Magazine Logo

Howie the Harp in Rotterdam

Frank Kremer

Participatie

Begin dit jaar is een prachtige pilot van start gegaan in Rotterdam, het Howie the Harp Trainingscentrum. Met dit project haalt Pameijer een programma uit New York in huis dat mensen met psychiatrische problematiek uitstekende kansen biedt om zich te bekwamen als ervaringswerker en in die functie ook betaald werk te vinden. Werken aan herstel en empowerment ten top dus. Omdat het allemaal nog in de kinderschoenen staat, besteden we vooral aandacht aan de achtergrond en opzet van het initiatief. Maar we nemen natuurlijk ook al een paar ervaringen van de eerste deelnemers en betrokkenen mee. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website