Magazine Logo

De stem van het symptoom - Over de context van de stoornis en de stoornis van de context

Bert van den Bergh

Participatie

Herstel' wordt in onze samenleving veelal gezien als terugkeer naar een staat die verlaten werd door het optreden van een stoornis of ziekte: de 'normale' of 'gezonde' staat. De beoordeling in hoeverre van zo'n terugkeer sprake is, hangt mede af van vooronderstellingen die men heeft over de grondtrekken van ziekte en gezondheid, pathologie en normaliteit. Die aannames blijven doorgaans impliciet. Desondanks zijn ze sturend. Wie zich bezighoudt met herstel en rehabilitatie ontkomt er niet aan te gelegener tijd impliciete aannames expliciet te maken. Zo'n explicitatie is zeker aan de orde als het vermoeden bestaat dat die grondgedachten problematisch zijn. Volgens een groeiend aantal filosofen, wetenschappers en hulpverleners is dat momenteel het geval. De huidige culturele context zou steeds sterker ontwrichtende trekken beginnen te vertonen. De normativiteit die binnen deze context domineert en die bestemt wat 'normaal' en 'gezond' heet, ligt vanuit diverse hoeken onder vuur. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website