Magazine Logo

De Wlz toegankelijk voor ggz-cliënten

Nic Vos de Wael

Participatie

Afgelopen juni ging de Tweede Kamer akkoord met een wetswijziging die per 2021 ook ggz-cliënten toegang geeft tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Vooral cliënt- en familieorganisaties hebben daar jarenlang een lobby voor gevoerd. In deze bijdrage wordt de wetswijziging besproken. Nic Vos de Wael tekende voorts uit de mond van vier betrokken spelers in het veld (Bert Stavenuiter van Ypsilon, Martijn Kole van Lister en Enik, Jan van Blarikom van de Zeeuwse Gronden en Philippe Delespaul van Universiteit Maastricht en de Nieuwe GGz) op hoe zij aankijken tegen de veranderingen. Eén ding wordt duidelijk: de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten tot de Wlz verandert het decor, maar de zoektocht naar betere zorg en meer kwaliteit van leven voor mensen met ernstige psychiatrische problemen blijft onverminderd urgent. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website