Magazine Logo

Er zijn 10 resultaten voor:

Placeholder image

De cursus digitaal werken aan je herstelverhaal

Werken aan je eigen herstelverhaal is binnen de herstelbeweging een centraal onderwerp omdat het cliënten helpt in hun kracht te komen. Aanzetten tot een herstelproces worden door de cliënt en door de hulpverlening niet altijd als zodanig herkend en benoemd. Door het maken van een herstelverhaal leren mensen 'pogingen tot en perioden van herstel bij zichzelf te herkennen en te benoemen. Het maken van en vervolgens met anderen - ook met hulpverleners - delen van een herstelverhaal vereist een belangrijke omslag in het denken. Cliënten noch hulpverleners zijn gewend om te denken in termen van hoop, eigen kracht, eigen deskundigheid en persoonlijke mogelijkheden van cliënten. De beste en meest voor de hand liggende manier om deze omslag te maken, is contact met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen de visie van herstel op basis van eigen ervaringen uitdragen en voelbaar maken. Hulpverleners en cliënten moeten dus geleidelijk leren herstelprocessen te herkennen en vervolgens feeling ontwikkelen voor herstel-bevorderende en -belemmerende factoren.'1

1-6-2014 - Gerda Scholtens
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed1-6-2014 -
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstelondermijnende reflexen - Het gevaar van goede bedoelingen van ggz-hulpverleners

Van ggz-hulpverleners mag verwacht worden dat zij herstelprocessen van mensen met psychische aandoeningen ondersteunen. Dat lijkt vanzelfsprekend. Het in de praktijk invoeren van 'herstelondersteunende zorg verloopt echter moeizaam. Al langere tijd is ervaring opgedaan met het implementeren van rehabilitatie, dat meer specifiek gericht is op het ondersteunen van het maatschappelijk herstel van cliënten. Zelfs evidence based rehabilitatie-benaderingen, zoals Individual Placement and Support (IPS) en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) (Van Alphen e.a., 2012), komen in de dagelijkse praktijk onvoldoende van de grond. Naar onze indruk ervaren cliënten vaak weinig steun van ggz-hulpverleners bij hun eigen doelen. Het lijkt wel of hulpverleners met de beste bedoelingen vaak andere prioriteiten stellen en de mening van de cliënt over zijn eigen participatiedoelen niet de hoogste prioriteit geven. Wij zien dit als herstelondermijnende reflexen: hoe zien die eruit en wat is ertegen te doen?

1-6-2014 - Tom van Wel, Jerry Allon, Odette Hensen en Fred Marquenie
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1-6-2014 -
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Luna houdt de kop koel Hulphond op het voorjaarscongres van de psychiaters

Recent vond het driedaagse voorjaarscongres plaats van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het toeval wilde dat mijn drie bijdragen over de drie dagen waren uitgesmeerd en ik dus een paar dagen in Maastricht zou verblijven. Normaal gesproken geen straf, in zo'n prachtig gebied. Maar dit keer was ik niet in goede doen. Vanwege een posttraumatische stress stoornis heb ik bij herhaling periodes waarin ik slecht slaap en daardoor overdag ook niet al te helder ben. Thuis wordt dat opgelost door... Luna, mijn herdershond!

1-6-2014 - Wilma Boevink
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang - Een studie naar de uitvoerbaarheid en implementatie van de cursus 'Herstellen doe je zelf'

De cursus 'Herstellen doe je zelf De cursus 'Herstellen doe je zelf is in 1996 ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals. De cursus is gebaseerd op de herstelvisie. Dit is een cliëntenperspectief op herstel, geïntroduceerd in de jaren '80, dat ervan uitgaat dat iedereen controle kan herwinnen over het leven, hoop kan ontwikkelen voor de toekomst en een betekenisvol leven kan leiden. Herstel verwijst hier dus naar hoe iemand zijn of haar leven leidt ondanks de beperking of verslaving die de persoon heeft (Davidson & White, 2007; Davidson e.a., 2009; Resnick e.a., 2005; Brouwers e.a., 2013). Het gaat bij herstel om persoonlijke groei, hoop en autonomie (Meehan e.a., 2008) en niet om vermindering van symptomen.

1-6-2014 - Hanneke van Gestel-Timmermans, José Buitendijk, Evelien Brouwers & Chijs van Nieuwenhuizen
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Reactie op Andries Baart, 'Kwetsbaarheid gerehabiliteerd. Een pleidooi'.

Het artikel van Baart is natuurlijk goed bedoeld, maar de eindeloze herhaling van de term kwetsbaar maakt mij kriegel en achterdochtig. Waarom moet de lastige werkelijkheid van straatarme, eenzame, onaangepaste, agressieve en depressieve mensen gladgestreken worden met het woord kwetsbaar? Zeker, ieder mens is kwetsbaar en dat besef kan professionals helpen om contact te maken met al te kwetsbare mensen. Maar die zullen zich zelf niet zo gauw kwetsbaar noemen, eerder gekwetst, gepest en onrecht aangedaan. En hun buren zullen hen eerder vreemd, asociaal of lastig noemen. Kwetsbaarheid lijkt me een typisch professionele term van mensen, die hun geld verdienen met hulp aan de kwetsbare categorie mens.

1-6-2014 -
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstelondersteunende zorg staan prominent op de agenda van ggz-instellingen. De zomeraflevering van dit tijdschrift gaat over deze thema's. Het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) vindt dat de transformatie naar herstelgeoriënteerde programma's en processen geleid moet worden door ervaringsdeskundigen uit de internationale herstelgemeenschap (reisverslag Wilma Boevink, zie website). Ook het Landelijk steunpunt LIVE had als doel de inzet van ervaringsdeskundigen in ggz-instellingen te versterken om daarmee de transformatie naar herstelondersteunende zorg te faciliteren. Nicole van Erp e.a. brengen vernieuwende en effectieve praktijken op het terrein van ervaringsdeskundigheid in kaart en beschrijven belemmeringen en succesfactoren. Hoe gewenst en vanzelfsprekend het ook lijkt, het invoeren van herstelondersteunende zorg verloopt in de praktijk erg moeizaam. Evidence based rehabilitatie benaderingen komen onvoldoende van de grond. Hulpverleners stellen veelal andere prioriteiten en ondersteunen cliënten vaak niet bij hun herstelproces. Tom van Wel e.a. van Altrecht-ABC munten het begrip 'herstelondermijnende reflexen'. Zij onderscheiden vier typen, die doorgaans vermomd zijn als goede bedoelingen. Dat maakt het ook zo moeilijk om ze te herkennen. De auteurs presenteren vier manieren om alert te worden op herstelondermijnende reflexen in uw instelling of team. De cursus 'Herstellen doe je zelf', in 1996 ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals, werd aangeboden aan cliënten uit de maatschappelijke opvang (Han-neke van Gestel e.a.). De cursus 'digitaal werken aan je herstelverhaal' vormt een goede aanvulling op herstelwerkgroepen (Gerda Scholtens). In de rubrieken: rehabilitatie, herstel en zelfregulatie tegen de achtergrond van beleidsontwikkelingen zoals de wmo, de participatiewet en ambulantisering van de zorg. Lees in Praxis hoe herdershond Luna het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie veilig maakte. En de grondslagen van het Fountainhouse Clubhuismodel; meer over de Nederlandse variant in het volgende nummer. De foto's in deze aflevering maken deel uit van de tentoonstelling 'De geest geportretteerd' in Museum Het Dolhuys in Haarlem. In een serie van ruim dertig werken heeft Koos Breukel de laatste bewoners van de Valeriuskliniek in Amsterdam gefotografeerd. Het zijn portretten van patiënten, behandelaars en bestuursleden. De tentoonstelling is nog te zien tot 7 september.

1-6-2014 - Rozemarijn Esselink
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland Kenniscentrum Phrenos signaleert

Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). Zie ook kcphrenos.nl/signalementen.

1-6-2014 -
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

LIVE (Landelijk steunpunt inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut (HEE-team) en het Kenniscentrum Phrenos. In het kader van LIVE hebben achttien ggz-instellingen gewerkt aan de versterking en verbreding van de inzet van ervaringsdeskundigheid in hun instelling. Hierbij zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld en hebben medewerkers en cliënten een beter inzicht gekregen in wat ervaringsdeskundigheid inhoudt. Ook zijn vrijplaatsen gecreëerd waar ideeën over herstel en ervaringsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden, en is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scholing van ervaringsdeskundigen.

1-6-2014 - Nicole van Erp, Dienke Boertien, Marianne van Bakel en Sonja van Rooijen
Editie 2 - 2014
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website