Magazine Logo

Naar school met een psychische beperking: een hele opgave

Annemarie Zijlstra

Participatie

Een case-study naar ervaringen van jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen In dit artikel wordt beschreven wat de succes- en risicofactoren zijn voor jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen. Centraal staan de schoolervaringen van zeven jongeren, die beschermd wonen bij zorginstelling Promens Care. Daarnaast geven zes mensen die de doelgroep beroepshalve goed kennen hun visie en ervaringen weer. Zowel school als zorginstelling hanteren als uitgangspunt voor hun handelen 'eigen regie' en 'zelfstandigheid'. De jongeren geven aan, dat ze hierin worden overvraagd. Ze hebben behoefte aan meer bemoeienis in de vorm van taakverlichting en sturing. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website