Magazine Logo

Complexe scheidingen vragen om geïntegreerde aanpak

Makiri Mual

Ouderschapskennis

Een onrustbarend aantal gezinnen is door een vechtscheiding ontregeld. Deze gezinnen raken te vaak tussen wal en schip. Gelukkig zien betrokken instanties de ernst van de situatie in. De onrust heeft al op veel plaatsen in de keten geleid tot nieuwe initiatieven. Wat nog ontbreekt is, mijns inziens, adequate informatieverstrekking en verbetering van de afstemming. Een integratieve, herstelgerichte regievoerder die de processen kent en deze samenbrengt tot een constructieve, leed- en kostenbesparende weg, zou daarop een antwoord kunnen zijn. Waar kan die rol worden belegd? Een inventarisatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website