Magazine Logo

'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie

Frank van Hoof en Dick Oudenampsen

Participatie

In de voorgaande artikelen in dit themanummer over vermaatschappelijking is een beeld geschetst Jk van de stand van zaken in de dagelijkse praktijk. Tezamen illustreren de artikelen dat vermaatschappelijking, opgevat als een proces dat erop is gericht mensen met psychische handicaps in de gelegenheid te stellen een eigen plek in de samenleving te vinden, pas aan het begin staat. Vermaatschappelijking verkeert voor een belangrijk deel nog in de fase van het verkennen van de mogelijkheden, het identificeren van de voorwaarden (draagvlak, samenwerking, methodiekontwikkeling) en het benoemen van de problemen bij het realiseren daarvan. Een begin is gemaakt met het doorvoeren van die bevindingen in de dagelijkse praktijk. Signalen over overlast en verwaarlozing zijn, zo beschouwd, vooral aansporingen om meer vaart te maken met het creëren van goede, maatschappelijke ondersteuning voor mensen met psychische handicaps. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website