Magazine Logo

Een wijk zonder stigma

Gerdien Rabbers

Participatie

Hoewel zo’n 70% van de Nederlandse bevolking geen bezwaar heeft om een (ex-)psychiatrische patiënt als buurman te hebben, blijkt het contact onderling vaak niet frequent noch diepgaand (Gotink e.a., 2018). Door onwetendheid wordt het gedrag van mensen met een (ernstige) psychische aandoening vaak niet begrepen, wat kan leiden tot zorgen of angst bij buurtbewoners. Daardoor krijgen deze mensen eerder te maken met vermijding of onvriendelijke bejegening. Ook kunnen ze (sneller) te maken krijgen met door buurtbewoners ingeschakelde politie of instanties, wat het stereotiepe beeld weer bevestigt. Vooroordelen en stigmatisering zitten de gewenste inclusie danig in de weg. In dit artikel wordt een aanpak van destigmatisering in de wijk beschreven. Na een schets van de context, worden werkwijze, evaluatieresultaten en succesfactoren en de ‘lessons learnt’ gedeeld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website