Magazine Logo

Beschermd Wonen in Beweging

SANDRA VOS, JANNEKE DE VRIES-VAN DONGEN, INGRID VAN DER ZEE EN CHARLOTTE DE HEER-WUNDERINK

Participatie

Steeds minder mensen kunnen, als consequentie van de huidige ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz), aanspraak maken op intramurale zorg. De ggzheeft te maken met ‘bedden afbouw’ en de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij maakt een nieuwe manier van werken noodzakelijk. Ggz-instellingen, waaronder Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), staan voor de uitdaging deze ontwikkelingen te vertalen naar een nieuwe manier van ondersteunen. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘zo zelfstandig als mogelijk’ staan hierbij centraal. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website