Magazine Logo

Er zijn 11 resultaten voor:

Placeholder image

Artikel 107: België op weg naar een betere GGZ?

De deïnstitutionalisering en de vermaatschappelijking van de GGZ zijn ook in België belangrijke trends. Onder de vlag van 'Artikel 107' zijn door de federale overheid een aantal grootschalige projecten ontwikkeld om de afbouw van bedden en de ontwikkeling van zorg in de samenleving een voet aan de grond te geven en in de regelgeving te verankeren. In dit artikel schetsen we de hervormingen in België en situeren we deze in de internationale literatuur over de ontwikkelingen van community mental health (Thornicroft & Tansella, 2004; Thornicroft & Tansella, 2009). Eerst komen de achtergronden van de hervorming aan bod en vervolgens beschrijven we wat het befaamde Artikel 107 precies inhoudt. Tot slot volgen een aantal beschouwingen en perspectieven voor de toekomst.

1-12-2013 - Chantal Van Audenhove & Guido Pieters
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid

Bij mensen met een psychosekwetsbaarheid is, naast de medische en psychosociale behandeling, de maatschappelijke participatie een belangrijke behandeldoelstelling. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre individuele rehabilitatie in een multidisciplinair team bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van 99 jongeren met een psychosekwetsbaarheid. Daarnaast is het psychiatrische stoornissenniveau als uitkomstmaat meegenomen. De maatschappelijke participatie van de jongeren steeg en het psychiatrische stoornissenniveau bleef gelijk. Jongeren met een lichter stoornissenniveau profiteerden meer van individuele rehabilitatie dan jongeren met een hoger stoornissenniveau.1

1-12-2013 - Tom van Wel en Hans Landsheer
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tering

Tering Voor grote bezuinigingen moet je bij de kleintjes wezen. Voor hen is een kleine bezuiniging al een grote. Bovendien zijn er veel van. Voor kleine bezuinigingen moet je bij de groten wezen. Voor hen is een grote bezuiniging nog maar een kleine. Bovendien zijn er weinig van. Je kunt ze niet ontzien, de kleintjes: alles is veel voor wie niet zo veel heeft en vele kleintjes maken één grote. Je kunt ze wel pakken, de groten: maar alles is weinig voor wie veel heeft en één zwaluw maakt geen zomer. Ongelijke monniken, ongelijke kappen. Vroeger ging ik nu Marx lezen. Maar de tijd van het gelijk is voorbij. Meerzijdige partijdigheid is de nieuwe norm. Dröes

1-12-2013 - Jos Dröes
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Feed

Feed

1-12-2013 -
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 BILD | Anneke Bolle 3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 4 De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid | Tom van Wel en Hans Landsheer 15 DRÖES | Tering 16 Artikel 107: België op weg naar een betere GGZ? Chantal Van Audenhove & Guido Pieters Vernieuwing GGZ: België en Nederland vergeleken | Philippe Delespaul Rehabilitatieteams in de vernieuwde Belgische GGZ | Jos Dröes 30 Kwetsbaarheid gerehabiliteerd. Een pleidooi | Andries Baart 38 Mijn Messiaspsychosen: voorstel tot een classificatie | Albert Verleyen 45 PRAXIS Casussen uit de rehabilitatiepraktijk: verhuizen | Corine Timmer FEED 48 Allen Frances. Psychiatrie als pseudowetenschap | Ed Brand 51 Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel. Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 | Michiel Bahler 54 Alie Weerman e.a. Deskundig door de verslaving. Praktijken en dilemma's bij de inzet van ervaringsdeskundigheid | Anne-Marie van Bergen 59 TOEN Integratie en herstel van patiënten én teams Rene' Keet, Katinka Kerssens 66 UIT HET BUITENLAND. PHRENOS SIGNALEERT | Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars

1-12-2013 -
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kwetsbaarheid gerehabiliteerd - Een pleidooi

Onlangs verscheen van Andries Baart en Christa Carbo De zorgval (Amsterdam: Thoeris 2013). Op verzoek van de redactie doet Baart onderstaand een van de thema's van dat boek uit de doeken: zijn hartstochtelijke pleidooi om kwetsbaarheid te rehabiliteren en niet langer te mijden als gold het iets abjects waar we ons ver van zouden moeten houden en dat het vooral verdient te vuur en te zwaard uitgebannen te worden.

1-12-2013 - Andries Baart
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mijn Messiaspsychosen: voorstel tot een classificatie

Egbert Tellegen schreef in zijn voorwoord op het in 2011 gepubliceerde boek Tegen de tijdgeest: terugzien op een psychose: 'Wij vinden niet dat een stabiele samenleving met uitsluitend stabiele mensen die braaf produceren en consumeren totdat de aarde vernietigd is het hoogste nastrevenswaardige doel is. Wij vinden dat mensen niet altijd gewoon moeten doen, maar dat er in hun leven ook plaats moet zijn voor geestelijke crisissen, zelfs als die in een psychose kunnen uitmonden.'1 De drie auteurs, ex-psychotici, die in dit boek aan bod komen, samen met een therapeut die het nawoord verzorgde, wijzen erop hoe psychotherapeuten en vooral psychiaters onverschillig staan tegenover wat in de kern van de storm, in het hart van de psychose bij de patiënt leeft; wat hem voortstuwt. Alle drie schreven ze als intellectueel geschoolde mensen teksten middenin hun psychotische toestand. Daarbij speelde het religieuze - hetzij joods, katholiek of protestants - een doorslaggevende rol. In mijn artikel focus ik op datzelfde geschreven woord, omdat dit voor mezelf wezenlijk was/is bij mijn omgaan met mijn bipolaire 'kwetsuur' en omdat het efemere en vluchtige gesproken woord als basis voor de heling al zoveel aan bod komt in het post-Freudiaanse discours en het commentaar op gesprekstherapieën allerhande.

1-12-2013 - Albert Verleyen
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Praxis

Praxis

1-12-2013 -
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

Maatschappelijke participatie van mensen met psychische stoornissen staat in het centrum van de belangstelling. Met name wanneer dit jongeren betreft met ernstige stoornissen, zoals psychosen. Eerste psychose-teams zijn sterk in opkomst, maar maatschappelijke participatie wordt nog te weinig gezien als belangrijk doel van de behandeling. Een van de eerste teams die proberen maatschappelijke participatie te ondersteunen is de Altrechtse afdeling 'ABC - voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid'. Dit gebeurt door de psychotische symptomen met behulp van medicatie en psychosociale interventies te minimaliseren en tegelijk met behulp van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) de participatiedoelen van de jongeren te ondersteunen. Tom van Wel & Hans Landsheer onderzochten of de stoornissen stabiliseren tijdens de behandeling en of het participatieniveau steeg. En wat is de invloed van drugsgebruik? Ambulantisering, participatie en herstel zijn ook in België belangrijke trends. Chantal Van Audenhove & Guido Pieters berichten over de grootschalige hervorming van de Belgische ggz. Philippe Delespaul vergelijkt de Belgische ggz met die in Nederland en plaatst kanttekeningen bij de verschillen in zorgprevalentie: worden in Nederland mensen niet nodeloos afhankelijk gemaakt van zorg? Jos Dröes bespreekt de rehabilitatieteams in de vernieuwde Belgische ggz: prima dat rehabilitatie gerekend wordt tot de verantwoordelijkheid van de ggz, maar pas op dat rehabilitatie een volwaardige plaats heeft in de zorgteams en in zelfstandige rehabilitatie- en herstelcentra. Rehabilitatie van kwetsbaarheid. In het moderne zorgdiscours wordt kwetsbaarheid neergezet als een categoriale aanduiding van iets dat er niet zou moeten zijn. En als het er wel is moet het bestreden en opgeheven worden. Andries Baart betoogt dat de pleidooien voor empowerment, herstel en participatie mank gaan aan conceptuele gemakzucht en kunnen ontaarden in goedkope harteloosheid en professionele verlating van mensen die zorg nodig hebben. De presentiebenadering biedt een uitweg uit de 'zorgval'. Herstel. De psychotische geschriften over religieuze wanen van Albert Verleyen bieden fascinerende aangrijpingspunten voor herstel en behandeling. In de psychiatrische begeleiding zou het moeten gaan om 'wat er in het oog van de storm, in het hart van de psychose bij de patiënt leeft en wat hem voortstuwt'. Verleyen doet een voorstel voor een classificatie van psychoses. De redactie is benieuwd of anderen zich herkennen in deze driedeling. In de rubrieken meer over rehabilitatie en herstel, het verband tussen normalisering en medicalisering, roken en comorbiditeit, ervaringsdeskundigheid, integratie van patiënten èn van teams. Onze dichter mijmert over de crisis: 'Ongelijke monniken, ongelijke kappen. Vroeger ging ik nu Marx lezen.'

1-12-2013 - Rozemarijn Esselink
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Toen

Toen

1-12-2013 -
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Uit het buitenland

Kenniscentrum Phrenos signaleert Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). Zie ook kcphrenos.nl/signalementen.

1-12-2013 -
Editie 4 - 2013
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website