Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

Beschermd Wonen in Beweging

Steeds minder mensen kunnen, als consequentie van de huidige ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz), aanspraak maken op intramurale zorg. De ggzheeft te maken met ‘bedden afbouw’ en de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij maakt een nieuwe manier van werken noodzakelijk. Ggz-instellingen, waaronder Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), staan voor de uitdaging deze ontwikkelingen te vertalen naar een nieuwe manier van ondersteunen. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘zo zelfstandig als mogelijk’ staan hierbij centraal.

1-6-2015 - SANDRA VOS, JANNEKE DE VRIES-VAN DONGEN, INGRID VAN DER ZEE EN CHARLOTTE DE HEER-WUNDERINK
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

1-6-2015 -
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boeken

Boeken

1-6-2015 -
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De gekte voorbij

Evaluatie van het effect van bedrijfsdagen georganiseerd door de Idahoeve te Tiengemeten Op boerderij en zorginstelling De Idahoeve van Bavo Europoort op het natuureiland Tiengemeten komen veel cliënten tot rust. Daar begint het psychisch herstel voor velen. Maar hoe zorg je ervoor dat zij zich niet afzonderen en het contact met de buitenwereld verliezen? En wat is de waarde van dat contact? De clienten zijn er gastheer en gastvrouw en ontvangen al sinds 2011 diverse groepen bezoekers, onder andere vanuit het bedrijfsleven. De Parnassia Academie deed onderzoek en vond positieve effecten, zowel voor de cliënten als de bezoekers

1-6-2015 - BERT-JAN ROOSENSCHOON EN ANNE GOUWELOOS
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feuilleton - Op ’t goede spoor

De opening In het Oostelijk Havengebied in Amsterdam is iets bijzonders aan de gang. Op deze verzameling eilanden, ooit aangelegd als aan-meerplek voor grote oceaanstomers, waar oude pakhuizen nog doen terugdenken aan de drukke overzeese handel van de T9e eeuw, is in de nadagen van de 20e eeuw een moderne woonwijk verrezen. Van oorsprong een yuppenwijk, met veel gelauwerde architectuur en ruime koopwoningen. Maar er werd ook een psychiatrische kliniek gebouwd.

1-6-2015 - NYNKE VAN ZWOL
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik

Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatieprogramma voor werknemers met autisme Het moderne arbeidsproces vereist van werknemers behalve taak- en vakinhoudelijke vaardigheden ook algemene vaardigheden zoals organisatie- en planningsvermogen en communicatieve vaardigheden. Mensen met autisme hebben daar vaak moeite mee. Bovendien hebben veranderingen, onduidelijkheid en prikkels in hun omgeving invloed op hun arbeidsfunctioneren. Uitval uit arbeid ligt daarom op de loer. Het arbeidsrehabilitatieprogramma Focus op Werk1 probeert de werkpositie van werknemers met autisme te verstevigen.

1-6-2015 - CAROLINE PLACE EN HARRY MICHON
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Icoon - Klaus Holzkamp

Twintig jaar geleden overleed Klaus Holzkamp, de grondlegger van de kritische psychologie, in zijn woonplaats Berlijn. Hij raakte als hoogleraar psychologie aan de Freie Universität eind jaren zestig verwikkeld in discussies met studenten. De toenmalige studentenbeweging streed niet alleen voor democratisering maar stelde ook de inhoud van het studieprogramma ter discussie. Bij psychologie draaiden die discussies om de vraag hoe psychologische kennis gebruikt werd. Voor beheersing, manipulatie en aanpassing, stelden de studenten. Zou de psychologie ook bevrijdend en emanciperend kunnen zijn? Kon ze mensen weerbaar maken tegen de druk in het gareel te lopen? Deze vraag werd een rode draad in het werk van Holzkamp, dat in 2015 verrassend actueel lijkt. Er is een nieuwe generatie studenten opgestaan die hun eisen voor meer democratie en minder rende-mentsdenken verbindt met interesse voor kritische geluiden in de wetenschap. Maar ook de invoering van de participatiemaatschappij, die aan de wens om mee te doen van allerlei met uitsluiting bedreigde groepen ogenschijnlijk tegemoet komt en - voor wat, hoort wat - nu iedereen verplicht mee te doen, vraagt om het soort reflectie dat Holzkamps kritische psychologie mogelijk maakt.

1-6-2015 - Michi Almer
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoud 2 Beeld Heinz Mölders 3 Redactioneel Jos Dröes 4 Signalen toename verwarde personen. Over een brief van de minister, mediaberichten en lessen van de straat Igor van Laere en Gerard Lohuis 11 Maatschappelijke participatie, een kwestie van perspectief. Lectorale rede Charlotte de Heer-Wunderink 19 De gekte voorbij. Evaluatie van het effect van bedrijfsdagen georganiseerd door de Idahoeve te Tiengemeten Bert-Jan Roosenschoon en Anne Gouweloos 27 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen bij jongeren. Een onderzoek naar de toepassing en ervaringen van jongeren en begeleiders bij Kwintes Joep Binkhorst 35 Gefocust op behoud van werk en toch een brede blik. Kwalitatieve evaluatie van een arbeidsrehabilitatieprogramma voor werknemers met autisme Caroline Place en Harry Michon 42 Beschermd Wonen in Beweging Sandra Vos, Janneke de Vries-van Dongen, Ingrid van der Zee en Charlotte de Heer-Wunderink 46 Multiloog®-bijeenkomsten: de bijdrage aan herstel Kristien Harmsen en Guus Cruts 50 Icoon De kritische psychologie van Klaus Holzkamp Michi Almer 55 Feuilleton Op ’t goede spoor Nynke van Zwol 58 Boeken Wouter Kusters. Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten Huub Mous Myrthe van der Meer. PAAZ. Psychiatrische roman Tom van Wel Myrthe van der Meer. UP. Psychiatrische roman Emma de Zwaan 65 Signalement Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen, onder redactie van Stijn Verhagen, Lilian Linders en Marcel Ham Annemiek Onstenk 67 Bijeenkomsten Tweede Landelijke RACT conferentie Marijn Rümke Studiedag ‘Naar een nieuwe dimensie in de zelfzorg’ Jos Dröes

1-6-2015 -
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maatschappelijke participatie, een kwestie van perspectief

Lectorale rede De titel van mijn lectoraat1 - Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen - is een hele mond vol. En dat past goed bij het onderwerp. Want het lijkt wel of tegenwoordig alles en iedereen de mond vol heeft over participatie. En iedereen geeft er zijn eigen draai aan. Hiermee is de term ‘maatschappelijke participatie’ een containerbegrip geworden. Waarbij het er uiteindelijk op neer komt dat het individu, of de burger, verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, en dat de overheid zich in toenemende mate terugtrekt. De verzorgingsstaat zoals we die kenden, is verleden tijd. We bewegen ons richting ‘participatiesamenleving’.

1-6-2015 - CHARLOTTE DE HEER-WUNDERINK
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Muitiloog®-bijeenkomsten: de bijdrage aan herstel

In Utrecht vinden momenteel Multiloog®-bijeenkomsten plaats in het Wegloophuis aan de Waterstraat. Wat zijn dit voor bijeenkomsten en welke bijdrage kunnen deze bijeenkomsten leveren aan het herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen? We deden mee aan een Multiloogbijeenkomst en spraken na afloop met Heinz Mölders, de geestelijke vader ervan.

1-6-2015 - KRISTIEN HARMSEN EN GUUS CRUTS
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

De grote transitie van zorgzame samenleving naar participatiemaatschappij is ruim vijf maanden oud. Veel te vroeg om al een balans te kunnen opmaken. Vanzelfsprekend lezen we in de krant wat er niet goed gaat: de uitbetaling van PGB’s, tekorten voor de RIBW-zorg, gemeenten die te laat begonnen zijn met de voorbereiding van de transitie, kritiek op aanbestedingsprocedures, zorgen over het wegvallen van kwalitatief goede thuisbegeleiding en van dagbestedingsmogelijkheden. Om te horen wat er wél goed gaat moeten we nog even wachten. Hoe werken de veranderingen door in dit nummer van het tijdschrift? De artikelen tonen een staalkaart van ggz-reacties op wat er gebeurt.

1-6-2015 - JOS DROES
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalement

Signalement

1-6-2015 -
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Signalen toename verwarde personen

Over een brief van de minister, mediaberichten en lessen van de straat De media berichten over een toename van verwarde personen op straat. De minister van VWS stuurt een brief naar de Tweede Kamer. In de dagelijkse praktijk van bemoeizorgers en straatdokters zien Igor van Laere en Gerard Lohuis het aantal mensen dat buiten de boot valt al jaren toenemen. In deze bijdrage reageren zij op de brief van de minister en staan stil bij de berichten over verwarde personen in de media. Tot slot nodigen zij bewindsmakers uit om aan te schuiven bij een keukentafelgesprek met bemoeizorgers en straatdokters. Participeren begint in de keuken met luisteren naar de cliënt.

1-6-2015 - IGOR VAN LAERE EN GERARD LOHUIS
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen bij jongeren

Een onderzoek naar de toepassing en ervaringen van jongeren en begeleiders bij Kwintes In 2012 verscheen het ‘Handboek integrale rehabilitatiebenadering’ van Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander. Het boek beschrijft verschillende toepassingen van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), zoals bij ouderen en mensen met autisme. Een doelgroep waaraan het boek geen aandacht besteedt is de toepassing van het SRH bij jongeren. Bij Kwintes, een grote instelling voor begeleid en beschermd wonen in Midden-Nederland en Flevoland die het SRH als basismethodiek hanteert, is de afgelopen jaren een specifieke training ontwikkeld voor het werken met jongeren met psychiatrische problematiek. De ontwikkeling van de training kwam voort uit de behoefte van RIBW-medewerkers om meer handvatten te krijgen om met jongeren te werken richting zelfstandigheid. Het SRH werd aangevuld met elementen uit het competentiegericht werken en specifieke kennis over de ontwikkeling van jongeren (Kwintes, 2012a).

1-6-2015 - JOEP BINKHORST
Editie 2 - 2015
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website