

Contact leggen met potentiële werkgevers voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) willen een baan. In het buitenland boeken reïntegratieprofessionals succes. Wij deden onderzoek naar reïntegratieprofessionals in Nederland en beschrijven negen effectieve strategieën om contact te leggen met potentiële werkgevers.

1-8-2015 - Venu Nieuwenhuizen en Tom van Wel
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wervelingen

Lezing gehouden op 8 juni 2015 in Museum het Dolhuys te Haarlem op het symposium ‘De helende werking van kunst' Het werk van Claes Oldenburg vond ik als kind erg leuk. Maar in mijn pubertijd vond ik kunst maar stom. Nu is kunst maken voor mij een magische, bezwerende bezigheid die mij overeind houdt. Kunst maken is voor mij geen roeping, maar een noodzakelijkheid. Op welke wijze dat bij mij gaat, zal blijken in de komende lezing. Na veel onrust in mijn vroege jeugd ben ik op twintigjarige leeftijd voor het eerst psychotisch geraakt. Ik besloot daarna naar de kunstacademie te gaan, maar kwam op een postmoderne sculptuur afdeling terecht. Dat werkte helemaal niet. Het rationele en geforceerde van het postmodernisme stond haaks tegenover mijn magische en getraumatiseerde wijze van omgaan met kunst. Deze kloof tussen de filosofie van de docenten en mij maakte mij zeer ongelukkig.

1-8-2015 - Jannemiek Tukker
Editie 3 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website